Klášter Diskit byl v údolí Nubra založen roku 1463 stoupencem školy Gelugpa Šerab Zangpem na místě bývalého královského sídla místního vládce Ňyigmy Dagpy ze 12. století. Formálně klášter podléhá ústřednímu gelugpovskému klášteru Thikse. Diskit je domovem zhruba pro stovku mnichů.

Hlavní klášter je situován na skále, kterou od zbylého horského masivu dělí příkrá rokle. Z ní vytékající vodní zdroj byl mnichy vynášen po strmém dřevěném schodišti vzhůru do kláštera. Dnes je klášter zásobován vodou pomocí čerpadel.

V klášteře najdete např. v hlavním chrámu sochu Buddhy Majtréji, obrovský rituální buben a mnoho tradičních buddhistických thanek. Zvýšenou kopuli kláštera krášlí freska z kláštera Taši Lhunpo v Tibetu.

Klášter Diskit je znám pro svou proslulou 32 m vysokou sochou Buddhy Majtrei. V údolí Nubra se jedná o největší klášter, který nabízí i tradiční vzdělání pro místní děti. Přístupný je přes nejvyšší sjízdné sedlo světa Kardung – la. V posledních letech se stává čím dál více předmětem turistů. Klášter v letech 2016-2017 rozšířil své zázemí o ubytovací prostory, restauraci a drobný obchůdek. V roce 2017 se zde konalo učení JS dalajlamy pro 50 tisíc lidí.

Předmětem podpory MOST ProTibet je místní škola pro mnichy od 1. do 5. stupně.

KLÁŠTERNÍ ŠKOLA DISKIT

Klášterní škola Diskit pro žáky 1. stupně se nachází mezi klášterem Diskit a sochou Buddhy Majtréi. Učebny se nacházejí ve stejné budově jako ubytovací prostory pro malé mnichy. Probíhá zde tradiční výuka (buddhistická filozofie, tibetský jazyk, modlitby) i moderní (hindi, matematika, angličtina, v omezené míře IT).

Počet studentů ve škole každým rokem klesá. Dříve ji navštěvovalo na 50 mnichů, v roce 2015 jich bylo 16 a v roce 2017 už pouhých 11. Škola má nárok na jednoho učitele připadajícího na 10 žáků. Průměrný počet žáků v jedné třídě je 4, při výuce je proto prostor k individuálnímu přístupu.  Přestože se v údolí  Nubra  jedná o jedinou  klášterní  školu, roční přírůstek žáků v klášterní škole jsou dva chlapci ročně.  Po ukončení studia se zpravidla do oblasti vracejí studenti za CIBS (Cental Institute of Buddhist Studies – Chocklamsar v Ladhaku) nebo mniši z klášterů v jižní Indii (především Tashi Lhunpo, dále pak Drepung). Platí, že jižní kláštery spadají pod jejich mateřský klášter Thikse. Studium v jižní Indii může probíhat v řádech desítek let.

Učitelé disponují vzděláním na úrovni vyšších odborných škol a univerzit, nemusí však učit přesně předmět své kvalifikace, vzhledem k nedostatku žáků musí učitel pokrývat celé spektrum výuky. Probíhá pravidelné školení učitelů zaštítěné institutem CIBS. Postupně se rozvíjí i využívání modernějších metod výuky. Bohužel škola stále disponuje velmi omezeným množstvím učebních pomůcek.

Finance  –  Rozpočet školy na rok 2017 je 1 400 000 INR (převažující položky jsou strava a platy učitelů), příspěvek MOST, o. p. s. tvoří 50 % rozpočtu. Další zdroje financování zajišťují:

  • CIBS (institut školu zaštiťuje, poskytují příspěvek na učebnice, učitele)
  • další zahraniční NNO
  • v malé míře klášter Diskit samotný, je zde však zřejmé administrativní oddělení kláštera a školy z hlediska získávání zdrojů. V průběhu let je zřejmé zvyšování rozpočtu v důsledku zvyšujících se nákladů a inflace.

Škola zatím nemá další zdroje financování.  Průměrné roční náklady na jednoho žáka jsou 40 000 INR.

Klášter spolupracoval v minulosti nebo stále spolupracuje s dalšími českými organizacemi jako je Lungta, o.s., nebo také se skupinou restaurátorů pod vedením MuDr. Leblocha.

Na těchto stránkách používáme technologii "statistických cookies", abychom Vám mohli poskytnout, co nejlepší zážitek při jejich procházení.