Klášter ProTibet

„Když jsem se narodila, náš klášter se teprve stavěl. Dnes v něm žije 20 mnišek a díky Vám máme skvělé zázemí ke studiu Buddhova učení.“

Mniška Nawang – ženský klášter Kowang, údolí Spiti

Život v buddhistických klášterech indického Himálaje s sebou nese spoustu radostí, ale také výzev. Většina klášterů čelí existenčním problémům a fungují z darů veřejnosti. Mladí mniši a mnišky nemají odpovídající vybavení ke studiu, děvčatům často chybí hygienické pomůcky, problémy mají také s elektřinou. Projekt Klášter ProTibet reaguje na aktuální potřeby mnichů a mnišek a snaží se zajistit jim lepší životní podmínky k mentálnímu, fyzickému i spirituálnímu rozvoji.

Pojďme je společně podpořit! 

Jak to funguje?

V projektu podporujeme 6 klášterů: ženské kláštery Kowang a Pin, kláštery školy Sakya – Rangri a Komik a kláštery školy Geluk – Ki a Diskit. Na základě pravidelné komunikace s jednotlivými místy máme neustále přehled o aktuálních potřebách mnichů a mnišek. Díky projektu na ně můžeme reagovat rychle a efektivně. Veškerou dokumentaci pak zveřejňujeme, takže máte přehled, komu jste pomohli.

Oddanost studiu Buddhova učení a dobrota mnichů a mnišek si zaslouží naši podporu. Díky Vaší pomoci může tradice a moudrost Tibetu žít dál. Přidejte se také.

 

Most Pro Tibet

DAROVACÍ CERTIFIKÁT KLÁŠTER PROTIBET

SPOLEČNĚ JE PODPOŘÍME!

Kde Klášter ProTibet pomáhá?

Mniši z kláštera Ki - Spiti

Mniši z kláštera Ki - Spiti

V klášteře Ki žije na 300 mnichů. Polovina z nich jsou děti nebo mladí studenti, které podporujeme. Především v zimě je život v klášteře velmi náročný. Jsou úplně odříznutí od okolního světa. 

Mnišky z ženské klášterní školy v údolí PIN

Mnišky z ženské klášterní školy v údolí PIN

V klášteře žije 30 mnišek mezi 17ti a 60ti lety. Půl roku žijí v údolí Pin a v zimě se stěhují do teplejšího Rewalsaru, v klášteře to v zimě nejde. Díky naší podpoře ale mohou studovat celý rok. 

Klášterní škola Diskit - Ladakh

Klášterní škola Diskit - Ladakh

Diskit je jedním z našich nejdéle podporovaných klášterů a rozhodně i jedním z nejkrásnějších. Žije v něm jen 9 mníšků a možná proto mají problémy s financováním.

Mniši z kláštera Rangri v Manali

Mniši z kláštera Rangri v Manali

Do horkého, zeleného Manali chodí studovat mladí mniši, kteří dokončili základní studium v Kaze. Mají velký problém s prostorem, mnichů je hodně, místa málo.

Mnišky z kláštera Kowang - Spiti

Mnišky z kláštera Kowang - Spiti

Mnišky z Kowangu podporujeme dlouhá léta. Jejich klášter jsme pomáhali stavět a je velká radost pozorovat, jak v něm dnes spokojeně žijí. 

Mniši z kláštera v Kaze - Spiti

Mniši z kláštera v Kaze - Spiti

V Kaze studuje 26 mníšků. Chodí tam až do 5. třídy, poté se stěhují do Rangri. Spadají pod klášter Komik, v Kaze je ale život jednodušší, proto žijí tam.

Chcete se na něco zeptat?

Mgr. Gabriela Šmídová

Mgr. Gabriela Šmídová

Projekty, Dárcovství, FR

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter