Přání Jeho Svatosti dalajlamovi

K 83. narozeninám jsme spojili síly s českou veřejností a vytvořili knihu plnou vzkazu a přání, kterou jsme Jeho Svatosti poslali do Dharamsaly. Děkujeme všem, kteří připojili svá přání a gratulace.

6. července 1935 se v malé vesničce v severovýchodním Tibetu narodil chlapec jménem Tändzin Gjamccho. Ve dvou letech byl rozpoznán jako 14. dalajlama.

Jeho Svatost dalajlama stále jezdí po světě a sděluje, že síla ducha je silnější než síla hmoty, že vždycky existuje cesta z utrpení a že „jeho náboženstvím je laskavost“.

Jeho Svatost dalajlama stále jezdí po světě a sděluje, že síla ducha je silnější než síla hmoty, že vždycky existuje cesta z utrpení a že „jeho náboženstvím je laskavost“.

Přání Jeho Svatosti k 83. narozeninám:


Vaše Svatosti, rádi bychom Vám  vyjádřili naši nejhlubší úctu a respekt a zároveň Vám popřáli všechno dobré k Vašim narozeninám, pevné zdraví, životní energii a optimismus. Z celého srdce Vám děkujeme za podporu míru, mezináboženské harmonie a lidských hodnot. Závěrem pronášíme modlitbu, aby Vám bylo dáno žít dlouhý život a všechna Vaše přání se vyplnila.

MOST ProTibet, o.p.s., Ostrava a Olomouc


Vaše Svatosti, co jiného Vám přát než spoustu dalších let pevného zdraví, svět potřebuje dobrý příklad a Vy jste více než hoden následování.

Lenka Kantorová, Olomouc


Mnoho přání k Vašim narozeninám, dobré zdraví, dlouhý život, štěstí a buďte s námi po mnoho dalších let.

Jitka Šafářová, Vlčice


Vaše Svatosti, přeji Vám vše dobré, především pevné zdraví. Děkuji, že se snažíte sjednocovat tam, kde jiní stavějí zdi.

Vojtěch Burda, Kopřivnice


Vaše Svatosti, přeji Vám vše nejlepší k Vašim narozeninám. Hodně štěstí Vám přeji a hodně, hodně, hodně zdraví. Přeji si, aby všechna Vaše soucitná přání pro všechny bytosti se vyplnila hned v tomto okamžiku. Přeji Vám tolik štěstí, a také přeji štěstí Tibetu. OM MANI PADME HUM.

Martin Rufr, Dobré


Šťastné narozeniny.

Katka Dvořáková, Hluboká nad Vltavou


Vaše Svatosti, Váš příklad a inspirace změnily můj život. Nechť si užíváte nadcházející dny. Přál bych si, abyste se měl dobře a stále šířil pozitivní energii a moudrost, jako to vždy děláte.

Ondřej Nosek, Slavkov u Brna


Nechť provází radost Vaše kroky po mnoho dalších let.

Oldřich Kalfiřt, Praha


Vaše Svatosti, přeji Vám k narozeninám pevné zdraví a hodně sil k zachovávání harmonie světa, za což si Vás velmi vážím. Děkuji za vše, co pro svět děláte.

Simona Pavlů, Praha


Vaše Svatosti, přeji Vám vše dobré, především zdraví a mnoho síly.

Richard Polzer, Velká Bystřice


Mnoho požehnání, modlím se za Tibet.

Anna Seryjová, Moravská Třebová


Přejeme vše nejlepší k narozeninám a hlavně ještě spoustu krásných let.

Hana Hrádková, Stráž nad Nežárkou


Přeji zdraví a na tváři stále ten nejlaskavější úsměv, co znám.

Martin Klug, Hlučín


Vaše Svatosti, přeji Vám z celého srdce zdraví, lásku, štěstí a pokoj v duši. Ať jste tady s námi ještě po mnoho a mnoho dalších let.

Helena Hybšová, Děčín


Vaše Svatosti, děkuji za lásku, úsměv, humor, moudrost a soucit, který šíříte světem. Přeji Vám hodně zdraví, energie a štěstí do dalších let.

Kateřina Juřicová, Havířov


Vaše Svatosti, přeji Vám pevné zdraví, aby Vaše Láska a síla dále provázela všechno živé. Gratuluji.

Magda Pasková, Opava


Vaše Svatosti, z celého srdce Vám děkuji za vše co pro náš svět děláte a přeji Vám dlouhá léta, pevné zdraví a pevně věřím, že Vaše poselství tolerance, soucitu a lásky se rozšíří v celém světě a dotkne se každé bytosti. S velkou úctou a láskou.

Jelena Hoblová, Plzeň


Šťastné narozeniny. Děkujeme, že jste.

Hela Menzo, Černilov


Vaše Svatosti, rád bych Vám vyjádřil mou nejhlubší úctu a respekt a také Vám popřál všechno dobré a pevné zdraví k Vašim narozeninám, zároveň bych Vám z celého srdce poděkoval za to, že mě každý den učíte jak být lepší člověk a za to jak mi velice pomáhá Vaše moudrost na mé spirituální pouti, nedokáži ani slovy vyjádřit hloubku mé vděčnosti. Moc děkuji a všechno nejlepší.

Kaei, Svitavy


Vaše Svatosti, přejeme Vám pevné zdraví a svobodu Tibetu.

Kateřina a Zdeněk Podráský, Benátky nad Jizerou


Přeji hodně štěstí do dalších let.

Adam Hladký, Brno


Jana Krejčí, Praha


Úsměv napořád. ❤

Veronika Scholze, Praha


SUBHAM ASTU SARVADŽAGATAM. Šťastny ať jsou všechny bytosti.

Romana Dvořáčková, Jeseník


Přeji Vám stále čistou mysl, mnoho sil a úsměv na tváři.

