Škola Gyalten – Tibet

Byla založena Gyalten Rinpočhem 1994 kvůli vysoké negramotnosti a nedostupnosti státních škol. Od roku 1994 jí prošlo přes 4 500 dětí ve věku od 6 do 13 let. 
Škola byla předmětem podpory od roku 2012 do roku 2018. Díky českým dárcům se dětem nakoupily školní pomůcky a učebnice, přispěli jsme na opravy ubytoven, vybavení kuchyně, sociálek a další potřebné vybavení. Podpořili jsme i místní učitele, aby škola měla dobré pedagogické zázemí.

Informace ze školy Gyalten

Za dobu své existence prošlo školou asi 3600 dětí (škola je pro děti do 13 let), mnoho tibetských dětí dále studovalo nebo i studuje a mnoho pracuje jako učitelé, nebo ve státní správě. Ve škole 399 dětí školního věku a 80 dětí v mateřské škole. Maloši do školky dojíždějí (tedy – vozí je rodiče, většinou na motorce) z nejbližších vesnic. Z těch 399 školních dětí jich 319 ve škole i bydlí – po dobu celého pololetí, tj. 4 měsíce.

Školu navštěvuje přibližně 400 dětí, rozdělených do šesti tříd včetně předškolní výuky. Škole se podařilo zajistit 16 nových počítačů pro výuku dětí, na kterých je nainstalována také tibetština. Do tříd byly nakoupeny nové lavice a židle pro děti a také na hřišti pro ně byly vybudovány průlezky. 

Ve škole vyučuje celkem 16 učitelů, z čehož čínskou vládou jsou podporováni pouze tři. Průměrný měsíční plat učitele se pohybuje od 360 do 600 Kč, v důsledku toho učitelé těžko uživí své vlastní rodiny a často školu opouští kvůli jiné práci. Do školy nastoupil i nový učitel, který vyučuje matematiku a počítačovou gramotnost. 

Vzdělávání

Obtížná dostupnost a nízká kvalita vzdělání v tibetských školách společně s kulturním, ekonomickým a sociálním vyloučením znemožňují mladým Tibeťanům získat dobře placenou práci. V tibetské komunitě tak roste nezaměstnanost a zvyšují se rozdíly v životní úrovni mezi čínskými přistěhovalci (obyvateli měst) a tibetským venkovem. Tibetské školy jsou čínskou vládou nedostatečně podporovány, přičemž zajištění primárního vzdělávání v tibetštině a sekundárního dnes už i v čínštině je naprosto zásadní pro další úspěšnost tibetských absolventů na trhu práce.

Předané dary – celkem 1 251 252 Kč

v roce 2012 – 200 847 Kč, 2013 – 433 787 Kč, 2014 – 100 000 Kč, 2015 – 150 000 Kč, 2016 – 166 618 Kč, 2017 – 200 000 Kč, 2018 – 500 000 Kč

Projekt ukončen z důvodu obtížné dostupnosti do oblasti a nemožnosti předávat finanční podporu.

Fotogalerie z ukončeného projektu - podpory školy Gyalten v Tibetu

Cestopisná reportáž z návěštěvy školy - "Zápisky z Tibetu"

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter