Radimův knižní tip #8 – Rady ze srdce mistra mahámudry

Radimův knižní tip #8 – Rady ze srdce mistra mahámudry

Radim za svůj život přečetl stovky knih. A byla by škoda, kdyby si to nechal pro sebe. Každý měsíc Vám přineseme jeden jeho tip. Některé knihy najdete i na našem eshopu, jiné je třeba sehnat jinde, ale všechny stojí za to přečíst. Dnes o veledíle Gendüna Rinpočheho, Rady ze srdce mistra mahámudry.

Gendün Rinpočhe: Rady ze srdce mistra mahámudry

Buddhismus je krásná filozofie, ale poněkud náročná na úplné pochopení. Často se učitelé ptají svých žáků, zda tomu rozumí. V případě kladné odpovědi se ptají: Výborně a chápete to?

V roce 1975 se ve Francii objevil Gendün Rinpočhe, který předtím po třicet let meditoval v ústraní v Tibetu a Indii a podle vyjádření jiných mistrů dosáhl plné realizace. Sám o sobě však skromně říkal: „Nemám životní příběh. Jen jsem pil čaj a jedl tsampu.“

Neexistuje zřejmě jiné dílo, které by bylo tak jasnou a srozumitelnou esencí buddhismu. Posuďte sami.

Všechny jevy vnějšího světa jsou pouze projevem zářivosti naší vlastní mysli a v podstatě nejsou skutečné. Když dovolíme své mysli, aby spočinula v poznání, že vše, co zakouší, jsou její vlastní projekce, oddělenost mezi subjektem a objektem skončí. Pak zde již není nikdo, kdo by něco uchopoval, a nic co by bylo možné uchopovat – subjekt a objekt jsou rozpoznané jako neskutečné. . .

Když mysl obrátí svůj pohled na sebe samu, najde sebe samu a pochopí, že hledající a hledané nejsou dvě různé věci. Teď ještě přirozenost své mysli nevidíme, protože nevíme, jak se dívat. Problém není v tom, že nám chybí schopnost to udělat, ale že se nedíváme správně. . .

Chováme se, jako bychom chtěli ochránit svou mysl před jejími vlastními myšlenkami. Hledáme štěstí bez myšlenek. Avšak naše myšlenky se nedají poslat někam pryč. Vyvstávají neustále, znovu a znovu – a tak se praxe stává velmi komplikovanou a bolestnou. Když však proti tomu nebojujeme, vzdáme se se své touhy kontrolovat a hluboce se uvolníme, všechny problémy zmizí. . .

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter