Klášterní škola Diskit – údolí Nubra

Klášter Diskit tvoří dominantu severního rozlehlého údolí Nubra v indickém Ladakhu. Cesta do kláštera vede přes nejvyšší sjízdné sedlo světa Kardung la. Klášter je situován na skále, dole pod ním je 32 metrů vysoká socha budoucího Buddhy Majtréi. Klášterní škola, učebny a kuchyně pro mladé studenty se nachází pod sochou. Právě tato škola pro děti od 1. – do 5. stupně je předmětem naší podpory.

Klášter byl založen roku 1463 stoupencem školy Gelugpa Šerab Zangpem na místě bývalého královského sídla místního vládce z 12. století. Formálně klášter podléhá ústřednímu klášteru Thikse. Diskit je domovem zhruba pro stovku mnichů.

Hlavní budova kláštera je situována na skále, která je od zbylého horského masivu oddělena příkrou roklí. Z ní vytékající vodní zdroj byl mnichy vynášen po strmém dřevěném schodišti vzhůru do kláštera po celá staletí. Dnes je klášter zásobován vodou pomocí čerpadel.

V údolí Nubra se jedná o největší klášter, který nabízí i tradiční vzdělání pro místní děti. V posledních letech se stává čím dál více cílem turistů. Klášter v letech 2016-2017 rozšířil své zázemí o ubytovací prostory, restauraci a drobný obchůdek. V roce 2017 se zde konalo učení JS dalajlamy pro 50 tisíc lidí.

Kláštěrní škola Diskit

Klášterní škola a její učebny se nacházejí ve stejné budově jako ubytovací prostory pro malé mnichy. Probíhá zde tradiční výuka (buddhistická filozofie, tibetský jazyk, modlitby) i moderní (hindi, matematika, angličtina, v omezené míře IT).

Počet studentů ve škole každým rokem klesá. Dříve ji navštěvovalo na 50 mnichů, v roce 2015 jich bylo 16 a v roce 2017 už pouhých 11. Škola má nárok na jednoho učitele připadajícího na 10 žáků. Průměrný počet žáků v jedné třídě je 4, výuka umožňuje velmi individuálnímu přístup.  Přestože se v údolí  Nubra  jedná o jedinou  klášterní  školu, roční přírůstek žáků v klášterní škole jsou dva chlapci ročně.  Po ukončení studia se zpravidla do oblasti vracejí studenti za CIBS (Cental Institute of Buddhist Studies – Choglamsar v Ladhaku) nebo mniši z klášterů v jižní Indii (především Tashi Lhunpo, dále pak Drepung). Platí, že jižní kláštery spadají pod jejich mateřský klášter Thikse. Studium v jižní Indii může probíhat v řádech desítek let.

Učitelé disponují vzděláním na úrovni vyšších odborných škol a univerzit, nemusí však učit přesně předmět své kvalifikace. Vzhledem k nedostatku žáků musí učitel pokrývat celé spektrum výuky. Probíhá pravidelné školení učitelů zaštítěné institutem CIBS. Postupně se rozvíjí i využívají modernější metody výuky. Bohužel škola stále disponuje velmi omezeným množstvím učebních pomůcek.

Finance  –  Rozpočet školy na rok představuje přibližně 1 400 000 INR (cca 600 tisíc CZK). Převažující položky rozpočtu tvoří strava a platy učitelů. Příspěvek MOST ProTibet tvoří 50 % rozpočtu. Další zdroje financování zajišťují:

  • CIBS (institut školu zaštiťuje, poskytují příspěvek na učebnice, učitele)
  • další zahraniční NNO
  • v malé míře klášter Diskit samotný, je zde však zřejmé administrativní oddělení kláštera a školy z hlediska získávání zdrojů. V průběhu let je zřejmé zvyšování rozpočtu v důsledku zvyšujících se nákladů a inflace.

Průměrné roční náklady na jednoho žáka jsou 40 000 INR.

Klášter spolupracoval v minulosti nebo stále spolupracuje s dalšími českými organizacemi jako je Lungta, o.s., nebo také se skupinou restaurátorů pod vedením MuDr. Leblocha.

Diskit - Nubra

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter