Adopce ProTibet pečuje o mladé mnichy a mnišky  z klášterních škol v indickém Himálaji

Ve škole se učí tradiční předměty, jako např. tibetštinu – slovem i písmem, tibetskou gramatiku, hindštinu, rituály a buddhistickou filosofii. Z moderních předmětů si osvojují základy angličtiny nebo matematiku. Postupně se také učí tradiční rituály a tak udržují buddhistické tradice pro další generace. Váš příspěvek podpoří jejich vzdělání a náklady na stravu, oblečení, lékařskou péči a  důstojný život.

Podpořtě tibetskou duchovní tradici!


Klášterní školy každý rok navštěvujeme a s jejich vedením konzultujeme potřeby dětí, využití financí a další vývoj. Jako jedna z mála organizací umožňujeme dárcům, aby své kmotřence mohli jet navštívit.

Galerie

Podporujeme tyto klášterní školy:

Klášter Thikse byl založen v Ladaku roku 1430 stoupencem školy Gelugpa Šerab Zangpem. Své výjimečné postavení získal jednak díky výhodné poloze hned u silnice a jednak kvůli nádherné výrazné siluetě, kterou vytvářejí jednotlivé domky kláštera pravidelně rozeseté po skalnatém kopci.Střed kláštera je tvořen velkým nádvořím, kolem kterého se nachází mnoho svatyní. Klášter je bohatě vyzdoben nástěnnými malbami, thankami, stupami, množstvím soch i buddhovým učením vyrytým do velkého pilíře.

Více

Nejlákavějším objektem tohoto kláštera je bezpochyby nový chrám zasvěcený Buddhovi Budoucnosti, tzv. Maitréjovi. Prostorné dvoupatrové místnosti, ve které mohou návštěvníci pobývat pouze ve druhém patře, dominuje obrovitá patnácti metrova socha sedícího budoucího buddhy. Okolní stěny jsou pomalované zářivými freskami, které jsou dalším přesvědčivým důkazem, že tradiční umění Ladaku je stále živé. Vedle zimního chrámu je malá úzká místnost využívaná jako školní třídy pro místní malé chlapce. Děti se učí moderním předmětům a jsou jim předávány důležité znalosti o buddhismu, učí se zde náboženským debatám a také tibetštině, hindštině, angličtině a matematice. Mniši projdou pěti třídami, po jejichž absolvování následují tři roky studia Dharmy a buddhismu. Poté mohou odjet do klášterních univerzit v jižní Indii, kde pokračují ve studiích.

Klášter Diskit byl v údolí Nubra založen roku 1463 stoupencem školy Gelugpa Šerab Zangpem na místě bývalého královského sídla místního vládce Ňimy Dagpy ze 12. století. Formálně klášter podléhá ústřednímu gelugpovskému klášteru Tikse. V klášteře najdete např. hlavním chrámu sochu Buddhy Majtréji, obrovský buben a mnoho thanek. Zvýšenou kopuli kláštera krášlí freska z kláštera Taši Lhunpo v Tibetu. Populární je v tomto místě festival známý anglicky „Dosmoche“ neboli „Festival s obětním beránkem“. Koná v areálu kláštera v únoru během zimní sezóny a účastní se ho mnoho lidí v údolí Nubra, ve kterém klášter leží.

Ženská klášterní škola Kowang u města Kaza v údolí Spiti patří k linii Sakyapa tibetského buddhismu, jejímž hlavním představitelem je Jeho Excelemce Sakya Trizin. Na projektu výstavy této školy v údolí Spiti spolupracuje naše organizace s indickou nadací Sapan Foundation od roku 2006.  V roce 2013 v létě byla slavnostně otevřena první polovina školy s klášterem a začalo v něm studovat prvních 20 mnišek. Tento klášter je důležitým kulturním centrem pro celou oblast údolí Spiti.  Stavba kláštera pokračuje a jeho ukončení se odhaduje na rok 2018.

Klášter Komik patří k nejstarším klášterům založeným v údolí Spiti a leží ve výšce 4 587 m n. m. Patří do buddhistické školy Sakya. Je to nejvýše položený klášter na světě s přístupovou cestou pro motorová vozidla. Legenda praví, že v důsledku sucha se mniši rozhodli původní klášter přemístit k relativně níže položené vesnici Hikkim. Ochranné božstvo kláštera Mahakala se odmítl přemístit i přes naléhání mnichů a spolu s ním se před jeho sochou v klášteře stále modlil jeden z mnichů.

Více
Pravděpodobně v roce 1975 otřáslo zemětřesení novým klášterem a zbyly z něj pouze ruiny. Socha Mahakaly však v původním klášteře zůstala netknutá, stejně jako klášter samotný. Mniši přesvědčení o tom, že toto místo je to nejsvatější pro klášter se opět nastěhovali zpět.

Klášter Ki patří k linii Gelukpa a byl pravděpodobně založen v 11. století v údolí Spiti. Leží ve výšce 4 166 m n. m. nad řekou Spiti a už v roce 1855 v něm studovalo přes 100 mnichů. Dnes je jich v klášteře přes 300.  Podle pramenů byl klášter založen učencem Dromtönem v 11. století, což byl žák slavného učitele Atíši. Podkladem k tomuto tvrzení mohou být také pozůstatky zničeného kláštera Kadampa z nedaleké vesnice Rangrik, který byl zničen ve 14. století.

