Podporujeme nestátní školu ležící ve výšce kolem 4 000 m n.m. v Tibetské autonomní prefektuře Kardze v provincii Sečuán. Poskytuje bezplatné vzdělání v tibetštině pro téměř 400 dětí ve věku od 6 do 13 let.

Škola Gyalten Tibet, učebnice tibetštiny

Škola Gyalten

Jediná škola v oblasti, která zajišťuje bezplatné vzdělání, stravu a ubytování pro 374 dětí z chudých venkovských rodin.

Byla založena Gyalten Rinpočhem kvůli vysoké negramotnosti a nedostupnosti státních škol. Od roku 1994 jí prošlo přes 4 500 dětí. Dnes jsou ve škole děti ve věku od 6 do 13 let. Starší z nich, které jsou ze vzdálených vesnic, bydlí po dobu čtyř měsíců ve školním internátě, kde se o ně starají jen dvě vychovatelky. Školu podporujeme od roku 2012. Díky českým dárcům se dětem například nakoupily školní pomůcky a učebnice, přispěli jsme na opravy ubytoven, vybavení kuchyně a další potřebné vybavení. Podpořili jsme i místní učitele.

Informace ze školy Gyalten

 Školu nyní navštěvuje 374 dětí, rozdělených do šesti tříd (předškolní výuka, 1.A, 1.B, 2., 3., 4., 5. a 6. třída). Z toho 87 nejmenších dětí chodí do třídy s předškolní výukou. Do školy nastoupil i nový učitel, který vyučuje matematiku a počítačovou gramotnost. Škole se rovněž v tomto roce podařilo zajistit 16 nových počítačů pro výuku dětí, na kterých je nainstalována také tibetština. Další pozitivní věcí zprávou je, že do tříd byly nakoupeny nové lavice a židle pro děti a také na hřišti pro ně byly vybudovány průlezky.

Ve škole vyučuje celkem 16 učitelů, z čehož čínskou vládou jsou podporováni pouze tři. Průměrný měsíční plat učitele se pohybuje od 360 do 600 Kč, v důsledku toho učitelé těžko uživí své vlastní rodiny a často školu opouští kvůli jiné práci.

Předané dary – celkem 1 251 252 Kč

v roce 2012 – 200 847 Kč, 2013 – 433 787 Kč, 2014 – 100 000 Kč, 2015 – 150 000 Kč, 2016 – 166 618 Kč, 2017 – 200 000 Kč, 2018 – 500 000 Kč

Vzdělávání

Obtížná dostupnost a nízká kvalita vzdělání v tibetských školách společně s kulturním, ekonomickým a sociálním vyloučením znemožňují mladým Tibeťanům získat dobře placenou práci. V tibetské komunitě tak roste nezaměstnanost a zvyšují se rozdíly v životní úrovni mezi čínskými přistěhovalci (obyvateli měst) a tibetským venkovem. Tibetské školy jsou čínskou vládou nedostatečně podporovány, přičemž zajištění primárního vzdělávání v tibetštině a sekundárního dnes už i v čínštině je naprosto zásadní pro další úspěšnost tibetských absolventů na trhu práce.

Galerie školy Gyalten

Na těchto stránkách používáme technologii "statistických cookies", abychom Vám mohli poskytnout, co nejlepší zážitek při jejich procházení.