O Tibetu

Oficiální název: Tibet, tibetsky Böjul (dnes Tibetská autonomní oblast Čínské lidové
republiky a částí dalších tří čínských provincií)
Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Čínské lidové republiky
Hlavní město: Lhasa
Rozloha: 2,5 mil km2
Počet obyvatel: 5 – 6 milionu 
Úřední jazyk: tibetština, čínština

Územní členění

Územní členění

Tibet je historické území ve střední Asii. Tradičním etnikem Tibetu jsou Tibeťané hovořící tibetským jazykem.

Západní Kham a Ü-Cang jsou dnes součástí Tibetské autonomní oblasti, ta hraničí s Myanmarem, Nepálem, Bhútánem, Indií, s oblastí Sin-ťiang a dále s čínskými provinciemi Čching-chaj, S’-čchuan a Jün-nan.

Geografie

Geografie

Geografie Tibetu je tvořena především pásmem vysokých hor, řek a jezer. Území Tibetu se z většiny nalézá na Tibetské náhorní plošině s průměrnou nadmořskou výškou přes 4000 m n. m. Je to nejvýše položená plošina na světě; Tibet se proto někdy označuje jako střecha světa.

Rozsáhlá náhorní plošina, která se rozprostírá 1600 km po východní Tibet je z většiny druhou největší chráněnou rezervací na světě. Je tvořena štíty velehor a horskými jezery.

Dějiny

Dějiny

Novodobé dějiny Tibetu začínají v 7. století, kdy se Söngcan Gampövi podařilo sjednotit oblasti okolo řeky Jarlung a vytvořit tak první stabilní státní útvar na tibetském území.

Obrat v tibetské historii nastal v roce 1949, kdy armáda ČLR prvně vstoupila do Tibetu, porazila malou tibetskou armádu, obsadila půlku země a vnutila tibetské vládě Sedmnáctibodovou smlouvu o mírovém osvobození Tibetu (květen 1951), kterou se Tibet dostal pod svrchovanost ČLR.

Lidská práva

Lidská práva

Kulturní a národní genocida, plošné přesídlování, absolutní cenzura, to jsou stále aktuální témata pro statisíce Tibeťanů.

V říjnu 1950 jednotky Čínské lidové osvobozenecké armády vpochodovaly do Tibetu, aby „zachránily tři miliony Tibeťanů před imperialistickým útlakem a zabezpečily ochranu západní čínské hranice“ Vojska tibetské vlády nebyla schopna invazi zabránit.

Kulturní bohatství

Kulturní bohatství

V Tibetu má náboženství a duchovno tradičně velmi významné postavení a prostupuje tibetskou kulturu.

Tibetské umění je úzce spjato s tibetským buddhismem, proto se drtivá většina tibetských uměleckých děl zabývá buddhistickými náměty. 

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter