NOBELOVA CENA ZA LASKAVOST

NOBELOVA CENA ZA LASKAVOST

„Moje náboženství je velmi prosté, je jím laskavost“  říká Jeho svatost 14. dalajlama.

Byť za vznikem prestižní Nobelovy ceny „stojí dynamit“, udílí se také za příspěvek k celosvětovému míru, nenásilí. V prosinci 1989 ji získal čtrnáctý dalajlama – duchovní vůdce Tibetu. 

Nominace v devítkovém roce byla hodně symbolická. Toto číslo hraje v životě současného dalajlamy zajímavou roli.

V roce 1939 byl přiveden do Lhasy, kde byl o rok později prohlášen hlavou tibetských buddhistů.      

Rok 1949 – pod záminkou mírového osvobození přišla do Tibetu čínská armáda. Vzhledem k narůstajícím problémům musel už ve věku šestnácti let převzít plnou světskou i duchovní odpovědnost, vyplývající z jeho funkce dalajlamy.

Neblahý byl rok 1959, kdy po tibetském povstání  musel dalajlama opustit zemi a uchýlit se do indického exilu.

V roce 1969 překvapil Tibeťany, když prohlásil, že o zachování funkce dalajlamy, která je více než tři století stará, musí rozhodnout tibetský lid. Dalajlama vyvíjel velké aktivity ve věci jednání s čínskou stranou.

První delegace exilových hodnostářů navštívila Tibet až v roce 1979. Další jednání však byla (a doposud jsou) neúspěšná.  

Není bez zajímavosti, že o deset let později v roce 1989 byl poprvé oficiálně pozván na návštěvu hlavou státu – prezidentem Václavem Havlem. Čtrnáctý dalajlama navštívil Českou republiku opakovaně. Častokrát si vyčlenil prostor pro setkání se sdruženími a organizacemi, které se zabývají tibetskou otázkou.

Osobně se několikrát setkal i se členy organizace MOST ProTibet, např. v letech 2016 v Praze. K poslednímu osobnímu setkání s Jeho Svatostí došlo díky šťastným okolnostem letos v létě v indickém Ladakhu.

    „Moje náboženství je velmi prosté, je jím laskavost“  říká Jeho svatost 14. dalajlama. Dlouhá desetiletí se snaží jednat s Čínou o napravení situace dialogem. 

     Za peníze, které k Nobelově ceně dostal, a z příspěvku jednoho japonského mecenáše, nechal dalajlama postavit v Dharamsale nové tibetské kulturní středisko zvané Norbulinkský institut. Jedním z úkolů tohoto institutu je podpora dialogu mezi různými kulturami a náboženstvími. Tímto krokem a vlastně celým svým životem naplňuje podmínku udělení Nobelovy ceny za mír, tj. aby osoba „vykonala co nejvíce pro bratrství mezi národy, zrušení nebo zmenšení existujících armád či pořádání a propagaci mírových kongresů“. 

 

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter