Tibetan Children Village SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Children`s Villages (TCV)

Tibetská síť exilových vesniček Tibetan Children Village (TCV) je nestátní charitativní organizace, která zajišťuje domov a vzdělání v síti SOS vesniček po celé Indii pro více než 15 000 tibetských dětí. Od svého skromného začátku před 62 lety se TCV stala prosperující vzdělávací komunitou pro tibetské děti v exilu. V 60. letech založila pobočky v Indii, které se rozprostírají od Ladakhu na severu Indie až po Bylakuppe na jihu.

Posláním TCV je zajistit, aby všechny tibetské děti, které jsou v její péči, dostávaly řádné moderní i tradiční vzdělání v rodinném zázemí. Velmi dobře se zasazuje o pevnou kulturní identitu dětí, vede je k samostatnosti a učí je přinášet prospěch širší komunitě.

TCV patří mezi nejlepší školy z celé sítě exilových vesniček. Nacházejí se v odlehlých pohraničních oblastech nebo také na jihu Indie. My se zaměřujeme na tři pobočky.V posledních letech se 3x za sebou umístila mezi nejlepší školy v oblasti Himachal Pradéš. Mnoho studentů díky velmi kvalitní přípravě dále postupuje ve studiu na vysoké školy. Curriculum mají stejné ve všech TCV pobočkách. Zaměřují se na 5 hlavních předmětů, důraz je kladen na jazyky. Před začátkem vyučování a odpoledne od 17 hodin probíhají modlitby, které speciálně pro TCV vybral a sestavil přímo Dalajlama. Do výuky byla zahrnuta forma debaty a je zakomponovaná i do všech vyučovacích předmětů – rozvíjí kritické myšlení a logiku. Zaměstnance TCV tvoří z 60 % bývalí studenti TCV.

Naše podpora se orientuje na tři pobočky z této sítě SOS vesniček poblíž Dharamsaly. Jedná se o „Upper TCV“, „TCV Suja“ a „TCV Gopalpur“.

TCV Upper Dharamsala

Je malá dětská vesnice se svou vlastní školou a domovy. Vznikla z “Mateřské školky pro děti tibetských uprchlíků”, kde byla dětem poskytována pouze základní péče. Když dosáhly děti osmi let, byly poslány do jiných rezidenčních škol založených indickou vládou. Tento systém nakonec nemohl pokračovat, protože všechny rezidenční školy se naplnily. Díky předvídavosti a odvaze paní Jetsun Pema, tehdejší ředitelky, bylo rozhodnuto, že školka se musí rozšířit navzdory mnoha zjevným překážkám. Díky pomoci soukromých dárců i mezinárodních organizací se přetvořila do dnešní podoby.

V Upper TCV sídlí sekretariát, se kterým probíhá koordinační a administrativní spolupráce. Sem zasíláme dopisy a odtud přijímáme nové příběhy. Většina dětí studuje právě tady.

TCV Suja Dharamsala

Vznikla v době, kdy horní tibetská dětská vesnice procházela nejhorším obdobím přeplněnosti. Kvůli liberalizační politice přijaté Číňany došlo v 80. letech k masovému útěku lidí z Tibetu. Velkou částí z nich byly děti, které potřebovaly okamžitou péči a rehabilitaci. TCV převzalo zodpovědnost za péči o tyto děti. Škola byla otevřena v roce 1984. Původně zde bylo umístěno pouze 100 nových dětí z Tibetu, později se situace změnila a další pobočky TCV mohly přijmout více dětí. „Dolní TCV“ se změnila na rezidenční školu, aby uspokojila naléhavé potřeby vzdělávacích zařízení pro děti rodičů, kteří si mohou dovolit školné. Dnes má ve své péči Dolní TCV 632 dětí . V průběhu let se škola stala jednou z nejlepších rezidenčních škol v exilu, které byly financovány pouze tibetskými rodiči.

TCV Gopalpur

Škola v Gopalpuru se nachází v nádherné krajině z jedné strany obklopené čajovníkovou plantáží. Leží ve velmi klidné a příjemné lokalitě stranou od civilizace. Často jsou sem přijímány děti z indického pohraničí, narozené již v indickém exilu z oblastí – Ladakh, Nepál, Spiti a zejména Sikhim. Děti z Tibetu už nepřicházejí z důvodu posílených pohraničních kontrol.

TCV Sumdho

Škola v Sumdhu v Ladakhu je určena pro děti z nomádských rodin. Do školy chodí 50 dětí a nachází se v tzv. “restricted area”, což je oblast s omezeným přístupem poblíž hranic s Tibetem. Vesnice Sumdho poskytuje zázemí pro seniory a děti a v zejména v zimním období. Děti z této školy nemáme v projektu Adopce ProTibet. Podporujeme je v rámci “Winter tuition” – zimního výukového programu pro nomádské děti, který zahrnuje děti z vesnic Sumdho, Puga a Nyoma.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter