Dar bankovním převodem

Jak to funguje

Vyberte si projekt, na který chcete konkrétně přispět.
Uskutečněte bankovní převod na č. ú. níže.
Zjistit variabilní symbol
Pro potvrzení o daru vyplňte formulář níže.
Mgr. Gabriela Šmídová

Mgr. Gabriela Šmídová

Chcete darovat významnější dar a dohodnout se s námi na podmínkách? Ozvěte se Gábině, ráda s Vámi vše vyřídí.

Potvrzení o daru

  Kontaktní adresa
  Korespondenční adresa
  Informace o daru

  Odečtení daru z daní pro fyzické osoby

  Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (v kalendářním roce) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec 2014 odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (pro dary zaslané v období od ledna do prosince 2015 platí 10%).

  Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

  Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

  Pomáhejte s námi

  V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

  Newsletter