Klášter Rangri – Manali

E-Wam Shedra Rangri, Manali

V klášteře Rangri Vás vždy velmi laskavě přivítají a pohostí. Hned po příchodu Vás ohromí poměrně velká stupa a středně rozlehlá zahrada, kde mniši tráví docela dost času, když to počasí dovolí. Na zahradě se nachází i domek s kuchyní. Zbytek areálu tvoří malý skromný chrám, kde se mniši učí, mají hodiny, pudže. Nachází se zde pár skromné domků, kde se mniši docela těsnají v pokojíkách. Mniši zde mají obecně problém s prostorem. Mají tam málo místa a řeší pronájem půdy vedle kláštera od vlády. Žijí tam s mnoha zvířátky, čili je tam velmi studijní a zároveň živá atmosféra.

Něco málo z historie: Manali E-Wam Shedra byl založen v roce 1974. Žijí zde mniši z kláštera Spiti Komic a provádějí rituály a zachovávají Buddha Dharmu v regionu pod vedením H.E Ngor Khangsar Shabdrung Rinpocheho.

V průběhu let byla Manali E-Wam Shedra požehnána a navštívena mnoha vysokými lamy, Rinpoche a Khenpy z různých tradic tibetského buddhismu včetně JS 14. dalajlámy. Proto je Manali Shedra považována za svaté a klíčové místo pro praktikování a studium buddhistických filozofií.

Od roku 2015 zde byla zahájena buddhistická filozofická třída a tibetská literatura s deseti studenty. Následoval cyklus učení Bodhicaryavatāra, 37 praktik Bodhisattvů a nauky od Nagarjuny. Výuka předmětů jako je tibetský jazyk, gramatika, básně a literatura podporuje kvalitu a úroveň čtení, psaní, mluvení i poslechové dovednosti. 

V současné době klášter vede ctihodný, vzdělaný a velmi laskavý Khenpo Ngawang Lhundrup, který pochází z kláštera Komik ve Spiti.

Mniši zde musí studovat alespoň více než třináct let na téma šesti hlavních oblastí buddhismu (Parmana, Madyamika, Pargyaparmita, Abhidharma a Vinaya) a dalších důležitých textů buddhismu. Současně studují také tibetskou gramatiku, literaturu, básně i angličtinu. Po dokončení studia buddhistických  súter musí studovat další tři roky téma buddhistické tantry, která zahrnuje všechny čtyři buddhistické tantry (Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra a Auttarayoga Tantra). Po maturitě mniši buď jezdí učit do světa, nebo odejdou na celoživotní ústranní pod vedením H.E Ngor Khangsar Shabdrung Rinpocheho.

V současné době má Manali E-Wam Shedra čtyři hlavní buddhistické filozofické třídy a jednu základní třídu pro nové mnichy spolu s přibližně více než čtyřiceti studenty. 

Mezi výzvy, které mniši musejí řešit, vzhledem k přibývajícím studentům a omezenému prostoru je také voda. Potřebují větší, bytelnější trvalejší zařízení na filtraci nezávadné vody. Zatím nemají ani pračku. Nedaleko je skládka odpadu a tak se musí mniši vyrovnávat i s náročným pachem.

Zima pro ně není problém. Celoročně tam zůstávají jen 3 mniši, kteří dělají pudžu a rituály, ostatní jezdí na pouť pilgrimage do Bodhgaji. 

Zajímavý je i fakt, že mniši vidí své rodiny přibližně jednou ročně.

FB stránky kláštera

Jak to v Rangri vypadá?

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter