Co se povedlo v roce 2021?

Vážení a milí přátelé, podporovatelé i pozorovatelé, k činnosti MOSTu ProTibet patří také zveřejňování různých informací, zpráv a aktuálního dění. Níže uvedené novinky patří mezi jedny z nejradostnějších.

V roce 2021 se nám společně podařilo poskytnout 6 393 421 Kč na pomoc chudým Tibeťanům.

Kde všude tato krásná částka dělala radost?

Adopce ProTibet

Našim největším projektem je Adopce ProTibet, skrze niž jsme poskytli 4 912 381 Kč. Tyto peníze byly rozděleny následovně:

Klášterní školy – 1 702 777 Kč

Vzdělání a kvalitní životní podmínky mnichů a mnišek jsou jednou z našich hlavních priorit. Jsme moc rádi, že i Vám na nich záleží. Děkujeme Vám!

Klášterní školu Diskit jsme podpořili částkou 92 225 Kč.

Dívčí klášterní školu Kowang jsme podpořili částkou 250 000 Kč.

Klášter Komik ve Spiti obdržel 404 880 Kč.

Dívčí klášter v odlehlém údolí Pin jsme podpořili částkou 180 672 Kč.

Jeden z nejdéle podporovaných klášterů, Ki, od nás dostal 565 000 Kč.

Osobní klášter Jeho Svatosti dalajlamy – Namgyal v Dharamsale obdržel 210 000 Kč.

SOS tibetské exilové veničky – 2 541 610 Kč

Tibetské děti žijící v exilových vesničkách toho nemají mnoho. Díky Vaší podpoře ale mají možnost kvalitního studia, zábavných mimoškolních aktivit, dobrého jídla, oblečení či stále se zlepšující zdravotní péče. To není málo! Děkujeme Vám!

Tibetan Homes Foundation, kde žije více než 2 000 dětí, jsme podpořili částkou 2 311 610 Kč. Z toho 115 000 Kč šlo na stipendijní programy pro navazující studium.

Tibetan Children Village v Dharamsale od nás obdržela 230 000 Kč.

Senioři – 667 994 Kč

Pro zlepšení životních podmínek a klidné důstojné stáří tibetských seniorů, kteří za sebou často mají velmi těžký život, děláme maximum. Děkujeme Vám, že nám s tím pomáháte!

Seniory v Ladakhu jsme podpořili částkou 140 342 Kč.

Seniory žijící v Domově pro seniory spadající pod THF u města Dehradun jsme podpořili částkou 435 000 Kč.

Senioři v Jižní Indii od nás obdrželi 35 085 Kč.

Senioři žijící v Dharamsale dostali 57 567 Kč.

Rozvojové projekty ProTibet

Peníze z našich rozvojových projektů pomáhají tam, kde je aktuálně nejvíc potřeba. Ať už nám pomáháte nákupem dárkových certifikátů, příspěvky přes darujme.cz nebo jakkoliv jinak, patří Vám velké DÍKY! Povedlo se nám vybrat 1 481 040 Kč.

Škola ProTibet – 427 922 Kč

Platy učitelů, renovace školních prostor, učebnice, studijní materiály a další důležité věci jsou pokryty díky Vaší štědré pomoci.

Nomádské děti žijící v náhorních planinách v Ladakhu obdržely 40 600 Kč pro svůj tříměsíční studijní program.

Škola v tibetské oblasti Bathang v Tibetu od nás obdržela 339 832 Kč.

Děti na základní škole v Chauntře jsme podpořili částkou 12 400 Kč.

Mladé studentky z chudé farmářské rodiny obdržely 35 090 Kč jako stipendium na vysokou školu.

Koza ProTibet – 450 000 Kč

Rok 2021 byl pro nomády plný výzev. Jejich stáda čelila krutým podmínkám zimy, ale také nečekané epidemii nemoci, které podlehlo více jak 1 000 členů stád. Situace se povedla zachránit díky Vaší pomoci. Jsme moc rádi, že Vám záleží na zachovávání tradičního způsobu života v horách. Děkujeme!

Voda ProTibet – 53 432 Kč

Projekt se již třetím rokem zaměřuje především na nákup kvalitních vodních filtrů a nezávadných nádrží na pitnou vodu.

Díky Vaší pomoci jsme podpořili základní školu v Chauntře částkou 8 432 Kč. Za tyto peníze byly pořízeny vodní filtry.

Mniši z kláštera Komik obdrželi 45 000 Kč na nákup pračky, která jim ohromně usnadňuje život a také vodních filtrů, díky kterým mají přístup ke kvalitnější pitné vodě.

Lékaři ProTibet – 240 751 Kč

Prevence a léčení covidu, zdravotní péče a očkování proti žloutence – to byly nejakutnější problémy v roce 2021. Díky Vám jsme na ně byli připraveni!

Domov důchodců v Chauntře od nás obdržel 82 464 Kč na pořízení ochranných prostředků, roušek, rukavic, oxymetrů a kyslíku na boj s covidem.

Lidé v údolí Spiti na očkování a léčbu žloutenky dostali 70 000 Kč.

Mniškám z odlehlého kláštera PIN jsme poslali 77 007 Kč. Pořídily si za to tolik potřebné brýle a návštěvy očního a zubního lékaře.

Exilové kempy v Ladakhu obdržely 11 280 Kč na pořízení dezinfekce a stojanů v rámci prevence onemocnění covid-19.

Otop na zimu – 64 000 Kč

Zima v Ladakhu přináší i – 30°C mrazy. V chaloupkách bez topení nebývá o moc tepleji a to nejsou ideální podmínky pro stáří. Díky Vaší pomoci si senioři v Ladakhu mohou zatopit. Děkujeme!

Obecné dary

Obecné dary zpravidla slouží těm nejakutnějším případům žádostí o podporu, popřípadě tam, kde zrovna není dostatek financí z rozvojových projektů. V roce 2021 se z nich do Indie odeslalo krásných 244 935 Kč.

Senioři v exilových kempech v Ladakhu od nás obdrželi 21 256 Kč na pořízení ochranných prostředků, roušek a rukavic v rámci prevence onemocnění covid-19.

Mnišky v klášteře Kowang jsme podpořili částkou 25 000 Kč na nákup solárních lampiček.

Mniškám z odlehlého kláštera PIN jsme poslali 167 343 Kč. Pořídily si za to generátor elektřiny, který jim maximálně usnadňuje studium a život celkově.

Kancelář CRO v Ladakhu, která se stará o nomády, seniory a chudé rodiny v exilových kempech od nás dostala 12 536 Kč na nezbytné vybavení nutné k práci. A zároveň 18 800 Kč na podporu nejchudších 6 rodin.

Exilové kempy v Ladakhu obdržely 11 280 Kč na pořízení dezinfekce a stojanů v rámci prevence onemocnění covid-19.

Povedly se nám velké a krásné věci. Ze srdce Vám děkujeme, že jste součástí!

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter