Domov pro tibetské seniory – Chauntra

Domov pro tibetské seniory v Chauntře poblíž Dharamsaly je jedním z domovů, se kterými spolupracujeme už dlouhá léta. Spadají pod oddělení pro sociální záležitosti Tibetské exilové vlády.

Domov v Chauntře je útulný a malý, žije tam přibližně 25 – 30 seniorů. Potýkají se s drobnými problémy, které se týkají konstrukčních záležitostí. Například příchodová cesta byla zcela nezpevněná. Nejdříve si mysleli, že to bude mít příjemný přírodní efekt, ale později se ukázalo, že je to pro stařečky nebezpečné, protože mohou uklouznout a zranit se.

Vedení plánuje nainstalovat venkovní světla, aby se obyvatelé mohli po večerech procházet na zahradě a mohli obcházet modlitební mlýnky, místo aby byli pouze uvnitř. A to obzvláště v zimě, kdy jsou dny krátké a pro staříčky je náročné být celou dobu uvnitř budovy.

V letošním roce jsme finančně podpořili výměnu oken, která byla velmi stará, rozbitá a pokřivená.

V minulosti jsme podpořili hospodaření s odpadovou vodou. Hned vedle domova se nachází farma, kde se pěstují léčivé byliny. Vedení domova pro seniory shánělo prostředky na vytvoření řádné sítě pro odpadní vody, které by zabránilo znehodnocení přilehlé půdy pro pěstování bylin.

V průběhu roku mají staříčci pestrý program. Vedení domova připravuje různé oslavy či kulturní akce pro zpestření každodenního života. Samozřejmostí jsou každodenní společné modlitby a oslavování významných buddhistických svátků. Neustále se modlí, aby se Jeho Svatost dalajlama mohl vrátit do Tibetu. Vedle této nejdůležitější osoby v jejich životě se modlí za své dárce a všechny cítící bytosti.

Fotogalerie Domova pro tibetské seniory Chauntra

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter