Klášterní škola pro dívky Kowang – údolí Spiti

Mladé dívky dříve neměly možnost vzdělání ve svém regionu a pokud chtěly studovat buddhistické nauky a filozofii, znamenalo to odjet do vzdálených škol. Pokud se ženy nechtěly provdat a pracovat bez vzdělání, měly jedinou možnost stát se mniškou. To ale v mnoha regionech nebylo možné kvůli institucionálnímu zaštítění. Pokud odjely do vzdálených klášterů, s rodinami se mohly vidět pouze jednou ročně, pokud měly peníze.

Situaci se rozhodl změnit místní mnich Pema Samdup, potkal se s naší ředitelkou a s organizací MOST ProTibet zahájili stavbu ženského kláštera. Tento projekt byl zaštítěn místní neziskovou organizací Sapan Foundation, která sháněla prostředky na realizaci. Po pár letech už bylo možné v klášteře přebývat, a tak se skupina 12 mnišek v prostředí stavby učila, stravovala a pomáhala a na zimu odjížděla do teplejších oblastí Sarnath nebo Rewalsar.

V dnešní době už jsou dokončena obě ubytovací křídla kláštera, kuchyně, knihovna, učebna a nádherný tradičně zdobený a vybavený chrám, kde probíhají modlitby a „puje.“

K potřebám spokojeného užívání patří vozidlo, generátor, filtry na pitnou vodu, kvalitní sanitační zázemí a hodně otopu na zimu. V těchto oblastech v minulosti pomohla například organizace Spiti Sapan a do budoucna chceme ještě pomoci v tom, aby mnišky mohly v klášteře trávit zimu.

Po těch mnoha letech je nádherné vidět, jak tyto mladé mnišky vykvetly, jak se z nich staly samostatné sebevědomé ženy, které ovládají důstojně své dovednosti rituálu, mandaly, debat a své každodenní běžné povinnosti zvládají s lehkou hravostí a švitořivostí vlaštovek.

Doufáme, že je budeme moci v následujících letech pozvat do ČR, aby nás naučily něco ze svého „řemesla“ jak být spokojený, pokorný a jak najít kapacity být zde více pro ostatní.

Klašterní škola Kowang

Související aktuality

Novinky z ženského kláštera Kowang 12. 12. 2021

Novinky z ženského kláštera Kowang

Buddhistický klášter pro ženy a dívky Kowang podporujeme už řadu let a máme velkou radost, že jsou mnišky zdravé a pilně studují. Jsou velmi vděčné a modlí se za štěstí dárců. Co nám napsaly?

Čistá voda, půl zdraví – Spiti 19. 10. 2022

Čistá voda, půl zdraví – Spiti

Kvalitní pitná voda je úplný základ zdraví. Kláštery Kaza, Rangri a Kowang nás žádají o pomoc. Potřebují nové vodní filtry.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter