Jak vypadal rok 2021 v THF?

Jak vypadal rok 2021 v THF?
Přinášíme zhodnocení celého roku z Tibetan Homes Foundation. 

Vážení a naši milí dárci, doufáme, že se máte krásně, jste šťastní a zdraví. Jsme tak vděční, že vás máme v našich životech a za veškerou vaši laskavou podporu. Tento rok utekl jak divoká řeka.  Přinášíme několik jeho pro nás nejvýznamnějších událostí.

Celkový přehled

Rok 2020 a 2021 všechno ve světě pozastavil a pořádně zamíchal životy každého z nás. Viděli jsme, jak se nám můžou situace vymknout, viděli jsme, jak se dokážeme těmto změnám přizpůsobit, a také jsme viděli, jak můžeme do naší běžné práce a života přinést jiný a pozitivnější úhel pohledu. Všechny tyto změny jsme ustáli a nadále hledáme nové způsoby, jak se navzájem povzbudit a inspirovat. Stále věříme v lepší zítřky.

Ze všech lidí musely především děti na celém světě projít zásadní změnou ve své rutině. Děti, které se obvykle setkávají, studují a hrají si se svými vrstevníky, musely zůstat doma a přizpůsobit se novým způsobům učení.
Také pro naše učitele byl přechod na digitální formy výuky výzvou. Postupně si ale nový způsob učení a vyučování osvojily jak děti, tak učitelé.

Začátek roku 2021

V březnu 2021 jsme poprvé otevřeli školu. Prvně jsme povolali děti třídy X a XII, aby se zúčastnily vedených kurzů podle oznámení indické vlády. Třída X a XII jsou klíčové fáze života dítěte ve škole. Studenti X. třídy se rozhodují, jaký obor vzdělání si zvolí, a studenti XII. třídy se po závěrečných zkouškách vydávají na vysoké školy či do práce. Studenti byli rádi, že se po roční přestávce vrátili do školy, aby se setkali se svými vrstevníky a učiteli.
Museli jsme zajistit, aby byl zaveden standardní operační postup, aby byla dodržena pravidla covid. Jmenovali jsme řídící výbor, pracovní skupinu Covid, abychom zajistili bezpečnost dětí, které se vrátily do školy. To zahrnuje karanténu, očkování pro děti ve věku 18 let, sociální distancování a instalaci dezinfekčních prostředků po školním areálu a dětských domovech, distribuci roušek, doplňku vitaminu C a nutriční diety.

Největší akademický úspěch historie

V letošním roce je celkový výsledek XII. třídy nejlepší od vzniku naší školy. Výsledek byl 100 % a 64 studentů dosáhlo 90 % a více v All India Senior Secondary School Examination. Je to výsledek tvrdé práce a obětavosti studentů, učitelů i školy.
Slavnostní ceremoniál byl uspořádán pro děti, které dosáhly 90 % a více v srpnu 2021. Krásně jsme tento akademický úspěch oslavili.

Osobní kontaktní program

Program osobního kontaktu je platforma, kde se učitelé osobně setkávají s rodiči a studentem. Program se v roce 2020 ukázal jako úspěšný. Děti a rodiče tak měli příležitost diskutovat o svých výzvách ve studiu a učitelé mohli sledovat růst dítěte v učení. Tato strategie byla implementována v oblastech kolem Dehradunu s ohledem na logistiku.

Workshop pro maminky

Náš generální tajemník Karma Chungdak a náměstek generálního tajemníka Gedun Rinchen uspořádali v THF Rajpur denní workshop pro matky. Tématem workshopu byla výchova dětí se zaměřením na empatii, laskavost a soucit.
Další workshop pro rodiče dětí proběhl v červenci 2021. Tématem workshopu byla sekulární etika, politika základního vzdělávání, výchova dětí s laskavostí a soucitem.

Virtuální program

Na Světový den duševního zdraví proběhla virtuální přednáška pro studenty tříd VIII až XII, kterou zorganizoval poradce naší školy ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a Centrální tibetskou správou v Dharamsale. Témata byla o důležitosti výchovy k duševnímu zdraví, Síla pozitivního myšlení, jak různými metodami zvládat emoce a budování odolnosti.

Setkání ředitelů škol

Setkání našeho řídícího výboru a ředitelů škol se konalo 20. srpna 2021 v THF Rajpur a u této příležitosti jsme projednali různé otázky pro holistický rozvoj škol v rámci Tibetan Homes Foundation. Diskuse se týkaly také výzev během virtuálních tříd a toho, jak ředitelé škol prováděli poradenství pro děti v okolních oblastech.

Den seniorů 1. října 2021

Mezinárodní den seniorů proběhl 1. října 2021 v obou našich domovech pro seniory. Oslavili jsme to vyzdobením obou domovů seniorů balónky. Z důvodu zajištění jejich bezpečnosti se nekonaly kulturní programy. Akce byla zahájena projevem našeho generálního tajemníka a náměstka generálního tajemníka, po kterém následoval chutný oběd a čaj.

Nový paprsek naděje

Jak měsíce plynuly, indická vláda informovala všechny školy, aby znovu otevřely pro další třídy. Po oznámení dorazila naše první várka studentů v září 2021. I když případy pandemie ustupovaly a život se vracel do normálních kolejí, byla přijata dodatečná a nezbytná opatření proti covidu, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. Bylo nádherné vidět děti s úsměvem připravené vyrazit do školy.

Nynější situace

Téměř všechny děti ze třídy VI a výše jsou zpět ve škole. Poslední várka dorazila 29. října 2021 a byla dva týdny v karanténě. Z důvodu dodržování pravidel covid a zajištění bezpečnosti dětí jsou třídy rozděleny do skupin po 15ti.
Škola se rozhodla vést hybridní třídy, ve kterých mají děti přístup k fyzickým i virtuálním třídám. Digitální transformace učení a výuky pro děti a učitele je v plném proudu.

Stipendijní program

Stipendijní program Tibetan Homes Foundation byl jedním z nejstarších a pro nás nejdůležitějších. Jsme hrdí na naše úsilí a rozhodnutí pokračovat v tomto programu navzdory nedostatku financí. Prostřednictvím tohoto programu mohly tisíce našich dětí pokračovat v dalším studiu na různých vysokých školách a univerzitách po celé Indii.

Letos máme čerstvé absolventy, kteří se budou ucházet o stipendium a školení a kurzy absolvuje již 300 dětí.

Během pandemie v roce 2020 se 29 našich dětí vrátilo zpět domů kvůli uzavření kolejí v Indii a my jsme se o ně ve školní ubytovně postarali.

Jsme velmi vděční MOSTu ProTibet z České republiky za pokračování stipendijní podpory pro vyšší studia. Chci zde zmínit, že Tibetan Homes Foundation je schopna pokračovat v stipendijním programu pro „naše děti“ pouze díky podpoře MOSTu ProTibet. Rádi bychom zde také informovali, že se nám podařilo přesvědčit několik individuálních sponzorů, aby pokračovali ve sponzorství formou stipendijního programu, což je skvělé. Ministerstvo školství Dharamsala již odmítlo stipendijní podporu pro 10 dětí od roku 2021.

Po dvanácti až třinácti letech výchovy a vzdělávání zde ve škole poskytuje stipendijní program těmto dětem tolik potřebnou příležitost pokračovat ve vysokoškolských a univerzitních studiích a získat znalosti a dovednosti, aby čelily jakýmkoli výzvám života, který je před nimi. Přínos programu je pro jednotlivé děti nesmírný a pro komunitu je to dobrá investice. Prosíme všechny dárce, aby nás nadále podporovali ve stipendijním programu, který je nejdůležitějším programem pro všechny zúčastněné zde ve šťastném údolí.

Děkujeme vám za všechna vaše vřelá přání a neochvějnou podporu na naší cestě k naplnění našeho poslání a vize poskytovat našim dětem co nejlepší vzdělání. Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter