V rámci Evropského sociálního fondu jsme se zapojili do Operačního programu Zaměstnanost. S podporou finančního příspěvku Evropské Unie realizujeme projekt s názvem „Sociální podnikání s Tsampou“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0014877.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na výrobu a prodej tradičního tibetského pokrmu – tsampy. Zároveň na zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných a zdravotně postižených osob. Předpokládaná doba realizace projektu je od září 2019 do září 2021. Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 2. Od léta 2020 podpořených osob: 3.

Cíle projektu

Cílem projektu je zapojit osoby dlouhodobě nezaměstnané či zdravotně postižené do pracovního procesu, rozšířit jim znalosti a dovednosti a pomoci tak jejich začlenění na trh práce.

Výsledek projektu

Výsledkem projektu je samostatný, i po ukončení dotace soběstačně fungující sociální podnik na výrobu a prodej tsampy, který zaměstnává kvalitně proškolené a spokojené zaměstnance z cílových skupin zdravotně postižených a dlouhodobě nezaměstnaných osob.

Na těchto stránkách používáme technologii "statistických cookies", abychom Vám mohli poskytnout, co nejlepší zážitek při jejich procházení.