Dalajláma a světoví vůdci ke Světovému dni zdraví 2021

Dalajláma a světoví vůdci ke Světovému dni zdraví 2021

U příležitosti Světového dne zdraví, který se uskutečnil 7.dubna, v rámci Global Water 2020, což je tříletá iniciativa v oblasti prosazování a napomáhání k urychlení pokroku směrem k přístupu k vodě a bezpečnosti pro všechny lidi v rozvojových zemích. Global Water 2020 se skládá z malého týmu, který pracoval na globálních problémech s vodou s využitím různých nástrojů, včetně advokacie, financování, výzkumu, monitorování, inovací. Její ředitelé intenzivně spolupracovali s Kongresem USA a federálními agenturami, korporacemi, nadacemi, občanskými organizacemi a nevládními organizacemi v rozvojových zemích.

Ve zveřejněném videu, kde významné osobnosti včetně Jeho Svatosti Dalajlámy, Papeže Františka, generálního ředitele WHO (Světové zdravotnické organizace) Dr. Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, generálního tajemníka Organizace spojených národů Antónia Guterresa mimo jiné sdíleli svá poselství zdůrazňující důležitost dostupnosti vody a bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních, zejména upozorňovali na nebezpečné podmínky, za nichž ženy rodí v rozvojových částech světa statisticky spojené s vysokou mírou kojenecké úmrtnosti.

Prohlášení Jeho Svatosti vyzývající k zajištění základních životních potřeb: „Musíme zajistit, aby nemocní po celém světě měli přístup k základním potřebám, což je dostupnost k čisté vodě a k správné hygieně, aby se zabránilo nekontrolovanému šíření nemocí.“

zdroj: www.tibet.net

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter