Na konci března vyvrcholil 16. ročník Festivalu ProTibet. Máme velkou radost, že se opět podařilo na mnoha místech České republiky zorganizovat akce na podporu tibetských komunit. Výtěžek letošního ročníku poputuje na vzdělání buddhistických mnišek. 

Festival se opět konal ve více než třiceti městech České republiky a jako každý rok nabídl mnoho zajímavých akcí. Měli jste možnost se setkat s buddhistickým mnichem Pemou Samdupem, navštívit přednášky o cestování, tibetských hoaxech, životě v buddhistickém klášteře nebo o našich rozvojových projektech, poslechnout si tibetské příběhy a pohádky, zhlédnout filmy nebo vidět, jak vzniká tradiční písková mandala. Do festivalu se zapojily i školy, jejichž žáci měli možnost zhlédnout film o životě Jeho Svatosti dalajlamy – Bez mrknutí.

Nedílnou součástí byly i další filmové projekce, nejvíce se promítaly filmy Slunce za mraky – Boj Tibeťanů za svobodu, ve kterém se Jeho Svatost dalajlama a celá řada tibetských intelektuálů zamýšlí na čínskou okupační politikou a budoucností Tibetu a Až budou létat oceloví ptáci, který zkoumá komplex navzájem se ovlivňujících vztahů mezi současným tibetským buddhismem a západní kulturou.

Hlavní postavou letošního Festivalu ProTibet byl buddhistický mnich Pema Samdup, který přijel do České republiky ze severoindického kláštera Kowang. Pema Samdup dvakrát sypal pískovou mandalu, v pražské Národní galerii tuto akci navštívilo zhruba 600 lidí a i v Olomouci vzbudila mandala pozitivní ohlas. Pema strávil v České republice celý měsíc, takže měl prostor se setkat s lidmi po celé české republice na mnoha svých přednáškách, kde vyprávěl nejen o buddhismu a životě v klášteře, ale třeba také o svých pocitech, své pozici „manažera kláštera“ nebo zážitcích z pobytu v České republice.

Výtěžek letošního ročníku se vyšplhal na krásných 53 151 Kč, které pošleme na vzdělání buddhistických mnišek v severoindickém Kowangu. Děkujeme moc.

Podívejte se, jak vypadá život v klášteře Kowang:

Na závěr bychom rádi poděkovali všem návštěvníkům, institucím a organizacím, které se aktivně zapojily do organizace Festivalu ve svých městech, partnerům a dobrovolníkům. Jsme moc rádi za vaše zapojení, nápady a nadšení. Děkujeme a budeme se na vás těšit při Festivalu ProTibet 2018.