Aneta Benešová, Kutná Hora


Máme Vás rádi a přejeme hodně zdraví.

Karel a Ivana Štočkovi, Praha


Přeji pevné zdraví a jasnou mysl. Klid a mír. ❤

Veronika Kadrlová, Šluknov


Vaše Svatosti, přeji vám jen to nejkrásnější co člověk člověku může přát. Pevné zdraví, radost a štěstí v životě. Děkuji Vám za vše, co ve světě děláte. Ovlivnil jste už mnoho lidí, v dobrém slova smyslu. Děkuji.

Matěj Zloseliť, Hradec Králové


Všechno nejlepší k narozeninám, ať máte dále lásku a štěstí.

Kristýna Hybšová, Děčín


Přeji Vám hodně zdraví, radosti a trpělivost s ľuďmi na této zemi.

Zdeněk Michalov, Piešťany


Vážený pane, co jiného a lepšího ve Vašem věku Vám přát, než mnoho a mnoho zdraví, ať už fyzického nebo duševního. Jsem s Vámi i Vaším lidem. Zdravím.

Hana Pochmanová, Merklín


Děkuji, jste pro mě skvělou inspirací svou laskavostí.

Kateřina Joy, Praha


Namo Buddhaya, kéž je Jeho Svatost šťastná. Om ma ni pa dme hung.

Jan Švehla, Hluboká nad Vltavou


Ať každý den je jedinečný a svěží energie Vás naplní do mnoha dalších let. Krásné narozeniny.

Lucie Gottsteinová, Javorník u Jeseníku


Všechno nejlepší.

Jaroslav Kašík, Praha


Narozeniny jsou slavnostní chvíle,
tak ať překvapí Vás víc, než mile.
Hodně štěstí, zdraví a radosti,
život bez problémů a starostí.
Namaste.

Marcela Magniová, Nové Město pod Smrkem


Štastné narozeniny.

Zuzana Šterbová, Hradec Králové


Hodně radosti a nakažlivého smíchu v tento i pro mě významný den.

Janka Frýdlová, Kolín


Přeji jen malý kamínek v botě, který vás ale nakonec rozesměje svou malostí. S láskou.

Katka Landová, Praha


Vaše Svatosti, s nejhlubší pokorou a obdivem k Vám, přeji z celého srdce splnění všeho, v co věříte a budujete celý svůj úctyhodný život. Ze srdce blahopřeji a děkuji, že jste tu s námi a jdete nám příkladem všem! S úctou.

Hanka Kořínková, Klášterec nad Ohří


Všechno nejlepší.

Lenka Kašíková, Praha


Vaše Svatosti, pevné zdraví a dlouhý život. A světlo na cestu. Om mani padne hum.

Eva Durrová, Praha


Vaše Svatosti, přeji Vám především pevné zdraví, aby se co nejvíce naplnilo úsilí, které neustále vynakládáte, aby se lidstvo stalo lepší a soucitnější. Om mani peme hung.

Vladimír Dostál, Havířov


Namaste, šťastné narozeniny Jeho Svatosti. Sarwaman galam.

Monika Brigita Slutaková, Děčín


_/❤\_

Václav Valda, Česká Kamenice


Vaše Svatosti, chci Vám s co největší láskou a pokorou popřát, abyste byl i nadále takový, jaký jste. Neboť Vaše bytí pozitivně ovlivnilo tisíce lidských srdcí v tak velikém rozhledu. Proto věřím, že zdraví, štěstí, pokora, láska a přátelství jsou nevyčerpatelnou energií a součásti Vaší bytosti. Z celého srdce Vám žehnám. S láskou

Dominika Havlíčková, Neratovice


Přeji vám moc, moc zdravíčka, jste skvělý člověk a moc si Vás vážím a přeji ať vše, co máte ještě v plánu vyjde podle Vašich představ. S úctou.

Šárka Gromnicová, Ostrava


Přeji krásné narozeniny – hodně štěstí, zdraví, ať jste stále tak úžasný člověk jako doposud.

Dominik Beneš, Olomouc


Šťastné narozeniny.

Pavla Žvaková, Bohumín


Poznání více lásky, více míru, více naděje a klidnějších srdcí.

Ilona Sekyrová, Bohumín


Kéž Vám Bůh žehná Vaše Svatosti.

Alena Čechová, Javorná na Šumavě


Přeji Vám vše dobré, hodně zdraví a sil do dalšího života.

Vojtěch Sax, Brno


Vaše Svatosti, k Vašim narozeninám Vám přeji pevné zdraví a nekonečný mír a lásku ve Vaší duši.

Milena Plaskurová, Tuřany


Vaše Svatosti, přeji Vám hodně zdraví, ať nám i nadále rozdáváte svou lásku, sílu, energii. Pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí. Děkuji Vám.

Yveta Jeřábková, České Budějovice


Vaše Svatosti, přeji Vám hodně zdraví a síly k nekonečnému optimismu, který šíříte, a taky věčný život v srdcích Tibeťanů a milionů přátel na celém světě.

Lubomír Bombík, Brno


Zdraví, pokoj, dlouhá léta.

Lenka Vychodilová, Roztoky


Přeji Vám hodně zdraví, lásky a důvodů k úsměvu. Šťastné narozeniny. S láskou.

Kateřina Továrková, Trutnov


Vaše Svatosti, přeji Vám do dalších let pevné zdraví a spoustu životního elánu.

Martin Mervart, Tisá


Vaše Svatosti, přeji krásné narozeniny, dlouhý život, pevné zdraví a brzký návrat do své domoviny. Svobodný Tibet. ✌✌✌❤❤❤

Takashi Joshida, Šumperk


Vaše Svatosti, nechť Vás provází síla! Děkujeme, že jste tu s námi!

Boris Stojanov, Mělník


Ať se jsou Vaše modlitby naplněny a sny splněny.

