Nové zprávy z THF

Nové zprávy z THF

Vážení a milí dárci,

Zdravíme Vás a přejeme vše dobré tady ze Šťastného údolí. Máme se dobře a jsme relativně v bezpečí před pandemií. Udělali jsme vše pro to, abychom se ochránili, a následovali jsme všechny nařízení vládních orgánů.

Škola zůstala po celou dobu akademického roku 2020 – 21 zavřená, avšak doufáme, že nový akademický rok začne jako obvykle od 1. března 2021, zejména poté, co bude vakcína brzy k dispozici všem. Udělali jsme veškerá nezbytná opatření s ohledem na ochranu našich dětí po návratu do školy v březnu 2021, například sanitační program, šití obličejových masek, nákup dezinfekčních prostředků na ruce, školní rozvrh hodin, který jsme upravili, aby se děti potkávaly co nejméně (podle pokynů) atd. Jsme připraveni přivítat všechny děti zpět do školy, jakmile nám vláda a místní správa umožní otevřít školu. Starší děti z 10. – 12. třídy chceme povolat o něco dříve, protože je čekají zkoušky na národní úrovni v květnu 2021.

Jsme velmi hrdí na to, že online výukové programy pro naše studenty probíhají úspěšně a máme mnoho pozitivních zpětných vazeb od rodičů a příbuzných. Do tohoto programu jsme investovali obrovské částky, pokud jde o školení, workshopy a nákup vybavení, aby byl program efektivnější a smysluplnější. Všichni učitelé absolvovali workshopy a školení k provádění online kurzů / hodnocení / docházky a dokumentace. Učitelé také navštívili tibetské osady, aby komunikovali s rodiči a dětmi, aby provedli hodnocení a získali od nich zpětnou vazbu z první ruky. Vedení školy také dokončilo online písemnou zkoušku 27. prosince 2020 a učitelé odjeli na prázdniny od 8. ledna 2021. Děti, které se nemohly účastnit online kurzů, a proto hodnocení nebylo možné, chceme ohodnotit, jakmile se vrátí zpět do školy.

Sponzorský program nadace Tibetan Homes Foundation je páteří nadace od jejího založení v roce 1962 pro všechny služby, které poskytujeme dětem a seniorům v rámci péče o jejich blaho a vzdělávání. Všechna úžasná práce, kterou zde děláme pro potřebné děti a opuštěné seniory, je možná díky podpoře a lásce, kterou dostáváme od hlavních sponzorských organizací, které jsou s námi spojeny, a všech jednotlivých sponzorů, včetně našich bývalých studentů a zaměstnanců.

Naše organizace má striktně nastavená pravidla. Přijímáme osiřelé tibetské děti, polosirotky a také děti z chudých, často negramotných tibetských rodin. Některé z dětí mohou ze školy odejít ze svých osobních důvodů nebo se připojit k jiné škole / klášterům a o jejich rozhodnutí víme jen tehdy, když požádají o odchod ze školy.

Jsme nesmírně vděční za důvěru, kterou do nás vkládáte. Z mnoha úspěchů našich dětí je patrné, že se jedná o opravdu dobrou investici. Tibetan Homes Foundation bude i v následujících letech nadále pracovat pro děti v nouzi, a i když se oblasti, na které zaměřujeme pozornost mohou čas od času lišit, Vaše podpora je pro nás naprosto zásadní.

Děkujeme Vám.

Mr. Tenzin Choklang

Sponsorship Secretary

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter