Mahakala puja
Nedávno se k nám dostaly fotky (prohlédněte si v galerii pod článkem) od mnišek z kláštera Kowang, které společně s mnichy z Kazy, prováděly osmidenní rituál „Mahakála púja“, jež se koná na začátku tibetského lunárního roku. Tento rituál takzvané “velké Mahákály“ nemá pevné datum, ale je stanoven na 29. den 12. měsíce. Při obřadu se odříkávají dlouhé mantry a přání, hraje se na bubínky a lidé při té příležitosti přináší různé dary, jako jídlo nebo květiny. Celý obřad pomáhá k odstranění vnějšího i vnitřního zla a je nápomocen všem bytostem. Na to, kdo je to Mahákála, se zaměříme v dnešním článku.

Bubáci na buddhistických thangkách?

Obraz, ze kterého vás pozorují dvě velké oči, ostré zuby a klidně hned několik párů rukou. I tak může vypadat podobenství Mahákály – hněvivého ochránce dharmy.

Proč vypadá děsivě a pokaždé jinak?

Jméno Mahákála je odvozeno ze sánskrtu, „Mahá“ znamená velký a „kála“ černý. Už název tedy vysvětluje, proč se jeho podobenství označuje touto barvou. Černá barva totiž v buddhismu znázorňuje všezahrnující podstatu. Moc abstraktní? Smíchejte všechny barvy duhy dohromady, můžete tušit, co vznikne. Tato barva navíc může značit nepřítomnost jakékoli jiné barvy a předkládá tím nekonečnost prostoru. Nepředstavitelné? Jen vzpomeňme na vesmír.

Mahákálu můžeme spatřit v několika variacích.

Dvouruký Mahákála mívá tři oči podlité krví, vyceněné zuby a v pravé ruce sekáček, který symbolicky odsekává všechny překážky na cestě k osvícení.

Čtyřruký Mahákála, jeho čtyři ruce značí čtyři pozitivní karmy, tedy:

1. Rozpouští nemoci, překážky a nepokoje.

2. Posiluje život, dobré vlastnosti a moudrost.

3. Přitahuje vše, co potřebují praktikující dharmy a obrací bytosti k dharmě.

4. Rozbijí zmatek, pochyby a nevědomost.

Toto podobenství mívá v ruce luk, šíp, meč a knihu.

Šestiruký Mahákála značí úspěšné završení šesti vysvobozujících činů (dle učení Pradžňápáramitá sútra a Lotosová sútra)

dána : štědrost, dávání

šíla : mravnost, etické správné jednání

kšánti : trpělivost, nejvyšší etika

virjá : vytrvalost, úsilí

dhjána : koncentrace, soustředění mysli

pradžňá : nejvyšší moudrost je poznáním absolutní pravdy

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter