Do TCV se vrátil život

Do TCV se vrátil život
S velkou radostí přinášíme zprávu, že v Tibetan Children Village (TCV) se to opět hemží dětmi. Po roční přestávce způsobené opatřeními proti covidu-19, přišla škola s propracovaným plánem postupného návratu dětí do školy.

Ten probíhal následovně:

• Fáze 1 – děti nastupují 1. března 2021 a jedná se o děti z 5., 8., 10. a 12. třídy

• Fáze 2 – děti nastupují 11. března 2021 a jedná se o děti z 6., 7. a 9. třídy

• Fáze 3 – děti nastupují 21. března 2021 a jedná se o děti ze 4. třídy a mladší

V rámci ochrany zdraví dětí i zaměstnanců byly přijaty následující opatření:

• Povinná týdenní karanténa ve školním areálu po příjezdu.
• Písemný souhlas rodičů s nástupem do školy.
• Pokud je to možné, studenti by měli přinést protokol o negativním testu na COVID-19.
• Přijímáni mohou být pouze ti studenti, kteří se řádně nahlásí ve svém termínu nástupu.
• Škola má povinnost zajistit řádnou sanitaci rukou.
• Rozvrh hodin a další logistická opatření se řídí platnými nařízeními vlády.
• Výše uvedené pokyny budou platit pro všechny pobočky TCV, pokud nebude stanoveno jinak omezeními ústřední nebo státní správy.

Níže se můžete podívat, jak to ve škole vypadalo ve fázi 1, tedy návratu dětí z 5., 8., 10. a 12. třídy.

Dezinfekce všeho a všech probíhala opravdu důkladně.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter