Školy ProTibet

Nabízíme dobročinné projektové dny pro základní školy.

Cílem těchto projektových dnů je vytvořit studentům takový program, aby se díky obsahovému rámci více sblížili s kulturou Tibetu.

Pokud by naši činnost shledali studenti jako smysluplnou, mohou se třídy zapojit i do podpory některého z námi realizovaných projektů na pomoc tibetským dětem, seniorům, nebo nomádům. Mohou se zapojit do adopce, jednorázové podpory nebo Klubu ProTibet. Pro školy zapojené do naší činnosti následně umožňujeme tříměsíční online výměnný program s dětmi z SOS exilové vesničky Tibetan Homes Foundation.

Workshopy:

V březnu je po celé ČR vyvěšována Vlajka Protibet. Při té příležitosti můžeme školám nabídnout workshopy, které si zrealizují učitelé sami s dětmi. Na zažádání zašleme nabídku s anotacemi a po výběru příslušných workshopů zašleme pracovní listy. 

Workshopy trvají přibližně 1,5 hodiny. Jsou koncipovány na práci ve skupinách a směřují ke spolupráci žáků. Cena za jednotlivé workshopy je uvedena v anotacích.

 

Výměnný online program pro děti z ČR a SOS vesnice THF

Záměrem projektu je zprostředkovat mezikulturní sdílení mezi žáky z českých škol a Tibetské dětské vesničky. Žáci se mohou seznamovat s rozmanitostí a bohatstvím jiných kultur a zároveň si uvědomovat vlastní zázemí a kulturu. Cílem je sdílení je tak bourání určitých stereotypů, které si mohou žáci představovat o životech na druhé straně světa.

Co projekt žákům přinese:

  • Porozumění globálních souvislostí.
  • Reflexe a ocenění obou kultur.
  • Rozvinutí principů solidarity, sounáležitosti a vzájemné péče (nabourání rostoucí tendence lhostejnosti a izolovaných náhledů na svůj život.)
  • Seznámení s konkrétními podmínkami v daných zemích (kulturní, národní, náboženské, geografické, jazykové, potravinové a jiné oblasti).

Pro více informací kontaktujte

Mgr. Gabriela Šmídová

Mgr. Gabriela Šmídová

Projekty, Dárcovství, FR

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter