Využití daru 2023 – Důstojné stáří ProTibet

Využití daru 2023 – Důstojné stáří ProTibet

Projekt Důstojné stáří je zaměřen na podporu seniorů formou jednorázové podpory, pokud se dárci nemohou zavazovat k pravidelné podpoře prostřednictvím Adopce.

Díky těmto darům můžeme nakoupit zdravotní pomůcky, deky, léky, zajistit lékařské prohlídky a pomůcky nebo personální podporu zaměstnanců, kteří o seniory pečují.

Domov pro tibetské seniory v údolí Spiti jsme díky Vám podpořili částkou 80 000 Kč.

Old People´s Home (OPH) ve Spiti čelí nedostatkům prostředků pro zkvalitnění chodu a péče.

Mezi jejich potřeby patří například nákup ložního prádla, dek a platy pečujících zaměstnanců, kteří se starají o stravu, praní prádla a péči.

Dále potřebují dofinancovat třetinu nákladů na jídlo.

Za rok 2023 jsme jejich potřeby naplnili a místní babičky a dědečky zapojíme do projektu Adopce.

 

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter