Jak se daří klášteru Namgyal?

Jak se daří klášteru Namgyal?
Stejně jako naši země a celý svět, i Indie bojuje s koronavirovou pandemií. V následujícím dopise se dozvíte, jak je na tom buddhistický klášter Namgyal, osobní klášter Jeho Svatosti dalajlamy.

Drazí sponzoři a přátelé,

Procházíme si velmi náročným obdobím, kdy se všichni musíme soustředit na to, abychom zůstali klidní a silní a abychom dodržovali nezbytná nařízení nejen pro dobro nás, ale i pro dobro ostatních. Nehledě na to, jak velký celosvětový problém koronavirus je, nic netrvá věčně a dříve či později ho porazíme. Je to pouze otázka času a my bychom neměli zatěžovat naši mysl zbytečnými starostmi. Jak řekl velký indický mistr Shantideva:

„Pokud se s tím dá něco dělat, proč si dělat starosti? Pokud se s tím nedá nic dělat, proč si dělat starosti?“

Tahle pandemie už způsobila příliš bolesti a utrpení a naše upřímná solidarita a soustrast míří všem v naší globální komunitě, kteří byli touto pandemií postihnuti. Nadešel čas, kdy je potřeba držet při sobě a navzájem o sebe pečovat.

Tahle globální pandemie nám dala možnost trénovat velkorysost, laskavost a soucit. Pokud budeme myslet pozitivně, můžeme tuhle sebe izolaci přeměnit v sebe realizaci.

Veškeré naše myšlenky a modlitby směřují k těm, kteří byli nějakým způsobem postiženi tímto virem, hlavně doktorům a sestřičkám, kteří pomáhají lidem v prvních liniích. Jsme opravdu vděční všem lidem, kteří tvrdě pracují na tom, aby zachránili životy a udrželi komunity v bezpečí.

V neposlední řadě, z celého srdce se modlíme za rychlé vyhubení virové pandemie a abychom se mohli brzy vrátit zpět do našich běžných životů s větší radostí a mírem. Prosím pamatujete, že jsme s Vámi v každé naší myšlence a modlitbě.

S přáním všeho dobrého

Kunga Gyatso

Namgyal Monastery

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter