Demul

Škola Kunsel  znamená “Světlo projasňující temnotu nevědomosti”, byla založena v roce 2014 ve vesnici Demul.

Jak škola vznikla?

Z důvodů dlouhé zimy a neprůjezdné příjezdové cesty zůstává vesnice po mnoho měsíců úplně odříznutá od okolního světa. Místní komunita se rozhodla vzdělávat své děti v zimních měsících ve skromné budově, kterou jim věnoval místní obyvatel.

Škola není veliká, v jedné místnosti se nachází třída a díky podpoře se podařilo upravit i druhou místnost jako třídu pro starší děti. Třídy, kde se děti učí, jsou zatím bez lavic, židlí a jsou skromně vybaveny. Na zemi jsou karimatky, aby dětem nebyla zima, uprostřed plechová kamínka. Na zdech vysí výukové plakáty. Díky komunitní svépomoci se podařilo školu rozběhnout. U  dětí se střídají čtyři učitelky a vedoucí pan učitel a vaří pro ně jeden pan kuchař.

Sehnat ovšem kvalitní učitele, kteří by ve škole vydrželi učit celý rok však není snadné, také děti potřebují aktovky, sešity a učebnice, teplý oběd a čaj.

Co se podařilo:

2016 – škola má akreditaci pro výuku žáků do 5. třídy.

2017 – na školy (platy učitelů, drobnější opravy) a pomůcky pro děti jsme přispěli částkou 55 000,- Kč.

2018 – podpora pro školu ve výši 103 000,- Kč

Kdo školu podporuje?

V Indii školu podporují především místní ženy, které díky prodeji vlněných šál přispěly na zřízení školy a její chod. Organizačně škole pomáhá Sapan Foundation ve spolupráci s naší organizací

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter