Využití daru 2023 – Škola ProTibet

Využití daru 2023 – Škola ProTibet

Škola ProTibet je projekt, který naplňuje naše poslání: Podpořit vzdělání dětí v oblastech, kde je zázemí nedostatečné.

Každoročně umožňujeme provoz zimního programu pro nomádské děti Winter Tuition a i letos jsme jej podpořili pro účel vzdělání částkou 46 090,-
Vysokoškolská studia jsme podpořili částkou 170 000,-

Učitel Karma la, místní koordinátor, se kterým spolupracujeme více než 15 let, spolupracuje se exilovou vládou a pomáhá nám s definováním potřeb.

V roce 2023 jsme podpořili projekt Winter Tuition částkou 46 090,- Kč.

Do školy byly nakoupeny prostředky pro lepší výuku – jako dataprojektor, generátor a reproduktor (z části z darů za rok 2022). Další prostředky z darů 2023 slouží k zajištění provozu: otop, strava – čaj, mléko, sušenky, polévky, placky a čočka s rýží. Ze vzdělávacích potřeb jsme podpořili nákup: knih a sešitů a dofinancovali platy učitelů.

Dokázali jsme podpořit vzdělání 38 dětí ve věku od 5 do 14 let. Vyučovaly se především tři předměty, a to: angličtina, tibetština a matematika. Součástí týmu, který podporuje provoz školy bylo pět učitelů, dva kuchaři a pomocná síla.

„Letos se dětem líbila jóga pod vedením pana Chogyala a také se zapojily do aktivit pomocí audiovizuální techniky, která je štědře poskytnuta díky vám. Myslím, že nadčasové úsilí vás a vašeho týmu nevyjde nazmar, když vidím, jak si děti během sezení užívají.“

  • Gyen Karma la

Rok 2023 ve winter tuition

Mezi další oblasti podpory patří Vysokoškolská a navazující studia žáků THF, kteří ukončí 12-leté studium v exilové vesničce.

Rok 2023 podpořil navazující studia částkou 170 000,- Kč.

Stipendijní program THF umožňuje mnoha studentům pokračovat ve svém dalším studiu na různých vysokých školách a univerzitách po celé Indii.

Každoročně absolvuje studia v THF přibližně 120 studentů, a ti se ucházejí o stipendia. Na 310 dětí již absolvuje školení a kurzy. 

 

Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe

Podpora vysokoškolských studií

Vyšší studia rok 2023

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter