Potvrzení o darech za rok 2017

Klášter Diskit – VS 111 Klášter Namgyal–VS  116 CTA – senioři – VS  122
131 200,- doklad 63 300,- doklad 208 425,4 doklad
82 389,- doklad 61 285,-  doklad 152 187,3
Klášter Kowang – VS  112 TCV – děti – VS  117 CTA – senioři – VS  124
48 000,- doklad 59 400,- doklad 42 500,- doklad
55 400,- doklad 59 627,- doklad 42 443,3 – doklad
 113 705,- doklad
Klášter Thikse – VS 113 Klášter PIN – VS 118 CTA – senioři – VS 125
44 400,- 29 600,- doklad 39 500,- doklad
34 414,- 39 541,- doklad 14 671,- doklad
Klášter Ki – VS 114 THF – Děti  – VS 121 Tibet Gyalten – VS 210
150 000,- doklad 662 500,- doklad 425 019,6
16 500,- doklad 65 000,-   doklad
 380 614,10 – doklad  471 440,- doklad
Klášter Komik – VS 115 THF – senioři – VS 123 Winter tuition – VS 300
136 500,- doklad 125 000,- doklad 31 428,7 – doklad
122 015,- doklad 85 385,7 – doklad
Koza ProTibet – VS 130 Lékaři ProTibet – VS 131 Kolečkové křeslo-VS 132
177 111,72 doklad odesláno 2018 39 081,4 – doklad
103 086,- doklad
Tužky a sešity – VS 133 Učebnice -VS 134 Otop na zimu – VS 135
25 000,- – viz Demul 38 647,4 – škola Gyalten 49 010,- doklad
19 925,5 – škola Demul 47 362,- doklad
 Škola Demul – VS 700
 55 000,- doklad

Vysvětlivky zkratek:
CTA – Central Tibetan Administration – Home Department – Oddělení sociálních záležitostí, Tibetská exilová vláda
THF – Tibetan Homes Foundation
TCV – Tibetan Children Village
Winter Tuition – Zimní nomádská škola
VS – variabilní symbol dané podporované oblasti

Kampaně a jejich výtěžky:
Jsme ProTibet – mnišky údolí Spiti, lékařská péče pro děti a podpora seniorů přes CTA
Buddhovy dcery – prostředky byly rozděleny mezi – plat učitelů a generátor pro ženskou klášterní školu Kowang

Potvrzení o darech za rok 2018

VS 111 – Klášter Diskit
VS 112 – Mnišky Kowang  VS 113 – Klášter Thikse 
260 000,-  49 000,- 57 000,-
VS 114 – Klášter Ki VS 115 – Klášter Komic VS 116 – Kl. Namgyal
172 000,- 115 000,- 130 000,-
320 000,-
VS  117 – děti TCV VS 118 – Mnišky PIN VS 121 – děti THF
202 000,- 58 000,- 447 000,-
234 000,-
556 760,-
VS 122 – senioři Ladakh VS 123 – senioři THF VS 124 – senioři jižní Indie
300 000,- 120 000,- 18 000,-
20 000,-
VS 125 – senioři Chauntra VS 210 – Tibet Gyalten VS 130 – Koza ProTibet 
12 500,- odesláno 2019 101 000,-
200 000,-
VS 131 – Lékaři ProTibet VS 132 – Kolečkové křeslo VS 133 – Tužky a sešity
57 672,- 40 000,- 30 000 ,- Demul
49 708,-
 VS 134 – Učebnice VS 135 – Otop na zimu
28 000,-  Demul 41 000,-
VS 300 – Winter tuition  VS 700 – Škola Demul
35 200,- 73 000,-

Potvrzení o darech za rok 2019

VS 111 – Klášter Diskit
VS 112 – Mnišky Kowang  VS 113 – Klášter Thikse 
VS 114 – Klášter Ki VS 115 – Klášter Komic VS 116 – Kl. Namgyal
VS  117 – děti TCV VS 118 – Mnišky PIN VS 121 – děti THF
VS 122 – senioři Ladakh VS 123 – senioři THF VS 124 – senioři jižní Indie
VS 125 – senioři Chauntra VS 210 – Tibet Gyalten VS 130 – Koza ProTibet 
VS 131 – Lékaři ProTibet VS 132 – Kolečkové křeslo VS 133 – Tužky a sešity
 VS 134 – Učebnice VS 135 – Otop na zimu
VS 300 – Winter tuition  VS 700 – Škola Demul

Na těchto stránkách používáme technologii "statistických cookies", abychom Vám mohli poskytnout, co nejlepší zážitek při jejich procházení.