Připravili jsme odpovědi na časté otázky, které vás ve spojitosti s projektem Adopce ProTibet zajímají. Na co se chcete zeptat?

Jak se zapojím do Adopce ProTibet?
1. Vyberte si, koho chcete podporovat v jedné ze tří skupin (děti, senioři, mniši), přes tlačítko „Chci pravidelně podporovat“, vyplňte a odešlete formulář.
2. Uzavřeme s Vámi darovací smlouvu, kterou obdržíte do 14 dnů, zavedeme Vás do interní databáze.
3. Uhradíte Váš příspěvek na účet číslo: 2200249897/2010, s příslušným variabilním symbolem ze smlouvy, který je specifický pro každého podporovatele.
4. Příspěvek se hradí na daný kalendářní rok od 1.1. do 31.12. Doporučené datum splatnosti je první pololetí, nejpozději však částkuuhraďte do konce listopadu.
5. Následujícího kalendářního roku v lednu – březnu Vám zašleme potvrzení o daru pro možnost snížení daní.

Výše očního příspěvku:
Standardní výše příspěvku činí 6500,- tato částka představuje poloviční náklady na dítě v exilové vesničce. Je tedy možné také přispívat plnou částkou 13 000,- nebo libovolnou mezi tím. Při měsíčních splátkách je částka zaokrouhlena na 6600,-.

Jak projekt Adopce ProTibet funguje? Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účty zastřešujících institucí (jejich název je vždy uveden v darovací smlouvě). Instituce podléhají několikanásobným finančním kontrolám a auditům.

Děti obdrží (či za ně zodpovědné organizace) 80% z dárcovských příspěvků od dárců. Zbylých 20% slouží na pokrytí režijních nákladů spojených s realizací projektu. MOST ProTibet, o. p. s. výslovně prohlašuje, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Finance jsou zasílány konkrétní instituci vždy úhrnem. Tzn. že instituce následně využije finance na pokrytí nákladů všech dětí dohromady!!

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci, proto také podléhá kontrolám, bez tohoto kódu ani finance zasílat nemůžeme.

Mohu si s kmotřencem dopisovat a co mohu posílat?

Pokud píšete první dopis, stačí kmotřenci napsat jednoduchou angličtinou základní informace o Vás, rodině, zájmech či práci. Můžete jim poslat Vaše fotografie, ty udělají vždy největší radost, protože si kmotřenec může představit, kdo je na druhé straně. Doporučuji neposílat fotografie z dovolených, a poukazovat na rozdíly v možnostech, které nám náš život umožňuje. Děti nemají žádné možnosti. Je třeba si to uvědomit.

K dopisům můžete přiložit pohledy nebo samolepky – čili předměty, které se vejdou do obálky velikosti A5. Váha dopisu by neměla překročit 200 gramů. Obálka může být obyčejná nebo ručně vyrobená, důležité je referenční číslo dítěte = variabilní symbol a jméno!

Většina předmětů je k dostání i v Indii, proto pokud má dárce zájem poslat objemnější dar, může jej zaslat přímo po domluvě s koordinátorkou projektu, která poskytne adresu cílové destinace. Před odesíláním dopisů do Indie jsou dárci emailem upozorněni na chystanou aktivitu. Je důležité proto uvést aktuální emailový kontakt.

Vzájemná pravidelná komunikace probíhá skrze dopisy pouze s dětmi a mnichy z indického exilu. Pokud dárce dítě nebude kontaktovat, děti nebudou mít tu povinnosti dárci napsat dopis.

Od dětí obdržíte dopis s obrázky po naší návštěvě z Indie. Data zpracováváme přibližně tři měsíce. Mladší děti do dopisů spíše s oblibou kreslí, neboť jejich znalost angličtiny je slabší. To je potřeba zohlednit.

Od nás obdržíte informace o podporovaných lokalitách, aktuality a také potvrzení o poskytnutém daru, které můžete využít při podávání daňového přiznání k odpočtu ze základu daně.

Existuje ověření využití zaslaných peněz?

Ze všech námi podporovaných míst dostáváme každý rok oficiální potvrzení o výši předaných peněz a způsobu a správnosti jejich využití. Všechny nadace v Indii podléhají velmi přísné kontrole finančního úřadu, která má za úkol pohlídat, aby zaslané peníze byly využity dle dohodnutého účelu – charitativní podpora vzdělávání a nebo zlepšování životních podmínek starých lidí.

Pro úspěch projektu jsou klíčové dobré kontakty s představiteli klášterů a se zástupci tibetské exilové vlády. Každým rokem všechny podporované navštěvujeme a kontrolujeme využití financí. Peníze pro děti jsou určeny na zlepšení životních podmínek a na vzdělání. Z předaných peněz se kupují učebnice, sešity, další školní pomůcky, ale také jídlo, oblečení a je jim hrazena lékařská péče. Jsou také z části pokrývány náklady na platy učitelů, aby bylo vzdělávání možné. Peníze pro tibetské seniory přispívají na pokrytí základních životních potřeb – tj. jídlo, léky, lékařskou péči, oblečení, topení na zimu, pořízení deky nebo matrace a pro ně tolik podstatný olej do máslových lampiček na oltář.

Máte další dotazy?

Kontaktujte: Mgr. Gabriela Gazdíková – Zahraniční projekty, Péče o dárce
Email: gabriela@protibet.cz, tel: +420 733 325 106

Na těchto stránkách používáme technologii "statistických cookies", abychom Vám mohli poskytnout, co nejlepší zážitek při jejich procházení.