Více
Zdi kláštera jsou pokryty malbami a freskami, jsou to příklady klášterní architektury 14. století. Klášter byl v roce 1975 poničen zemětřesením, ale za pomoci indické vlády byl opraven. V klášteře probíhal také archeologický výzkum, stejně jako např. v dalším významném spitském klášteře Tabo. V klášteře Ki se nachází sbírka vzácných buddhistických rukopisů, soch Buddhy i nástěnných maleb. Nejvyšším představeným kláštera je Jeho Eminence Ločhen Tulku Rinpočhe. V klášteře Ki pomáháme mnichům od roku 2008, kdy se nám podařilo nejprve zlepšit životní podmínky malých chlapců. Dnes už se můžeme plně věnovat zlepšování jejich studijních výsledků. V klášterní škole studují chlapci ve věku od 6 do 14 let.

Klášter Taši Lhunpo – tibetský exilový klášter byl založen v roce 1972 pod záštitou Jeho Svatosti dalajlamy. Leží v jihoindickém státě Karnataka v oblasti Bylakuppe a nyní v něm studuje více než 300 mnichů z Tibetu a indických himalájských oblastí. Velkou skupinu zde tvoří mniši z kláštera Diskit, kteří sem již desetiletí odcházejí získat kvalitní vzdělání a poté se vrací zpět do domovského kláštera. Základní vzdělání v Taši Lhunpo trvá osm let.

Více
Studuje se zde anglický jazyk, matematika, tibetština, tibetská gramatika, přírodní vědy, buddhistická filosofie, logika a disputace. Po ukončení osmé třídy se mniši mohou rozhodnout, zda budou pokračovat dále a specializovat se (např. studium filosofie a textů, studium tibetské medicíny v Dharamsale, malba thanek ve Váránasí atd.), a nebo zda se vrátí zpět do svých domovských klášterů. Mniši z tohoto kláštera byli v České republice v roce 2008 sypat pískovou mandalu. Historie kláštera v Tibetu Původní klášter Tašilhünpo v Tibetu založil v roce 1447 Jeho Svatost první dalajlama Gyalwa Gendun Drup ve městě Žikace. Klášter Tašilhünpo patřil mezi nejvýznamnější a nejdůležitější tibetské kláštery a v době čínské okupace v šedesátých letech 20. století hostil 5 000 mnichů. Do exilu uprchlo pouze 250 z nich. Protože většina mnichů zůstala v Tibetu, nepovedlo se exilový klášter Tašilhünpo více rozvinout a nyní patří mezi ty nejchudší (ve srovnání s klášterem Drepung, kde nyní v exilu studuje okolo 5 000 mnichů). Klášter Tašilhünpo je zároveň již od sedmnáctého století sídlem Pančhenlamů.

Klášter Drepung – tibetský exilový klášter, který byl založen v sedmdesátých letech 20. století mnichy, kteří uprchli z Tibetu během čínské kulturní revoluce. Leží v jihoindickém státě Karnataka v oblasti Mundgod. Drepung v exilu sestává stejně jako původní tibetský klášter ze dvou univerzit: Drepung Gomang a Drepung Loseling.  Dohromady v něm nyní studuje až 5 000 mnichů – hlavně díky podpoře zahraničních donátorů, kteří se na stavbě klášterních univerzit finančně podílejí.

Více
Studují zde mniši nejen z Tibetu, ale i mnoha oblastí indických Himalájí. Univerzita poskytuje špičkové vzdělání všem svým studentům. Vyučují se zde předměty jako buddhistická filosofie, logika, etika, metafyzika, tibetština a tibetská gramatika, anglický jazyk a matematika a další. Historie původního kláštera v Tibetu Původní klášter Drepung v Tibetu leží na severozápadním okraji Lhasy. Založil jej Congkhapův žák Džamjang Čhodže Taši Paldenpa v roce 1416. Klášter se rychle rozvíjel a vrcholu dosáhl za vlády 5. dalajlamy, kde v něm studovalo až deset tisíc mnichů. Klášter Drepung je historicky velmi spjat s dalajlamy. Ti v něm sídlili a vládli až do doby 5. dalajlamy, který n

echal ve Lhase postavit palác Potala a přesídlil tam. Palác Potala se tak stal od poloviny 17. století sídlem dalajlamů. V roce 1959 byl však nucen nynější 14. dalajlama utéct do indického exilu. Drepung v Tibetu jako zázrakem téměř unikl ničení kulturní revoluce a nyní v něm žije několik stovek mnichů.

Kontaktní osoba:

Mgr. Gabriela Šmídová – Zahraniční projekty a péče o dárce

Email: gabriela@protibet.cz, Tel.: 733 325 106

Na těchto stránkách používáme technologii "statistických cookies", abychom Vám mohli poskytnout, co nejlepší zážitek při jejich procházení.