Klub ProTibet

Dlouhodobá pravidelná podpora jakoukoli částkou – to je Klub ProTibet. Z celkové částky putují vždy dvě třetiny výtěžku do Indie nebo Tibetu na aktuální potřeby a jedna třetina podporuje aktivity pro veřejnost v ČR.  

Stipendia pro vyšší vzdělání

Stipendia pro vyšší vzdělání

Stipendia pro vyšší vzdělání studentů v exilové SOS vesnici Tibetan Homes Foundation

Protože studenti v exilových vesnicích jsou velmi nadaní a neuvěřitelně svědomití a pilní, vidíme obrovský potenciál v jejich vyšším vzdělání. Od mala je ve studentech budován smysl pro pomoc širší komunitě a ti, kteří měli to štěstí, že našli dárce a vystudovali například medicínu, skutečně svůj potenciál a péči vnáší zpět do svých řad.

Studenti z exilové školy Tibetan Homes Foundation měli v roce 2020 na celostátních zkouškách  jedny z nejlepších výsledků v celém indickém státě Uttarakhand.

Třetinu Vašich příspěvků použijeme na stipendijní program pro ty nejlepší tibetské studenty. Jsme moc rádi, že můžeme díky Vám pozitivně ovlivnit život těchto mladých lidí!

Vzdělání dětí v Tibetu

Vzdělání dětí v Tibetu

Podpora vzdělání v Tibetu bylo od začátku fungovaní organizace prioritou

Od doby založení organizace se část našich projektů vždy orientovala na školy v Tibetu, například podpora školy Maga, nebo do roku 2016 školy Gyalten.

Bohužel podpora tibetských školských institucí zahraničními neziskovými organizacemi je velmi ztížená čínskou byrokratickou administrativou. Je čím dál složitější dostat zahraniční finanční podporu do míst, kde je v Tibetu potřeba.

Některé projekty bylo nutné ukončit. Naštěstí se ám stále daří nemalou částkou podporovat vzdělání skupiny dětí v obtížné životní situaci – jsou bez rodičů nebo bez finančních prostředků a nemohou si dovolit studovat.

Díky dárcům, mají děti stipendia na školu, nebo je jim umožněno dojíždět do vzdálených škol, případně jsou jim zakoupeny vzdělávací pomůcky.

Kulturní a vzdělávací akce v ČR

Kulturní a vzdělávací akce v ČR

Díky darům z Klubu ProTibet v minulosti proběhly stovky kulturních akcí pro veřejnost.

Vždy jsme chtěli kulturu a bohatství Tibetu přiblížit veřejnosti a také dětem hravou a záživnou formou. proto byla a je velká část aktivit organizace vždy orientována na realizaci interaktivních workshopů, přednášek, výstav, koncertů a besed.

Festival ProTibet s více než patnáctiletou tradicí představil v minulosti různorodý program v mnoha desítkách měst po celé ČR. Jeho výtěžky byly pokaždé využity na aktuální téma a podporu tibetských komunit.

Program festivalu byl díky sponzorům bohatý, mohla se zakoupit promítací práva na filmy s aktuální tibetskou tématikou, mohli jsme cestovat a přednášet se zajímavými hosty a uskutečnit sypání mandaly s tibetskými mnichy.

Fotogalerie ke Klubu ProTibet

Přihlášení do Klubu ProTibet

    Pomáhejte s námi

    V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

    Newsletter