Zástupci Tibetské exilové vlády nás prostřednictvím svého zástupce v oblasti Ladakhu informovali o nepříjemné situaci místních nomádů, kteří se bojí o svá stáda v důsledku přicházející tuhé zimy.

Vzhledem ke změně klimatických podmínek, které jsou v Himálaji velmi patrné, dochází ke kalamitám, které sužují nomádské rodiny a jejich stáda koz. V důsledku sušší letní sezóny vyroste na planinách menší množství vegetace, v zimním období se objevuje větší množství sněhových srážek, které pokryjí dříve dostupné traviny. Nomádi kvůli těmto vlivům nejsou schopni získat dostatek zásob krmiva pro svá stáda a hrozí, že jim kozy přes zimu uhynou.

Menší stádo pak pro rodinu znamená, že není schopná se uživit a z horských plání se musí přesídlit do města, kde je téměř nemožné sehnat práci. Kočovní nomádi po generace ví, jak se starat o stáda, spřádat vlnu a tkát koberce, ale ne všichni jsou gramotní a téměř nikdo se neuživí prací ve městě. Pokud by museli opustit pastviny, museli by se živit podřadnou a minimálně placenou prací na stavbách silnic v horách ve velmi tvrdých podmínkách.

Chci podpořit nomády

Zástupci Tibetské exilové vlády nás prosí o podporu. Odhadované náklady ve výši 75 000 Kč jsme z části schopni podpořit díky projektu Koza ProTibet a podpoře projektu se budeme věnovat i prostřednictvím letošního Mezinárodního dne dárcovství #givingtuesday.

Zvládneme společně s vámi sehnat dostatek krmiva, abychom nomády udrželi na planinách?