Radimův knižní tip #2

Radimův knižní tip #2
Radim za svůj život přečetl stovky knih. A byla by škoda, kdyby si to nechal pro sebe. Každý měsíc Vám přineseme jeden jeho tip. Některé knihy najdete i na našem eshopu, jiné je třeba sehnat jinde, ale všechny stojí za to přečíst.

Thich Nhat Hanh: Jsme tady a teď

Motto: „Narození a smrt jsou pouze dveře, přes které procházíme.“ Buddha

Tato slova mi vytanula na mysli, když jsem se dozvěděl, že dne 22. ledna 2022 opustil tento život velký zenový mistr, buddhistický mnich, učitel, spisovatel a básník Thich Nhat Hanh.

Narodil se 11. října 1926 ve vietnamském městě Hue. Za války ve Vietnamu (1955–1975) se snažil přesvědčit obě bojující strany, aby našly mírové řešení. Tím si proti sobě obě strany popudil a musel emigrovat na Západ.

V roce 1965 založil Řád Spolu-bytí, který má dnes více než 400 členů. Cílem řádu je být v kontaktu sám se sebou a s realitou, věnovat se porozumění a soucitu a neoddělovat se od okolního světa.

V USA učil na univerzitě v Princetonu a na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Je považován za průkopníka aplikovaného buddhismu na Západě. Napsal přes 100 knih. Přitom je neuvěřitelné, jak se tento původně zenový mistr vcítil do mentality lidí žijících na Západě. Pro snazší porozumění textu neváhal použít i křesťanskou terminologii.

Jeho učení o umění žít v přítomném okamžiku se šíří celým světem a pomáhá mnoha lidem. Byl nominován na Nobelovu cenu.

Setkání s kteroukoliv jeho knihou je jako se na poušti napít z čisté studánky.

Dovolte mi krátkou ukázku:

Jednoho dne Buddha seděl v lese s několika mnichy. Právě poobědvali a chystali se se začít dharma debatu, když k nim přišel sedlák. Zeptal se jich: „Ctihodní mniši, neviděli jste tu někde mé krávy? Mám dvanáct krav a všechny mi utekly. Kromě toho mám pět akrů polí se sezamem a letos všechen sezam zničil hmyz. Myslím, že se zabiju. Nemůžu takhle žít dál.“

Buddha velmi soucítil se sedlákem. Řekl mu: „Příteli můj, je mi to líto, ale neviděl jsem tvé krávy.“ Když sedlák odešel, Buddha se obrátil ke svým mnichům a řekl jim: „Přátelé, víte, proč jste šťastní? Protože nemáte krávy, které byste mohli ztratit.“

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter