Knižní tip: Realita zhmotněná myslí

Knižní tip: Realita zhmotněná myslí

Knižní tip od Radima

Dawson Church: Realita zhmotněná myslí

Dawson Church sepsal provokativní a zároveň inspirativní knihu o tom, jak myšlenky ovlivňují naší každodenní realitu. Na mnohých příkladech, které jsou podrobně zdokumentované, ukazuje celý článek vedoucí od myšlenky k věci. Otázkou samozřejmě zůstává, zda některé, zde uvedené, příklady lze zobecnit. Tedy zda je můžeme kdykoliv a kdekoliv zopakovat.

Pro mne byla nesmírně inspirující kapitola o mozkových vlnách měřených na EEG. Ty jsou seřazeny od nejpomalejší (0 až 4 Hz) k nejrychlejší (40 až 100 Hz). Jsou to vlny: Delta – hluboký spánek; Théta – lehký spánek, sny; Alfa – uvolněná bdělost; Beta – bdělá mysl a Gama vybuzená, kreativní mysl. Když se člověk probouzí, postupně se dostává ze stavu Delta do stavu Beta, popřípadě do stavu Gama, kde si stále více a více uvědomuje každodenní realitu a noří se do tvůrčí činnosti.

V průběhu meditace je postup obrácený, člověk se snaží uklidnit svou mysl, ale zároveň neusnout. Ze stavu Beta se postupně dostane přes stav Alfa do stavu Théta a Delta. Při dosažení tohoto stavu lidé popisují transcendentní prožitky, pocit sjednocení s vesmírem, dokonalý pocit harmonie a pohody. Albert Einstein to označil jako stav rozšířeného vědomí, kdy „objímáme všechny živé tvory a celou přírodu“. V tomto stavu také Siddhartha Gautáma dosáhl osvícení a stal se Buddhou. 

Přidávám ještě jeden pěkný citát od C. S. Lewise uvedený v knize: Zázraky jsou převyprávěním, malými písmeny, stejného příběhu, který je napsán přes celý vesmír písmeny příliš velkými, než aby je někdo z nás viděl.

Dawson Church: Realita zhmotněná myslí

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter