Využití daru 2023 – Otop ProTibet

Využití daru 2023 – Otop ProTibet

Když jsme v terénu a potkáváme osobně staré tibetské babičky nebo zdravotně znevýhodněné Tibeťany a Tibeťanky, kterým je na zimu předán otop, víme, že toto je srdcem aktivit MOSTu ProTibet.

Exilové vládě jsme v listopadu 2023 odeslali  95 000 Kč.

Jejich tým nakoupil 1584 pytlů se sušeným trusem a podpořil tak 73 nejchudších tibetských rodin.

Tento otop byl distribuován do 73 rodin, které byly velvyslanectvím exilové vlády vyhodnoceny jako nejpotřebnější. Pro jednu rodinu přiřadila exilová vláda přibližně 22 pytlů s otopem. Dle informací jim 22 pytlů vydrží na 3-4 měsíce.

Tyto babičky a dědečkové žijí v nuzných podmínkách v nezateplených obydlích. Venkovní teplota často klesá k -30℃, senioři nemají dostatek přikrývek, někdy ani pořádnou matraci. Vaše podpora vnese do jejich promrzlého zimního života teplo domova a zahřeje nejen jejich staré kosti, ale i srdce. Spolu s otopem jim totiž dáváme zprávu, že na ně někdo myslí a jejich osud nám není lhostejný. A za to Vám patří naše velké poděkování!  

 

Distribuce otopu na zimu - Ladakh 2023 - Sonamling settlement

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter