Pomáháme dětem i stařečkům díky Adopci ProTibet.

Do projektu Adopce ProTibet se může zapojit každý, kdo by chtěl dlouhodobě podpořit tibetské děti, mnichy a seniory v indickém exilu. Díky daru umožníte dětem studovat, zajistíte jim kvalitnější stravu a zázemí a celkově pomůžete zlepšit prosté životní podmínky. Máme na zřeteli i zdravotní péči o děti a seniory.

V roce 2016 se díky projektu Adopce ProTibet podařilo podpořit vzdělání tibetských dětí a život tibetských seniorů částkou 3,1 milionů Kč.

Je třeba zdůraznit, že podporujeme více než 10 destinací a souhrnné částky pro každou z nich zasíláme jednotně. Instituce následně finance využije na pokrytí potřeb všech dětí či seniorů. Nedochází tak ke zvýhodňování těch, kteří sponzora mají od toho, kdo nemá. Sponzor tedy sice pokrývá náklady na jedno dítě nebo seniora, ale zároveň pomáhá širší komunitě pod danou institucí. Přímý kontakt je pak zajištěn právě dopisováním, které zajišťuje výhradně naše organizace.

Adoptujte si tibetské dítě nebo babičku!

      Tibetské děti

kmotrovství - Foto 1Tsewang Namgyal Tibet  

         Malí mniši

Tsewang Daychok Indie

         Staří lidé

Dědeček Phuntsok Indie

Často kladené otázky:

Zapojení

Jak se zapojím do Adopce ProTibet?
1. Vyberte si, koho chcete podporovat v jedné ze tří skupin (děti, senioři, mniši), přes tlačítko „Chci pravidelně podporovat“, vyplňte a odešlete formulář.
2. Uzavřeme s Vámi darovací smlouvu, kterou obdržíte do 14 dnů, zavedeme Vás do interní databáze.
3. Uhradíte Váš příspěvek na účet číslo: 2200249897/2010, s příslušným variabilním symbolem ze smlouvy, který je specifický pro každého kmotřence.
4. Následujícího kalendářního roku v lednu – březnu Vám zašleme potvrzení o daru pro možnost snížení daní.

Přehled ročních příspěvků:
Tibetské dítě: 6 500,- Kč (Skutečný roční náklad na každé dítě v SOS vesničce THF je přibližně 12 000,- Kč. Proto se můžete rozhodnout přispět i vyšší částkou.)
Mnich/mniška: 6 500,- Kč (Skutečný náklad na jednoho mnicha v klášteře v Dharamsale je 13 000,- Kč. Proto se i zde můžete rozhodnout přispět  vyšší částnou.)
Tibetský senior: 6 500,- Kč .
Při měsíčních splátkách je částka zaokrouhlena na 6600,-.

Finance

Jak projekt Adopce funguje? Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

 Finance zasíláme na účety zastřešujících insitucí (jejich název je vždy uveden v darovací smlouvě). Insituce podléhají několikanásobným finančním kontrolám a auditům.

Děti obdrží (či za ně zodpovědné organizace) 85% z dárcovských příspěvků od dárců. Zbylých 15% slouží na pokrytí režijních nákladů spojených s realizací projektu. MOST, o. p. s. výslovně prohlašuje, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 15% z darované částky.

Je nutné zdůraznit, že finance jsou zasílány konkrétní instituci vždy úhrnem. Tzn. že instituce následně využije finance na pokrytí nákladů všech dětí dohromady!!

Přijímající insitituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci, proto také podléhá kontrolám, bez tohoto kódu ani finance zasílat nemůžeme.

Dopisování

Mohu si s kmotřencem dopisovat a co mohu posílat?

Pokud píšete první dopis, stačí kmotřenci napsat jednoduchou angličtinou základní informace o Vás, Vaší rodině, zájmech či práci. Můžete jim poslat Vaše fotografie, ty udělají vždy největší radost, protože si kmotřenec může představit kdo je na druhé straně.

K dopisům můžete přiložit pohledy nebo samolepky – čili předměty, které se vejdou do obálky velikosti A5. Váha dopisu by neměla překročit 200 gramů. Obálka může být obyčejná nebo ručně vyrobená, důležité je referenční číslo dítěte = variabilní symbol a jméno. Je třeba brát v potaz, že v létě dopisy vezeme osobně a nadměrné velikosti nám komplikují cestování. Většina předmětů je k dostání i v Indii, proto pokud má dárce zájem poslat objemnější dar, může jej zaslat přímo po domluvě s koordinátorkou projektu, která poskytne adresu cílové destinace. Před odesíláním dopisů do Indie jsou dárci emailem upozorněni na chystanou aktivitu. Je důležité proto uvést aktuální emailový kontakt.

S tibetskými dětmi v Indii dárci komunikují skrze dopisy prostřednictvím naší organizace. Seniorům můžeme 1x ročně v létě předat krátký vzkaz, drobný dar či Vaši fotografii, nerozumí anglicky a dopisy nepíší. Dopisování s dětmi v Tibetu není zatím možné vůbec. Z Tibetu dárce obdrží jednou ročně fotografii a nyní usilujeme o získání potvrzení o studiu. Děti v Tibetu neumí anglicky a neovládají ani latinku, čili dopisování není možné.

Vzájemná pravidelná komunikace probíhá skrze dopisy pouze s dětmi a mnichy z indického exilu. Někteří staří Tibeťané nemají možnost psát, protože špatně vidí nebo neumí anglicky. Zde je to velmi individuální a je třeba to vyzkoušet a podporovanou osobu k dopisu vyzvat. Dopisy dárcům zprostředkovává MOST ProTibet vždy po letní návštěvě podporovaných míst a v období přelomu kalendářního roku.

Od dětí obdržíte 2x ročně dopis s obrázky či vánočním přáním a minimálně 1x ročně jejich fotografii, od roku 2016 budeme zasílat fotografie hlavně elektronicky emailem, abychom snížili náklady. Mladší děti do dopisů spíše s oblibou kreslí, neboť jejich znalost angličtiny a vůbec písemný projev je slabší.

Od nás obdržíte informace o podporovaných lokalitách, aktuality a také potvrzení o poskytnutém daru, které můžete využít při podávání daňového přiznání k odpočtu ze základu daně.

Potvrzení

Existuje ověření využití zaslaných peněz?

Ze všech námi podporovaných míst dostáváme každý rok oficiální potvrzení o výši předaných peněz a způsobu a správnosti jejich využití. Odkaz na potvrzení za rok 2015 najdete zde. Všechny nadace v Indii podléhají velmi přísné kontrole finančního úřadu, která má za úkol pohlídat, aby zaslané peníze byly využity dle dohodnutého účelu – charitativní podpora vzdělávání a nebo zlepšování životních podmínek starých lidí.

Pro úspěch projektu jsou klíčové dobré kontakty s představiteli klášterů a se zástupci tibetské exilové vlády. Každým rokem všechny podporované navštěvujeme a kontrolujeme využití financí. Peníze pro děti jsou určeny na zlepšení životních podmínek a na vzdělání. Z předaných peněz se kupují učebnice, sešity, další školní pomůcky, ale také jídlo, oblečení a je jim hrazena lékařská péče. Jsou také z části pokrývány náklady na platy učitelů, aby bylo vzdělávání možné. Peníze pro tibetské seniory přispívají na pokrytí základních životních potřeb – tj. jídlo, léky, lékařskou péči, oblečení, topení na zimu, pořízení deky nebo matrace a pro ně tolik podstatný olej do máslových lampiček na oltář.

Na kterých místech pomáháme a jak to tam chodí?

Přečtěte si naše články z oblastí, ve kterých společně pomáháme:

Článek Michala Majera o škole Gyalten v Tibetu Postřehy Blanky Nedvědické z kláštera Komik Komentář ke studiu tibetských dětí v THF

O jednotlivých místech si můžete přečíst zde.

V případě dotazů kontaktujte:

Mgr. Gabriela Gazdíková – Řízení projektů/ Péče o dárce
Email: gabriela@protibet.cz, tel: +420 733 325 106