Natálie Steklová, Praha


Šťastné narozeniny Učiteli.

Eva Dušilová, Budyně nad Ohří


Vše nejlepší Svatosti, pevné zdraví a požehnání ve Vaší práci, kterou pomáháte světu a Tibetu.

Peter Hudran, Opava


Přeji hodně zdraví Vám a šťastnější budoucnost Tibetu. Jste pro mě vždy inspirací, děkuji.

Vladimír Fidrmuc, Činěves


Přeji Vám vážený mnoho zdraví lásky a úspěchů ve Vaší skvělé práci.

Iva Tlapáková, Verneřice


Vaše Svatosti, přejeme spoustu zdraví a stále ten úsměv, který milujeme.

Martina Sušková, Tábor


Přeji si pevné zdraví pro Vás. Užijte si svůj krásný narozeninový den.

Kateřina Arfaoui, Nové Město na Moravě


Stále mám na mysli jeden Váš citát, dle kterého směřuji své kroky: ,,Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.” Vše nejlepší, mnoho štěstí, zdraví, klid a slunce v duši.

Eva Anna Popíková, Jirkov


Ať Vás provází spokojenost a radost na každém kroku. Ať ty cesty z nich stále vedou mnoho dalších k nalezení svého středu.❤

M. Bouchalová, Železný Brod


Vaše Svatosti přeji vám hodně zdraví a radosti.

Lukáš Musil, Olomouc


Přeji Vám to co se z čisté duše dá přát, to co má opravdovou hodnotu a tím je zdraví, láska, štěstí. V účtě.

Daniela Havlíková, Praha


Vaše Svatosti, děkuji Vám za vše, čím obohacujete mě i celou naši planetu, nechť se Vaše moudrost, láska, pokora a vědění dostane ke každé živé bytosti a dokáže je vést tou správnou cestou. Přeji Vám mnoho a mnoho zdraví a ještě jednou Vám velice děkuji.

Jitka Bočková, Třebíč


Jste krásný člověk, kéž by všichni lidé na světě byli takoví, bylo by všem nádherně.

Martin Bílek, Vyšní Lhoty


Přeji hodně dlouhý život.

Miroslav Blahůšek, Vacenovice


Vaše Svatosti, k Vašim narozeninám přeji za celou rodinu hodně zdraví a stále ten nejkrásnější úsměv na Vaší laskavé a soucitné tváři.

Renata Kolomazníková, Slaný


Vaše Svatosti, přeji Vám mnoho let hlubokého vnitřního klidu a radosti ze života všech bytostí, rostlin i neustálé proměny prázdnoty, která vše obsahuje.

Aleš Hnízdil, Měchenice


Vaše Svatosti, přeji Vám pevné zdraví, dlouhý pozemský život a svobodu Tibetu.

Petr Pohl, Litvínov


Vaše Svatosti, přeji Vám pevné zdraví. Moc si Vás vážím a buďte tu s námi po mnoho dalších let. Ať se všechna Vaše přání vyplní.

Helena Krtičková, Lysá nad Labem


Živoucí důkaz čistého uvědomění a bezpodmínečné lásky, přeji Vám hodně zdraví a úsměvů.

Lena Němcová, Archlebov


Vaše Svatosti, přidávám se ke všem gratulujícím a přeji hlavně pevné zdraví. Děkuji, že jste.

Ivana Navrátilová, Cheb


Vaše Svatosti, přejeme mnoho šťastných let.

Jakub, Jay a Bono Šulcovi


Hlavně hodně legrace až do skonání světa.

Petr Kalač, Praha


Vše nejlepší, spoustu dalších let, abyste mohl předávat svoji moudrost, optimismus a nadhled.

Petr Liška, Praha


Mám Vás ráda.

Berta Pechová, Praha


Vaše Svatosti, s úctou Vám přeji hlavně pevné zdraví a štěstí! Vám i Tibeťanům, Tibetu na cestě ke Svobodě. Děkuji za vše!

David Šašek, Jižní Čechy


Vaše Svatosti, přeji Vám k narozeninám jen to nejlepší, ať Vás potkávají pouze dobré věci ve Vašem, ještě dlouhém, životě. Děkuji, že jste tu s námi.

Lukáš Syrovátka, Hradec Králové


Přeji Vám do mnoha a mnoha dalších let pevné fyzické zdraví a spoustu následovníků na cestě lásky, dobroty a pokory.

Ilona Průchová, Strakonice


Děkuji Vám za vše a přeji mnoho zdraví Vaše Svatosti.

Viktor Machek, Louňovice


Všechno nejlepší z celého srdce, drahý příteli.

Mirka Šišková, Praha


Drahý příteli prezidenta Václava Havla, oba jste změnili mě i můj život a chtěla bych vám poděkovat. Přeji vám zdraví a mnoho úsměvů pro nás všechny.

Andrea Prokešová, Praha


Štastné narozeniny, šťastný život, šťastný Tibet.

Pavel, Studénka


Nechť Tma zůstane tmou a Světlo světlem. Nechť Jeho Svatost i nadále zůstane tím Světlem, které Tma neobsáhne! Klid, Mír a Lásku přeje Čaroděj.

Ivan Píša, Žebrák


Prostě a jednoduše. Vše nejlepší k narozeninám a taky hodně štěstí, klidu a pohody.

Ivo Vlk, Kyjovice


Vážený Svatosti dalajlamo, přeji Vám mnoho a mnoho dalších krásných dnů prožitých hlavně ve zdraví, v bystrém duchu a šíření Vašich úžasných myšlenek, které současné lidstvo tolik potřebuje. Těším se, že opět někdy navštívíte naši republiku a povzbudíte nás právě v náboženství laskavosti.

Evža Ryšavá, Pardubice


Vaše Svatosti dalajlamo, z celého srdce Vám přeji pevné zdraví a stále optimistickou mysl, která je pro mě inspirací. Děkuji vám, že děláte svět lepší.

Jana Havelková, Brno


Vaše Svatosti, za celou naši rodinu bych Vám chtěla popřát krásné narozeniny. Hlavně hodně sil a zdraví. Děkujeme za moudrost a radost, kterou rozdáváte, jste pro nás velkou inspirací. Děkujeme.

Rodina Valachova, Český Krumlov


Vaše Svatosti, přeji Vám ještě mnoho let života. Nechť nám Váš milý úsměv a klid přináší tolik potřebnou pozitivní energii v současném složitém světě.

Ing. Zdeněk Sazovský, Frenštát pod Radhoštěm


Nekonečnou lásku a mír, klid v duši a mnoho dalších sil, přeji Vaší Svatosti.

Libor Bálek, Háj ve Slezsku


Přeji pevné zdraví.

Květa Legezová, Děčín


Vaše Svatosti dalajlamo, přeji Vám k Vašim narozeninám spoustu vnitřní síly a pocitu štěstí v každém dni, který prožíváte. Úspěch a světlo, které proudí pod vašima rukama přichází na ty pravá místa a rozzáří temnotu a ukáže cestu všem co to potřebují. Děkuji, děkuji za Vaše dary.  Přeji krásný a úspěšný den.

Dana Neuvirthová, Ostrava


Vaše Svatosti, přeji k Vašim narozeninám stálé zdraví, spoustu sil a energie a mnoho radosti z toho, co pro celý svět děláte. S úctou a pokorou

Jana Hajská, Plzeň


Přejeme Vám a celému Tibetu, ať jste svědky navrácení Duchovnosti v podobě Svobody.

Plesníkovi, Jóga v Denním Životě, Střílky


Vaše přítomnost v tomhle světě a čase nám dává naději na lepší budoucnost lidstva. Váš úsměv a Vaše moudrost mě vždy pohladí na duši. Přeji Vám neustálý důvod k radosti a naději. Děkuji za všechny dobré lidi . Všechno nejlepší do dalších let.

Jana Horáková, Slavičín


Přeji moc sil do dalších let, zdraví, štěstí, hodně příznivých a vnímavých lidí kolem sebe.

Petra, Jablonné nad Orlicí


Vase Svatosti, přeji Vám zdraví, klid a lásku kolem Vás.

Petra a Karolínka Míkovy, Praha


Mnoho šťastných návratů!

Jaroslav Vančík, Stříbro


Děkujeme Vám za Vaše bytí zde, za Vaše myšlenky, inspiraci, Vaše názory, Váš postoj k životu a jiným lidem.

Stanislav Kocourek, Olomouc


Vaše Svatosti, nechť se všechna Vaše přání vyplní. Věřím, že se brzy vrátíte domů. Přeji Vám dlouhý život a štěstí.

Richard Janoštík, Havířov


GANG RI RAWE KORWE ŠING KHAM SU
PHEN DANG DEWA MALÜ DŽUNGWE NE
ČENREZI WANG TENZIN GJACHO JI
ŠAP PE SI THE BAR DU TEN ĎJUR ČIK

Ondřej Jaroň, Zašová


Přeji Vám a všem, abyste byl co nejdříve osvobozen od jakéhokoliv přání.

Branislav Šeliga, Mohelnice


Vaše Svatosti, díky za to, že jste. Přeji Vám pevné zdraví, lásku a mír.

Renáta Malá, Lanškroun


Hodně zdraví a sil do rozdávání lidskosti a mnoho srdíček, která Vás budou nosit hluboko uvnitř.

Pavel Barták, Tample


Vaše Svatosti, ráda bych Vám popřála ještě hodně energie a lásky do dalších let!

Petra Hanelová, Liberec


Věřte, že až Vás jednou Krišna povolá k sobě, polovina Planety přijde o naději. Nikdy už nebude člověka s takovou silou jako jste Vy – pevné zdraví a sílu – sílu dávat. Děkuji.

Jitka Kůlová, Kdyně


Vaše Svatosti, s úctou a pokorou Vám ze srdce přeji dlouhý a šťastný život, pevné zdraví a stálý optimismus. Svobodu Tibetu! Nesmírně si Vás vážím a děkuji, že jste.

Věra Jarošová, Hostim


Vaše Úžasná Svatosti, přejeme Vám z celého srdce a z celé duše sílu, zdraví. Ať jste obklopen laskavými a vlídnými lidmi. Děkujeme Vám za Vaše porozumění, vlídnost a úsměv, které rozdáváte. Děkujeme za cestu, kterou jste nám ukázal. Modlíme se za Vás a za svobodu pro všechny utlačované bytosti. S láskou a úctou.

Markéta Töpling, Skapce


Přeji Jeho Svatosti hlavně pevné zdraví, aby tu s námi byl ještě dlouhá léta a šířil dál světem lásku a mír. Také přeji svobodu Tibetu.

Lenka Vávrová, České Budějovice


Všechno nejlepší a skvělé zdraví.

Tomáš Mikula, Horní Bludovice


Vaše Svatosti, přeji vám požehnané, láskyplné narozeniny. Ať Vaše energie lásky, kterou vyzařujete vyplní bolavá místa Všech na této Zemi. A já děkuji od ❤ za Vaše moudra. S láskou.

Nikol Millerová, Prostějov


Přeji Vám všechno to, co Vy přejete světu. Díky, že jste a to mi dělá dobře na duši.

Eva Murárová Slováková


Vaše Svatosti, přeji Vám ze srdce pevné zdraví, radost z každého dne a potěšení ze svých bližních.

Božena Nováková, Rychvald


Vaše Svatosti, přeji Vám, ať jste šťastný!

Denisa Kubinová, Ostrava


Vaše Svatosti, k narozeninám Vám přeji pevné zdraví, spoustu lásky a štěstí. Děkuji za to, že tu jste s námi a přeji si ať to tak zůstane ještě po mnoho let.

Veronika Kropáčová, Praha


Přejeme Vám a tibetským lidem svobodu a děkujeme za všechnu inspiraci. Nikdy jsme nenavštívili Tibet, ale pamatujeme si návštěvu Ladakhu s Tenzinem a pobyt v Choglamsaru těsně po Kalachakře a cestování po klášterech. Všechno nejlepší.

Dana a Petr Sillingerovi, Brno


Drahý Buddho dalajlamo, šťastné narozeniny.

Filip Březina, Písek


Přeji vám ze svého srdce obzvláště dobré zdraví k Vašim narozeninám.

Jana Dífková, Vráž


Dlouhý život Vaše Svatosti.

Monika Ertlová, Liberec


Přání Vaší Svatosti, pro Vás hodně dobrého zdraví a pro nás hodně dobrých slov a hodně dobrých duševních osvícení, která s Vámi prožíváme. Děkuji. Srdečně přeje Váš posluchač.

Jiří Šlampa, Koryčany


Vaše Svatosti, právě nyní lidé v mé zemi protestují proti vládě komunismu a současné vládě ČR a já musím vzpomínat na Vás a pana prezidenta Havla a Tibet. A asi se nezbývá než modlit, aby se vše v dobré obrátilo. Je nepochopitelné, jak moc se totalita a diktatura umí zachytit drápkem, a jak těžké je jí přemoci v srdcích lidí. Jak to, že je něco takového stále možné? Myslím na Vás, jako na posla cesty míru v těžkých dobách. Přeji Vám pevné zdraví a radost, ať je váš život nezničitelný jako vadžra.

Hanka Kotálová, Katovice


Vaše Svatosti, přeji Vám z celého srdce hodně zdraví a kéž jste s námi co nejdéle!
Jste pro mne inspirací i laskavým světlem v životě, děkuji Vám za to.

Dagmar Krutilová, Olomouc


Vaše Svatosti, přeji Vám k narozeninám pevné zdraví a to, abyste se mohl dostat do Tibetu. Děkuji za vše. S Láskou.

Stanislav Zela, Rohatec


Vaše Svatosti, přejeme Vám zdraví a také splnění všech Vašich přání. Přijměte vyjádření naší nejvyšší úcty a respektu. OM MANI PADME HUM.

Svatava Snopová, Praha


Vaše Svatosti,
přjeme mnoho lásky!

LOKÁH SAMASTÁH SUKHINO BHAVANTU
OM SHÁNTI, SHÁNTI, SHÁNTI
SRÍ GURUBHYO NAMAHA HARI OM

Rodina Boháčova, Turnov


Z historie je patrné, že žádné státní uskupeni pod vlivem socialismu nevydrželo déle než 80 let. Přeji Jeho Svatosti, aby se v plném zdraví dožil konce i toho čínského.

Petr Pařízek, Brno


Je to bez mála čtvrt století, Vaše Svatosti, co jste se dotkl mého srdce poselstvím ve svých knihách a ukázal mi Cestu. Neskonale Vám za to děkuji. Jsem opravdu moc šťastná, že tu s námi stále pro nás jste. Máme Vás moc rádi. Za celou naši rodinu Vás zdravím.

Iveta Povolná, Praha


Vaše Svatosti, přeji Vám mnoho zdraví, radostných chvil a potěšení z práce, kterou vykonáváte ve jménu humanity a inteligence po celém světě. Děkuji Vám také za to, že myslíte i na naši zemi, že k nám jezdíte podpořit svobodomyslné lidi a přivážíte pozitivní energii, přátelství a humanitu. Mnoho zdaru a léta naplněná radostí.

Pavel Bena, Kolín


Dokud trvá vesmír,
dokud zde žijí cítící bytosti,
kéž i já zde mohu přebývat
a rozptylovat utrpení světa.

Jste mou inspirací, děkuji za všechno. Posílám lásku. Om mani padme hum.

Martina Ocskaiová, Praha


Všechno nejlepší k narozeninám, Vaše Svatosti. Přeji Vám hodně sil a pozitivní energie do příštích let. Jste skvělý muž. Jste ikonou Buddhismu. Bojujete za práva k Tibeťanů. Modlím se za Vás i za ně. Srdečně Vás zdraví.

Ema Knappová a Martina Jehličková, Olomouc


Krásné narozeniny. Děkuji za vše. ❤

Jana Charciarková, Znojmo


Vaše Svatosti dalajlamo,

k Vašim 83. narozeninám bych Vám rád řekl Tashi Delek. Přeji Vám mír a návrat do Tibetu. Přeji si šťastný život pro všechny. Všechno nejlepší.

Jan Bednář, Hradec Králové


Vaša Svätosť, prajem Vám, abyste ešte čo najdlhšiu dobu šíril osvietené kvality múdrosti a súcitu v tomto svete, nech v plnom zdraví sa vám splnia všetky priania.

Radovan Petrek, Zvolen


Drahý dalajlamo, ráda bych Vám poděkovala za Váš úsměv a laskavost. Šťastné narozeniny. Přeji Vám mnoho šťastných dnů a dobré zdraví.

Martina Marková, Brno


Vaše Svatosti, přeji Vám do dalších let pevné zdraví, svobodu pro Váš lid. Prosím, zavítejte ještě do České Republiky.

Václav Hůlka, Smilkov


Vaše Svatosti, přeji Vám pevné zdraví a další, dlouhé bytí na tomto světě. Děkuji Vám za Vaše inspirativní myšlenky a motivaci v životě. Nechť jsou všechny bytosti šťastny.

Zdeněk Jeleček, Náchod


Vaše Svatosti, přejeme Vám hodně zdraví a nekonečnou sílu vašeho láskyplného myšlení.

Baťův kanál, Strážnice


Vážený, přeji Vám vše nejlepší. Zároveň přeji všem lidem, aby dosáhli alespoň částečné osvícenosti a pilně pracovali sami na sobě. Jen tak lze docílit harmonii po celé planetě. Namaste.

Filip Zen Kašpar, Pardubice


Vaše svatosti, všechno nejlepší k Vašim narozeninám. Ať Vám zdraví stále slouží, ať jste stále veselý. Vaše poselství a vše, co děláte pro svět je k nezaplacení. Děkujeme.

Lenka Koňařová, Vsetín


Všechno nejlepší Mistře! A díky.

Dalibor Tuček, Týnec nad Sázavou


Přeji Vám jen to nejlepší, tak jako vy to přejete všem tvorům kolem Vás.

František Šuranský, Uherské Hradiště


Děkuji, děkuji, děkuji za Vaše slova.
Každý rok a pak zase znova.
Myšlenky jsou jako oči,
V duši celý Svět se točí.
Děkuji, děkuji, děkuji za Vaše činy.
Nikdy nebudu mít pocit viny.
Moje duše již nestrádá.
Když poznala Vás a v Srdci má.

Štěpánka Hrušková, Nezvěstice


Vaše Svatosti, k Vašim narozeninám přeji pevné zdraví, štěstí a vše dobré, mnoho cest, které změní lidem život. Světlo do temných dnů. Upřímně ze srdce děkuji za to, co děláte, že rozséváte do mnoha srdcí mír, klid, lásku, pokoj a radost.

Barbora Valová, Hlučín


Všechno nejlepší. Nechť jsou všechny bytosti šťastné.

David Čermák, Kadaň


Om mani padme hum.

Bořek Mezník, Ludíkov


Přeji, aby Jeho Svatost mohla co nejdéle užívat klidu ve stáří a předávat světu ještě další moudrost a lásku.

Mísha Hajková. Týnčany


Vaše Svatosti, přeji Vám pevné zdraví, klid v duši a nekonečný úsměv. Děkuji Vám za vše, co jste vykonal. Jste inspirací a velkým vzorem.

Miriam Štefánková, Uherské Hradiště


Prosím žijte dlouho, Vaše Svatosti, abyste přivedl všechny cítící bytosti k osvícení.

Pavel Kupčík, Vsetín


Vážená Svatosti, přeji Vám spoustu let, pevné zdraví a hodně štěstí.

Karin Vítková, Ostrava


Vaše Svatosti, k Vašim narozeninám Vám přeji pevné zdraví a nekonečný mír a lásku ve Vaší duši.

Patrik Steidl, Chomutov


Spoustu štěstí, lásky a spokojenosti, prostě všechna Nej k Vašim narozeninám.

Pavla Ondřichová Trefná, Písek


Přeji Vám hodně zdraví a pokoj v duši.

Jarmila Zdvihalová, Praha


Hodně pevné zdraví, lásky dostatek i pro sebe a zbytek Vám přijde. A hodně sil ve Vašem úsilí a umění Vaše Svatosti. S pozdravem.

Petr Lamata, Týniště nad Orlicí


Děkuji za Vás a přeji Vám, ať zůstanete na své cestě a zdraví jde celou dobu s Vámi. S láskou.

Andrea Váchová, Borotín


Vaše Svatosti k 83. narozeninám Vám přeji hodně štěstí, lásky, klidu a ještě dlouhá léta prožitá ve zdraví.

Ladislava Peterová, Žďár nad Sázavou


Vaše Svatosti, přeji Vám k narozeninám jen to nejlepší a věřte, že na celém světě je stále více lidí, kteří jdou ve Vašich šlépějích. Kéž jsou všechny bytosti šťastny!

Andrea Tousová, Praha


Drahý Jeho Svatosti dalajlamo,

moc děkuji za všechno, co děláte pro všechny cítící bytosti. Ráda bych Vám popřála šťastné narozeniny, přeji Vám dlouhý a zdravý život plný lásky a štěstí. Tashi delek.

Linda Ballová, Bratislava


Bůh Vám žehnej – nechť jste šťastný jako všechny ostatní bytosti.

Kamila Magdalena Lukasová, Havlíčkův Brod


Vaše Svatosti, přeji Vám zdraví a kolem sebe, jen štěstí a lásku.

Daniela Seidlerová, Barchovice


Vase Svatosti, nechť se Vám splní všechna Vaše přání.

Jirka Svoboda, Praha


Jste-li obklopen láskou a štěstím, vše nejlepší už máte, přesto však přeji jen to nejlepší dnes i v dny nadcházející. Děkujeme.

Jan Lukáš, Chrudim


Vaše Svatosti, mnoho další krásných let plných pevného zdraví.

Markéta Hrdinová, Osek u Duchcova


Přeji svobodný Tibet.

Radomíra Sehnalová, Hnanice


Nejvyšší Svatosti, přeji Vám ze srdce vše nejlepší k narozeninám, ať jste stále zdravý a ať jsme stále spolu. Velice Vám děkuji za Vaši existenci, jste zdrojem radosti a štěstí. Ať jsou šťastny všechny bytosti. Děkuji Vám mnohokrát. S nezměrnou úctou a láskou Vaše.

Ivana Vaverková, Ústí nad Labem


Vaše Svatosti přeji Vám hodně štěstí, zdraví.

Radim Bilíček, Dubňany


Hodně štěstí a ať se splní Vaše přání, Svatosti. A pevné zdraví do dalších let!

Zdenka Prouzová, Trutnov


Vaše Svatosti, přeji Vám mnoho Lásky, pevné zdraví a upřímné přátele. A nám přeji, aby Vaše Láska, klid a pokora s námi tady byla ještě mnoho let.❤

Martina Kirschnerová, Opava


Vraťte se!

Michal Pavelka, Starý Bydžov


Vaše Svatosti, přeji Vám, abyste se dočkal toho, že Vaše modlitby a přání budou naplněny. Přeji Vám hodně zdraví a spokojenosti.

Šárka Vobořilová, Praha


Vaše Svatosti, dovolte, abych i já mohl popřát vše nejlepší k Vašim narozeninám z nejvýše položené obce České republiky. Hodně štěstí přeji ale jak Vám, tak i Tibetu. S úctou a pozdravem.

Václav Vostradovský, Kvilda


Vaše Svatosti, rádi bychom Vám s mojí manželkou vyjádřili naši úctu a respekt a zároveň Vám popřáli všechno dobré k Vašim narozeninám, pevné zdraví, životní energii a optimismus. Z celého srdce Vám děkujeme za podporu míru, mezináboženské harmonie a lidských hodnot.

Petr Novák, Praha


Děkuji Vám.

Jarka Kotůlková, Praha


Přeji Vám (Nám) všecičko nejlepšejšejší.

Václav Peclinovský, Pardubice


Vše nejlepší j k narozeninám, hlavně zdraví. Lidi, jako jste Vy, naše civilizace v současné době hodně potřebuje.

Zdeněk, Denisa a Annie Dulinkovi, Březová u Uherského Brodu


Vaše Svatosti, přeji Vám to nejcennější co člověk má, pevné zdraví a dlouhá léta. Přeji Vám, abyste stále naplňoval lidská srdce láskou a štěstím. Vaše moudrost, aby oslovila co nejvíce lidí a změnila tento svět, aby se stal lepším místem plném lásky a míru, úcty a pokory. Přeji štěstí a svobodu Tibetu. Děkuji Vám co pro svět děláte.

Lada Býčková, Kladruby


Přeji Vám všechno nejlepší k Vašim narozeninám, hodně zdraví, spokojenosti a legrace a splněných přání. Děkuji Vám, že jste.

Vladimíra Kostrounová, Aš


Přeji Vám dlouhý a šŤastný život naplněný prospěchem pro všechny cítící bytosti. OM A HUM.

Petr


Zdraví je největší dárek, přeji Vám zdraví na Měsíc a zpět a děkuji Vám za Vaši životní práci, vždy děláte svět mnohem krásnější místem k životu. Mír a svobodu.

Zuzana Šafránková, Chotěboř


Přeji Vám štěstí vítat každé ráno, přeji Vám, aby Váš smích učinil, že srdce bude zpívat. Přeji Vám, abyste sdílel a pečoval o přátelství a všechnu radost, kterou Narozeniny přináší.

Jitka Burianová, Liberec


Přeji Vám ještě mnoho šťastných chvil na Vaší pouti životem.

Vlasta Nováková, Pardubice


Přeji Vám svobodného ducha a spousty nových pochopení.

Martina Najdeková, Ostrava


Vaše Svatosti, přijměte prosím, přání k Vašim narozeninám. Stálé, pevné zdraví, nechť se Vám vše daří a nechť je Tibet a jeho lid opět svobodný. Namaste. Vám a Vašemu učení věrný.

Lubomír Kůstka, Vítkovice v Krkonoších


Není co přát, když je člověk spokojený právě tady a teď, tedy jen chceme říct, že jsme rádi a že se radujeme za to, že někdo jako Vy v tomto světě též existuje.

Irena Andělová, Hořovice


Přeji Vám Nic. S láskou.

Tereza Bartáková, Praha


Za všechny občany města Nového Jičína přeji hlavně pevné zdraví a neutuchající optimismus.

Radka Juřenová, Nový Jičín


Zdravím a srdečně přeji spoustu dalších krásných let a lásky kterou dáváte ať se Vám vrací.

Lubomír Tretter, Želešice


Jste nádherná a veliká inspirace pro mnoho lidí této planety. Ať jste jí ještě dlouho. Buďte zdravý. Máme Vás rádi.

Dagmar Glatzová, Horní Suchá


Přeji Vám hodně zdraví a bezmocnost ducha.

Lenka Ferziková, Dubicko


Přeji ať je Vám přáno. Ať jeřáb na trubku hraje a motýli Vás obletují.

Petr Jeřábek, Týniště nad Orlicí


Vážený dalajlamo, přeji Vám zdravíčko a spoustu vitality do dalších let a ať stále předáváte lidem Vaše moudra a činíte je šťastnými.

Nikola Hozdeková, Rumburk


Vaše Svatosti, přeji Vám pevné zdraví a vše nejlepší k Vaším narozeninám. S úctou a láskou.

Jana Cigánová, Praha


Všechno nejlepší k narozeninám. Mnoho nekonečných chvil Vámi trávených. Jste moji vždy motivující osobou. Mnoho krásných nových setkání. S láskou.

Veronika Novotná, Ostrov


Vaše Svatosti, s velikou úctou Vám přeji dlouhý šťastný život plný klidu a harmonie. Jste inspirací pro mnoho lidí. Krásné narozeniny!

Barbara Dvořáková, Olomouc


Vaše Svatosti, přeji Vám z celého srdce stále dny v pravých barvách, v Lásce, v Radosti, v Hojnosti a stále tak svobodného a silného Ducha uvnitř Vás. Děkuji Vám, že jste. A děkuji za Váš smích.

Petra Vanová, Hustopeče u Brna


Vaše Svatosti, v pokloně a srdcem Vám přeji dostatek klidu, štěstí a zdraví.

Milan Hvišč, Kladno – Sítná


Děkuji Vám za celé Vaše žití.

Veronika Živělová, Brno


Milá Svatosti, přeji Vám, abyste měl více lidí, kteří naslouchají Vašim myšlenkám a následují Vaše srdce.

Petra Pecháčková, Velichovky


Hodně štěstí a spoustu krásných dnů.

Romana Adamčáková, Praha


Jeho Svatosti chci popřát pokoj v duši a hodně zdraví. Jste velkým příkladem pro nás všechny. S úctou.

Dagmar Valtová a dcera Aneta, Kladno


Přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a radosti ze života.

Eva Soukupová, Chotěšov


Přeji Vám Vaše Svatosti to nejlepší k Vašim 83. narozeninám. Nechte svůj obličej i nadále zdobit svým jedinečným, milým úsměvem plným naděje. Mnoho psychických a fyzických sil v následujících letech.

Ivona Koželuhová, Nepomuk


Hlavně mnoho zdraví a pevných nervů s naší společností.

Ágnes Viky a Amálka, Soběslav


Šťastné narozeniny a hezké dny.

Alena Bartoníčková, Staré Hradiště


Přeji vše nejlepší k narozeninám. Ať je Vaše Svatost šťastná. Přeji ještě mnoho zdraví a sil.

Denisa Zahrádecká, Znojmo


Moc krásných a šťastných dní přejeme.

Magdaléna Jandová, Liberec


Vaše Svatosti, přeji krásné narozeniny, hodně zdraví a mnoho úspěchů v další práci.

Eva Kristenová, Česká Kamenice


Přejeme krásné narozeniny, mnoho zdraví a životní pohody.

Vladimíra Plachá, Jan Plachý, Beroun


Vaše Svatosti, děkuji za vše, co děláte. Přinášíte světu klid a naději. Velice si Vás vážím a přeji Vám pevné zdraví a radost v každém okamžiku.

Lenka Ekeke, Borovany


Přeji Vám hodně zdraví, míru a lásky, jste můj hrdina, buďte dál dobrý. Děkuji.

David Fejfar, Ústí nad Labem


Překrásné narozeniny.

Lucie Vasková, Hrdějovice


Přeji Vám i nám, abyste ještě dlouho a v plné síle žil a těším se, že nás opět brzy poctíte svou návštěvou.

Zbyněk Čech, Čelákovice


Přeji Vám, ať Vám každý den na cestu intenzivně svítí Buddha Maitreya.

Aleš Chmelař, Praha


Všechno nejlepší k narozeninám, Vaše Svatosti. Přeji Vám hodně sil a pozitivní energie do příštích let. Jste skvělý muž. Jste ikonou Buddhismu. Bojujete za práva k Tibeťanů. Modlím se za Vás i za ně. Srdečně Vás zdraví.

Ema a Martina Knappovy, Olomouc


❤❤❤❤❤

❤❤LÁSKU❤❤

❤❤❤❤❤❤

❤❤❤

Karol, Chaloupky


Vaše Svatosti, děkuji za všechny úsměvy, za moudrá slova, která mě posilují, jsem vděčná, že jste vstoupil do mého života. Přeji pevné zdraví. Svobodu Tibetu!

Magda K., Bystřice pod Lopeníkem


Vaše svatosti velmi si vás vážím jako osobnosti duchovní osvěty a muže míru.
Omlouvám se že jsem tak pozdě vám popřál. Tibet musí být svobodný!

Josef Šimek, Panenské Břežany


Děkuji za váš příklad laskavosti a soucitu přes hranice národů a náboženství. Přeji Vám, i celé naší lidské rodině, ať Vaše láska stále roste a prohlubuje se. Kéž se utrpení promění v radost.

Vanda Kuběnová, Milovice


Přeji pevné zdraví pro Vaši životní pouť. Krásná rána a tajemné večery. Dny plné radostných setkání s lidmi, které naplňujete poznáním a láskou.

Jan Cizmar, Aš


Nechte všechny lidi kolem, ať slyší, vidí a cítí stejně jako Vy. Všechno nejlepší.

Pavla Böhmová, Kvasice


Všechno nejlepší Vaše Svatosti!

Václav Dobrovolný, Březník


Vaše Svatosti, milý příteli všech bytostí, ztělesnění lásky, soucitu, radosti, odvahy, čestnosti, naděje a moudrosti, nechť máte velmi dlouhý, zdravý a šťastný život. Nechť se splní všechna přání. S láskou.

Ester Vincotte, Frýdek-Místek


Vše nejlepší k narozeninám! Přeji Vám dlouhý a radostný život. Kéž byste přijel do Čech častěji.

Jana Frejlachová, Týn nad Vltavou


Přeji Vám vše dobré, mnoho sil a mnoho naslouchajících.

Robert Pešek, Písek


Vase Svatosti, přeji Vám, aby se všechny Vaše přání vyplnila. Myslím, že pak bude šťastný celý svět.

Jan Gretz, Žďár nad Sázavou


Milý Tändzine, rád bych Vám popřál především pevné zdraví, ať světlo Vašeho úsměvu ještě dlouho pomáhá najít všem tu správnou cestu životem a ať i nadále Vaše přítomnost zde na zemi pomáhá tišit hněv a vzbuzuje mír v srdcích všech bytostí. S velikou úctou k Vám vzhlížím.

Adam Bodlák, Ostrava


Za celou rodinu Vám přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví a lásku, kterou krásně dáváte světu už neuvěřitelných 83 let!

Alžběta Kapošváry, Ostrava – Zábřeh


Vaše Svatosti, přeji Vám a Vašim blízkým pevné zdraví, radost z dobra, které předáváte a brzký návrat do Tibetu.

Jiří Charamza, Olomouc


Přeji Vám to nejlepší. Děkuji Vám za laskavost a objímající lásku.

Tereza Stehlíková, Praha


Přinášíte nám naději a mír! S vděčností Vám přejeme horu zdraví!

Alice a Ondřej Jedličkovi, Praha

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter