Klášterní škola Komik – údolí Spiti

Starý klášter Komik (vlastním jménem Tengon Lhundrup Choekhor Ling) patří skutečně k nejstarším a nejvýše položeným klášterům v Asii. Jeho stará budova leží ve výšce 4 587 m n. m. a tento klášter je používán pro mnohaměsíční meditační ústranní starších mnichů. Leží na střeše světa a výhledy na špičky zasněžených velehor odtamtud jsou dech beroucí. Život je tam neskutečně drsný a tichý, pokud se tam zrovna neodehrávají „Chamové tance“.

Existuje legenda o tom, že mniši v důsledku sucha přestěhovali klášter, který byl následně v roce 1975 zničen zemětřesením. Z kláštera zbyly pouze ruiny. Jen socha Mahakaly v původním klášteře zůstala netknutá. Mniši dosáhli přesvědčení, že původní místo je to nejvhodnější pro klášter a opět se nastěhovali zpět.

Klášterní škola Komik

Dříve byl horní klášter Komik běžně využíván ke studiu přes letní sezónu a když byl náš tým v Indii, jezdili jsme nahoru potkávat mladé mnichy v adopci. S postupem času byla škola zřízena trvale níže v hlavním městě Kaza. Zázemí pro výuku a ubytování je tam vhodnější, ne však dostačující. Malí mníšci mohou být více v kontaktu s hlavním chrámem, učit se rituály a být blíže svým rodinám.

Klášterní škola je určená pro malé chlapce z regionu. Každý klášter má pod svou administrativou několik příslušných vesnic a rodiny z těchto vesnic posílají své syny do klášterní školy, aby získali vzdělání. Žáci musí absolvovat studium moderních předmětů, kterou zajišťují vládní školy. Následuje minimálně 5. let tradiční výuky. Objem učiva, který se žáci musí naučit, je stanoven a studium lze i prodloužit.  Po té studenti ve věku 18 – 25 let, pokračují ve studiu buddhistické filozofie v klášteře Rangri podstatně nížeji ve vhlkém Manali. Tato oáza je propříchozí úchvatná, ale s rostoucím počtem studentů jim docházejí prostorové kapacity.

Škola v Kaze ve Spiti má 50 studentů, ale z toho 10 studentů navštěvuje buddhistickou filozofii v Rangri u Manali. Průměrný počet mladších žáků ve třídě je 6. Projevuje se postupný úbytek studentů pravděpodobně z důvodu klesající porodnosti v oblasti. Ročně se nově hlásí průměrně 2 studenti. Studenti školu opouštějí pouze ve vzácných případech – zdravotní nebo rodinné důvody nebo také neschopnost plnit školní povinnosti a následovat obsah studia. Pro školní výuku by žáci potřebovali více školních pomůcek.

Přestože malí mniši příliš volného času nemají, rádi jej tráví hraním her, fotbalu, volejbalu, kriketu a dalších. Život v klášteře je velmi jednoduchý, ví toho velmi málo o životě mimo klášter. Potrava je velmi monotónní a neteče zde teplá voda. Dospělí mniši tráví většinu času péčí o klášter.

Malí mníšci jsou velice dobře vychovaní, zejména před dospělými jsou disciplinovaní a tišší, mezi sebou jsou však více uvolnění a upovídaní. Každý má jinou úroveň angličtiny a v hodinách jsou rozděleni na dvě skupiny podle věku. Učí se rádi a nejvíc je baví psaní na tabuli a hraní her v anglickém jazyce. V budoucnu by všichni rádi pokračovali ve studiích. Většina předmětů  se však orientuje kolem buddhistické filosofie a Tibetštiny. Dospělí mniši většinou anglicky nemluví, pokud ano, tak na nízké úrovni.

Rozpočet školy na rok je 1 220 000 INR (cca 450 000 Kč). Hlavní náklady tvoří strava, platy učitelů, doprava, otop na zimu a plyn. Příspěvek darů, které poskytuje MOST ProTibet, o. p. s., tvoří 68 % rozpočtu. Další zdroje financování pocházejí ze zahraničních organizací nebo jednotlivců a příspěvky místních z regionu.  Skrze neziskovou organizaci Sapan Foundation je zde snaha získat další financování, čímž je předcházeno závislosti na jednom finančním podporovateli. Průměrné roční náklady na jednoho žáka činí 30 500 INR.

Je možné sledovat každý z klášterů spadající pod Komik na Facebooku na následujících stránkách, kam dávají příspěvky:

Tengon Lhundrup Choekhor Ling, FB: Sakya Kaza Monastery

E-wam Shedrub Choekhor Ling, FB: Manali Sakya Rangri monastery

Související aktuality

Čistá voda, půl zdraví – Spiti 19. 10. 2022

Čistá voda, půl zdraví – Spiti

Kvalitní pitná voda je úplný základ zdraví. Kláštery Kaza, Rangri a Kowang nás žádají o pomoc. Potřebují nové vodní filtry.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter