Klášterní škola Ki – údolí Spiti

Klášter Ki patří mezi nejúchvatnější dominantu v údolí Spiti. Tento tradiční gelukpovský klášter se svým uspořádáním na skalnatém kopci má své kořeny pravděpodobně v 11. století. Pod ním se nachází vesnička Ki, která má kolem sebe, v období teplých měsíců, zelenkavé koberečky úrodných políček.

Pod klášter Ki spadá 15 vesnic. Farmaření je tradiční způsob obživy místních obyvatel. Rodiče skoro každého z malých místních mníšků jsou chudí farmáři. Ve věku přibližně pěti let bývají malí chlapci přihlášeni do klášterní školy, kde studuje přes 120 chlapců. Mají dva vychovatele a dva pomocníky, kteří jim pomáhají prát a pečovat o mladé studenty v klášterním hostelu. Od roku 2015 mohou mniši v klášteře studovat i buddhistickou filosofii a neodjíždějí už studovat na jih Indie. Prostorové kapacity kláštera však přestávají být dostačující.

Život v klášteře je velmi prostý a velmi drsný. Všichni mniši zde v horách zůstávají i přes zimní období, které trvá 7 měsíců. Chlapci mívají zimní prázdniny, které tráví u rodin. Starší mniši zůstávají v klášteře ve svých příbytcích zvaných tašak. Topí v plechových kamínkách sušeným zvířecím trusem a trochou dřeva. Strava je poměrně monotónní, čočka s rýží, přes léto trocha zeleniny “sabdži” a místního ovoce, v zimě trocha masa. Na ranních “půdžách” se tradičně podává slaný čaj s tsampou.

Poslední dva roky je v údolí také signál a můžeme snadněji komunikovat s kanceláří kláštera. Nově nám s administrací pomáhá mladý šikovný mnich, který patří mezi nejstarší podporované studenty v rámci Adopce ProTibet! Do oblasti se vypravujeme každé léto navštívit podporované chlapce, předat jim dopisy a nafotit aktuální portréty. Poslední roky jsme také zacílili pozornost na zdravotní péči a prevenci, vybavení léky a lékařské prohlídky, protože nejbližší nemocnice je 200 km daleko a v zimě bývá oblast neprůjezdná.

Klášter Ki svou atmosférou odnese návštěvníka daleko do středověké minulosti. Místní klášterní kuchyně je posetá černými sazemi, mniši v létě obědvají na střechách kláštera a vše je velmi prosté a přitom vznešené. V klášteře působíme od roku 2008 a neinvazivním způsobem podporujeme a zlepšujeme podmínky malých chlapců.

V klášteře Ki se nachází sbírka vzácných buddhistických rukopisů, soch Buddhy i nástěnných maleb. Nejvyšším představeným kláštera je Jeho Eminence Ločhen Tulku Rinpočhe. Zdi kláštera jsou pokryty malbami a freskami, jsou to příklady klášterní architektury 14. století. Klášter byl v roce 1975 poničen zemětřesením, ale za pomoci indické vlády byl opraven.

Virtuální prohlídka kláštera

V roce 2016 se nám podařilo vytvořit virtuální prohlídku kláštera pro dárce, kteří by jej chtěli podpořit. Podívejte se, jak to v klášteře vypadá:

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter