Ukradený pančhenlama – 28 let od únosu

Ukradený pančhenlama – 28 let od únosu

11. pančhenlamu Gendüna Čhökji Ňimu už 28 let nikdo neviděl. Krátce po jeho rozpoznání byl i s celou rodinou unesen a dodnes nikdo neví, kde je nebo zda žije.

Pančhenlamové

Krátce poté, co v roce 1989 zemřel za dosud nevyjasněných okolností desátý pančhenlama Čhökji  Gjalcchän inicioval čtrnáctý dalajlama proces tradičního vyhledání nového vtělení. Pančhenlamové jsou po dalajlamech druhou nejvýznamnější duchovní linií reformované školy Gelug, která Tibetu dominuje od 17. století. Obě linie v historickém vývoji postupně převzaly i světskou moc nad Tibetem, a proto jsou dodnes vnímáni jako dva nejvyšší duchovní a světští představitelé Tibetu. Dalajlamové, kteří sídlili ve Lhase, ovládali celý centrální Tibet kromě provincie Cang, kterou ovládali pančhenlamové sídlící v Žikace.

Dítě, které ukradli Tibetu

Čtrnáctého května 1995, po více než šestiletém úsilí vyhledávací komise označil dalajlama po splnění všech rituálních postupů za novou inkarnaci linie pančhenlamů šestiletého chlapce Gendün
Čhökji Ňimu, narozeného 25. dubna 1989 a pocházejícího z pastevecké rodiny z oblasti Lhari, ležící ve východotibetském Khamu. Zpráva vyvolala bouřlivé nadšení v sídelním městě pančhenlamů Žikace a projevy otevřené podpory novému pančhenlamovi znepokojily čínskou vládu natolik, že nakonec vyústily ve vyhlášení výjimečného stavu v celém městě, při němž navíc došlo k dočasnému uzavření kláštera Tašilhünpo. O tři dny později, 17. května 1995 byl 11. pančhenlama Gendün Čhökji Ňima zadržen a spolu se svou rodinou je od té doby vězněn na
neznámém místě. Současně s nimi čínská policie zatkla také Čhadel rinpočheho, opata kláštera Tašilhünpo, který skupinu vyhledávající nového pančhenlamu vedl. Čhadel rinpočhe byl
v souvislosti s intronizací 11. pančhenlamy uvězněn od roku
1995 a pravděpodobně zemřel v roce 2012.

Dva pančhenlamové?

O několik měsíců později, v prosinci roku 1995 byl čínskými úřady v naprostém rozporu s tradičním způsobem vyhledávání na místo již vybraného pančhenlamy dosazen jiný chlapec. Tibeťan jménem Gjalcchän Norbu byl ve zinscenovaném obřadu v klášteře Džókhang ve Lhase intronizován jako jedenáctý pančhenlama. Nikdo z Tibeťanů v Tibetu ani v exilu ho však pančhenlamou neuznal. Gjalcchän Norbu od té doby žije v Pekingu pod stálým dohledem čínské bezpečnosti a téměř se neobjevuje na veřejnosti.

11. pančhenlama – dvacet osm let politickým vězněm

Setkání s Gendün Čhökji Ňimou ani jeho rodinou nebylo zatím umožněno ani oficiálním zástupcům vlád a mezinárodních organizací. Čínská státní tisková agentura Sin-chua pouzeopakovaně uvádí, že  „chlapec je svobodný a vede šťastný život“, čínská vláda ale odmítá zveřejnit místo pančhenlamova pobytu. 11. pančhenlama Gendün Čhökji Ňima byl dlouho označován za nejmladšího politického vězně na světě. Čína ho zadržuje už 28 let. Dne 25. dubna 2023 oslavil 34 narozeniny.

Svíčková vigilie za tibetského pančhenlamu

Zveme vás na komorní svíčkovou vigilii za 11. tibetského pančhenlamu Gendün Čhökji Ňimu, který je již 28 let Čínou vězněn na neznámém místě.

Akce proběhne ve středu 17. května od 18 hodin před pomníkem obětí komunismu na pražském Újezdě.

Přijďte vyjádřit svůj nesouhlas s jeho svévolným zadržováním na svíčkovou vigilii.

Na akci vystoupí zástupce Asociace Tibeťanů žijících v České republice Sonam Gyaltso.
Můžete zde zapálit svíčku za pančhenlamu a společně recitovat mantru.

Svíčkovou vigilii pořádá Spolek Lungta ve spolupráci s Asociací Tibeťanů žijících v ČR.

zdroj: spolek Lungta – děkujeme za příspěvek a Vaši práci

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter