Novinky z ženského kláštera Kowang

Novinky z ženského kláštera Kowang
Buddhistický klášter pro ženy a dívky Kowang podporujeme už řadu let a máme velkou radost, že jsou mnišky zdravé a pilně studují. Mnišky jsou velmi vděčné a pravidelně se modlí za štěstí všech dárců. Co nám napsali si přečtěte sami.

„Je neuvěřitelné, že tento rok se pomalu chýlí ke konci. Díky požehnání byl tento rok stráven dobře a v míru. I přestože covid zasáhl tuto zemi velmi tvrdě, naše místo zůstalo dotčeno minimálně v důsledku nízké hustoty populace.

Co se týče naší klášterní školy, my starší mnišky, jsme dokončili studium buddhistické filosofie a nyní se trénujeme v tvorbě pískových mandal.

Mladší mnišky dokončily jejich základní vzdělání ve filosofii a již jsou vyučovány staršími mniškami.

Tento rok jsme neobdržely žádnou novou žádost o přijetí dívky do studia, tak snad příští rok.

Nejlepší zprávou tohoto roku je, že byl konečně v naší škole dokončen hlavní chrám, kde mohou probíhat po tolika mnoha letech naše modlitby a praxe. Máme tam nádhernou velkou sochu Buddhy. Středně velkou sošku Vajrajogini a malé sošky 21 Tár. Když jsme poprvé umístili naše sošky do nové haly, všechny mnišky měly slzy v očích. Byly jsme všechny tak dojaté tímto pohledem.

V červenci a srpnu jsme byly na šestitýdenním ústraní, kdy jsme nemohly vycházet ze školy a dělaly jsme své modlitební praxe více než obvykle. Poslední den ústranní jsme pozvaly lidi z okolí, a sdílely jsme s nimi své zkušenosti, debatovaly jsme s nimi a dávaly malé přednášky.

Po ústraní jsme udělaly velkou puju na Mahakalu (ochránce učení) a Vajrajoginí po deset dní. Vesměs jsou tyto modlitební akce zaměřeny na světový mír a pro dobro všech bytostí, na odvrácení překážek a neštěstí. Puja byla i online, takže se mnoho lidí mohlo připojit a být s námi.

Zima nyní udeřila a začíná se silně ochlazovat. Budeme se přesouvat do Varanasí na několik měsíců.

Kéž Vám Buddha žehná!“

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter