Dobrovolnictví

Dobrovolnictví v ČR

Dobrovolnictví v ČR

Chcete se zapojit do našich aktivit jako dobrovolník?

Dobrovolníkem v České republice

Bydlíte-li poblíž Ostravy, stačí se za námi zastavit a domluvit se, s čím nám aktuálně můžete pomoci. Pokud bydlíte v jiném místě, kontaktujte nás a najdeme možnosti spolupráce.

Můžete se zapojit např. do aktivit, které pořádáme v různých městech, workshopech, do instalací výstav, do prodeje na festivalech zaměřených na cestování nebo životní styl. Můžete se podílet na propagaci našich projektů formou letáků, bannerů či sociálních sítí.

Hledáme pouze dlouhodobou spolupráci.

Ing. Jana Ďásková Neboráková

Ing. Jana Ďásková Neboráková

Ředitelka organizace

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter