Jak pomáhaly peníze z projektu ProTibet bez covidu – Chauntra

Jak pomáhaly peníze z projektu ProTibet bez covidu – Chauntra

Na jaře 2021, v době, kdy v Indii řádila nová mutace koronaviru, nás Domov důchodců v Chauntře žádal o pomoc. Chyběly jim ochranné pomůcky pro seniory i personál, oxymetry, kyslíkové přístroje, dezinfekce a další. 

Mnohokrát děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili. Vaše podpora opravdu zlepšuje životy.

Personál Domova důchodců Chauntra měl celý rok plné ruce práce, proto přinášíme jejich zprávu nyní. 

Drazí přátelé MOSTu ProTibet,

jménem celé tibetské komunity v Chauntře bychom Vám rádi popřáli Tashi Delek a Šťastný Losar. Doufáme, že se máte dobře, jste zdraví a šťastní.

Prosím, přijměte náš nejhlubší vděk za vaši nekonečnou podporu a dary naší komunitě. I v nejtěžších časech způsobených covidem jste na nás nezapomněli a zahrnuli nás obrovskou podporou. Navždy Vám za to budeme vděční. 

Covid byl velkou výzvou pro celou Indii. Přinesl s sebou vlnu chaosu a donutil nás čelit spoustě problémům. Neměli jsme vybavení, neměli jsme jak šíření viru krotit.

Každopádně s božím požehnáním a Vaší pomocí jsme pořídili veškeré vybavení k prevenci šíření viru a k záchraně životů již nemocných Tibeťanů. Opravdu jsme navždy vděční za Vaši laskavou podporu v těchto těžkých časech.

S Vaší pomocí bylo pořízeno:

  • 10 000 chirurgických roušek – rozdistribuováno mezi obyvatele
  • Dezinfekce 10 barelů – 7 použito, 3 stále máme (ve vlně delta jsme 2x měsíčně dezinfikovali veškeré prostory v komunitě)
  • 2 dávkovače dezinfekce ve spreji – stále používáme
  • 50 PPE kits – celotělové ochranné prostředky (plášť, brýle…) – používali jsme s covid pozitivními 
  • 82 pulsních oxymetrů – rozdistribuováno mezi obyvatele
  • 6 balení hygienických rukavic – používali jsme s covid pozitivními
  • 6 dezinfekcí na ruce – rozmístili jsme po domově důchodců během delta vlny
  • 50 digitálních teploměrů – rozdistribuováno mezi covid pozitivní
  • 2 kyslíkové přístroje – používali jsme od května do listopadu 2021 pro nemocné covidem, ale stále je využíváme pro staříky s dýchacími problémy

Na závěr bychom Vám rádi popřáli dlouhé roky naplněné mírem a zdravím. Víte, od chvíle, co jsme opustili naši zemi, život je plný nástrah a překážek. Opustili jsme naši mateřskou zem s nadějí na život v lidskosti a soucitu. Vy a organizace MOST ProTibet jste pro nás absolutně jedineční, jak rádi říkáme, plamen naděje ve tmě. Světlo Vaší dobroty tady svítí na spousty životů a vnímáme Vás jako obrovské požehnání. Jsme tak rádi, že jste si vybrali právě naší tibetskou komunitu. Držíte naše ruce s láskou, soucitem a přinášíte úsměv na tváře Tibeťanů. Úsměv, který zmizel, když jsme opustili Tibet. Slovy nedokážeme popsat, jak moc Vám děkujeme. 

Se srdečným pozdravem,

Meri Kyap

Chauntra

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter