Novinky od staříčků z Chauntry

Novinky od staříčků z Chauntry

Domov pro tibetské seniory v Chauntře leží kousek od Dharamsaly, ve věčně vlhké a horké monzunové Indii. Je to malé zařízení s kapacitou 30 staříčků a v naší podpoře je už dlouhé léta. V roce 2022 se nám kromě 90 000 Kč podpory z Adopce ProTibet podařilo podpořit seniory také 40 000 Kč z obecných darů. Dohromady tedy k staříčkům putovalo 130 000 Kč.

V poslední době vedení Domova čím dál častěji mluvilo o nutnosti výměny oken. Ta stará už byla plesnivá, rozbitá a často dost nebezpečná. Jednou nešly otevřít, pak nešly zavřít, zkrátka nic, co byste si zejména během monzunů přáli. 

Proto jsme vyhradili 40 000 Kč z obecných darů právě na výměnu, která se dokončila na konci roku 2022.

V průběhu roku mají staříčci pestrý program. Vedení domova připravuje různé oslavy či kulturní akce pro zpestření každodenního života, což je skvělé. Každý měsíc mají také důkladnou zdravotní prohlídku. 

Ke konci loňského roku měli staříčci představení tibetských tanců místního tanečního souboru, také je navštívil Sikyong Penpa Tsering, to byla velká událost. Kousek od domova se nachází klášter Dzongsar, tam si především babičky vyslechly učení Dzongsara Khentse Rinpocheho. 

V domově ještě proběhla velká oslava, vedení dokonce nakoupilo veselé čepičky pro všechny, kteří chtěli. Staříčci v Chauntře vedou poměrně akční život, vedení se opravdu stará nejen o základní potřeby, ale také zábavu. 

Děkujeme, že s námi staříčky podporujete. Vězte, že se za Vás každý den modlí.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter