Zásady ochrany osobních údajů

Správce údajů

 • MOST ProTibet, o. p. s.
 • Sídlo: Tilschové 670/5, Ostrava 709 00
 • IČO: 266 72 740

Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním organizací MOST ProTibet, o. p. s., za účelem informování o činnosti MOST ProTibet, o. p. s., možnostech dárcovství a jejich výsledcích, evidence dárců a péče o ně. Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám.

Informace, které shromažďujeme:

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když navštěvujete naše weby, registrujete se k používání našich služeb, používáte naše online služby, darujete nebo nás kontaktujete. Tyto osobní údaje můžeme používat společně s dalšími informacemi, které získáme nebo vygenerujeme v průběhu vztahu s vámi. Shromažďujeme vaše kontaktní údaje, informace o tom, jak používáte naše služby, jak darujete, poskytujete dobrovolnické služby ad.

Dále shromažďujeme vaše osobní údaje následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím online formulářů a dalších online služeb, které nabízíme (některé mohou naším jménem spravovat třetí strany např. darujme.cz);
 • S využitím prostředků, jako jsou komunikační protokoly, e-mailová komunikace a soubory cookie;
 • Prostřednictvím vašeho využívání sociálních sítí nebo jiných veřejných zdrojů dat;
 • Prostřednictvím vašeho zájmu o reklamy MOSTu ProTibet umísťované na weby třetích stran;
 • V případech, kdy nám informace poskytují třetí strany, které mají v rámci zákona oprávnění realizovat transakce nebo provádět služby související s účtem vaším jménem. Jsou to například poskytovatelé platebních služeb.

Právně podložené a legitimní účely, pro které osobní údaje používáme

Informace, které nám poskytnete a které získáme od ostatních osob, budeme využívat k následujícím právně podloženým a legitimním účelům:

Poskytování našich služeb:

Do této kategorie patří používání informací nezbytných k výkonu smluv nebo provádění kroků nezbytných k uzavření smlouvy s vámi, včetně darování a realizace projektů na podporu tibetských komunit. Na základě souhlasu spravujeme i údaje osob ze zemí mimo EHS za účelem realizace projektů.

Právní účely a dodržení shody:

zřízení, uplatnění nebo obhajoba zákonných práv a nároků, monitorování a hlášení problémů s vyhověním předpisům nebo reakce na právní řízení. Dále sem patří také uchovávání záznamů obsahujících vaše osobní údaje podle požadavků příslušných zákonů.

Legitimní obchodní účely:

Vaše osobní údaje používáme k analýze a vylepšování našich produktů, pracovišť, služeb, provozů, provozování našich webových stránek a vašich zkušeností jako zákazníků. Může sem patřit využívání vašich údajů k realizaci průzkumů trhu. Vaše osobní údaje používáme také k poskytování služeb zákazníkům, realizaci dalších administrativních úkolů nezbytných pro poskytování našich služeb. Provádíme analýzu informací, které vlastníme, abychom lépe porozuměli našim zákazníkům. Vytváříme také analýzy profilů, které nám pomohou zacílit marketingové kampaně a přizpůsobit naše produkty a služby vašim potřebám a požadavkům. Na základě vašich voleb a kontaktních údajů, které nám poskytnete, zasíláme informační bulletiny v e-mailech.

Soubory cookie a internetové technologie

Internetové technologie, jako jsou soubory cookie a webové signály, využíváme k účelům jako je sledování aktivity na našich webových stránkách, pro účely lepšího porozumění dopadu našich reklamních kampaní a zda jste reagovali na naše propagační sdělení; v případě registrace k zlepšení fungování dané služby.

Důvěrnost a bezpečnost

Uchováváme fyzické, technické, organizační a procedurální bezpečnostní prvky navržené tak, aby vyhovovaly platným zákonům a nařízením a které chrání vaše osobní údaje. Obecně také omezujeme přístup k osobním údajům na naše zaměstnance, zástupce a jednatele, kteří je musí znát. Jelikož se jedná i o poskytování finančních prostředků buďte při používání internetu a mobilních aplikací vždy opatrní.

Zpřístupnění vašich údajů

Pokud existuje odůvodnění pro zpřístupnění údajů pro některé z výše uvedených účelů, můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje nebo k nim poskytnout přístup. Patří sem mimo jiné tyto údaje: vaše jméno, adresa, způsoby plateb, které jsou poskytnuty následujícím typům organizací či stran: dopravní společnosti; poskytovatelé služeb, zpracovatelé plateb, bankovní partneři a zpracovatelé údajů nasmlouvaní na to, aby nám poskytovali obchodní služby; zahraniční partnerské instituce, se kterými spolupracujeme na rozvojových projektech.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit také globálně, a to na základě požadavků nebo povolení příslušných zákonů, regulačním a finančním úřadům, orgánům pro vymáhání zákonů, soudům, vládám nebo státním institucím pro účely vyhovění a plnění právních povinností nebo k prosazování či obraně práv a zájmů organizace.

Mezinárodní přenos

Vaše údaje přenášíme třetím stranám mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pouze v minimální dané míře pro zajištění kvality služeb na základě účelu organizace zprostředkování zahraniční rozvojové spolupráce. Konkrétně se jedná o projekt Adopce ProTibet, dobrovolnické aktivity, zprostředkování zahraniční komunikace. Míra přenosu je daná darovací smlouvou.

Volba a odhlášení

Na základě vašich voleb a kontaktních údajů, které nám poskytnete, vám můžeme zasílat informační materiály o našich projektech. Mohou sem spadat informace zasílané v e-mailech, telefonicky, poštou, v SMS zprávách, prostřednictvím sociálních sítí nebo s využitím jiných komunikačních či digitálních kanálů. Příjem marketingové komunikace můžete kdykoli odhlásit. Marketingová komunikace, kterou zasíláme, má zahrnutou možnost odhlášení, případně nás můžete kontaktovat na info@protibet.cz.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro konkrétní účely, pro něž byly shromážděny, případně k vyřešení případných dotazů.

Vaše práva

Máte právo vědět, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a požádat nás o kopii svých údajů zdarma. Máte právo vyžádat si strukturovanou a strojově čitelnou kopii určitých údajů, které nám poskytnete. Máte právo požadovat, abychom vám přestali zasílat marketingovou komunikaci. Máte právo požadovat, abychom opravili vaše údaje, které jsou neúplné, nepřesné nebo zastaralé. Máte právo požadovat, abychom smazali některé informace o vás, omezili určité použití vašich údajů a můžete také vznést námitku proti některým způsobům jejich použití.

Kontaktní údaje pro řešení otázek Vašich práv a ochrany osobních údajů:

 • Email: info@protibet.cz
 • Adresa: MOST ProTibet, o. p. s.
 • Tilschové 670/5
 • Ostrava 709 00

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter