Centrum Drokpa – Tibet

V centru Drokpa se bezplatně vzdělává 230 dětí. V tibetštině se učí to, co není dostupné ve státních čínských školách.
Škola v Tibetské autonomní prefektuře Tsolho v provincii Čching-chaj zachovává tibetský jazyk, snižuje negramotnost a posiluje sounáležitost mezi přesídlenými nomády. V oblasti jich žije téměř 5 000 a vzdělávání je otevřeno pro všechny věkové kategorie.

Drokpa znamená v tibetštině nomád. V Tibetu jich žijí dva miliony a jejich situace je v posledních letech v oblastech, kde pracujeme, složitá.

Ve spolupráci s Pentok Institute jsme financovali vznik nomádského vzdělávacího centra.

Dětem bylo nakoupeno dalších 100 učebnic, přispěli jsme na čtvrtletní platy učitelů a byla vybavena školní kuchyně. Podařilo se vydat také obrázkovou knížku v tibetštině pro děti ve věku 3-6 let, která je v dalších oblastech nabízena v knihkupectvích. Výuka ve škole probíhá každý den od 8:30 do 17:30 a kromě školy funguje v budově i školicí centrum pro dospělé a kuchyň. Výuku zajišťují čtyři učitelé s ředitelem, jídlo pro děti kuchař a pomáhají i dobrovolníci.

Projekt byl ukončen ze strany čínské vlády. Nedlouho po té byla ukončena aktivita i Pentok institutu.

Fotogalerie ukončeného projektu Drokpa

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter