Co se povedlo v roce 2020?

Vážení a milí přátelé, dovolte nám ze srdce poděkovat vám všem, kteří jste se v roce 2020 zapojili do našich projektů a podpořili Tibeťany a tibetskou kulturu skrze naši organizaci.

V roce 2020 jsme na podporu projektů v Indii a Tibetu vybrali nádhernou částku 3 818 363 Kč! Děkujeme.

Vážíme si toho o to více, že loňský rok byl kvůli pandemii plný nejistot a výzev. Přesto jste se rozhodli podporovat ty, kteří žijí v daleko horších podmínkách a dopřát vzdělání dětem, které by si to bez Vaší pomoci nemohly dovolit. Velký obdiv a dík máte nejen od nás, ale i od každého podpořeného dítěte, babičky, dědečka či nomáda.

Co přesně jste svými dary podpořili?

Ladakh

Díky Vám jsme mohli podpořit kláštery v Ladakhu a příbuzné kláštery v jižní Indii částkou – 130 774 Kč. Jedná se o klášter Diskit (128 760 Kč) a klášter Tikse (2 014 Kč).

Podpořili jsme společně seniory v exilových kempech částkou 170 634 Kč. Pořídili jsme jim otop na zimu v hodnotě 37 201 Kč.

Podpořili jsme společně vzdělání tibetských dětí v nomádských oblastech v tříměsíčním programu částkou 30 500 Kč.

A co je důležité, pomohli jsme předejít kalamitě úhynu nomádských stád koz nákupem krmiva pro kozy a zdravých koz v hodnotě 201 036 Kč.

Exilové vesnice

V exilových vesnicích jsme podpořili děti i seniory se zaměřením na každodenní potřeby a na zdravotní péči. Společně jsme podpořili tibetské děti v Tibetan Homes Foundation částkou 1 127 513 Kč. Tato částka pokryla náklady na vzdělání dětí, jejich stravu, učebnice a oblečení a také platy učitelů. Mimo to jsme podpořili již graduované studenty v rámci stipendijního programu pro jejich další studium ve výši 40 000 Kč.

Seniory v Ladakhu jsme podpořili částkou 240 196 Kč. Tato podpora zajišťuje každodenní potřeby včetně zdravotní péče a pomůcek, které jsou ve stáří pro seniory nezbytné jako naslouchátka, chodící hole nebo kolečková křesla.

Pro tibetské seniory v domovech u města Dharamsala a v jižní Indii jsme získali částku 85 760 Kč. Pro seniory na jihu jsme vybrali 24 280 Kč a pro ty v horské oblasti Dharamsaly 59 880 Kč.

Do exilové vesnice Tibetan Children Village se podařila vybrat částka 143 089 Kč na podporu dětí a jejich potřeb.

Malé mnichy studující v klášteře Namgyal jsme podpořili částkou 137 440 Kč.

Údolí Spiti

V rámci projektu Adopce ProTibet jsme podpořili vzdělání malých buddhistických mnichů a mnišek částkou 877 305 Kč. Jedná se o projekty v těchto konkrétních místech:

– Klášterní škola Kowang – 165 459 Kč

– Klášterní škola Ki – 385 243 Kč

– Klášterní škola Komik – 220 434 Kč

– Klášterní škola v PIN – 106 169 Kč

Rozvojové projekty „ProTibet“

Voda ProTibet – celkem 170 835 Kč

Mezi nejnovější a velmi akutní projekty patří Voda ProTibet, kterou jste podpořili úžasnou částkou 170 835 Kč. Díky tomu jsme mohli pořídit vodní filtry do TCV Suja pro tibetské děti v částce 53 700 Kč, malé vodní filtry do domova v Chauntře za 2 400 Kč a přenosná umyvadla pro všechny nomádské rodiny v Changtangu v Ladakhu v částce 45 000 Kč. O využití zbylé částky aktuálně jednáme.

Lékaři ProTibet – celkem 70 849 Kč

Dary v projektu Lékaři ProTibet slouží ke zvyšování zdravotné péče, léčbě i prevenci jak pro děti tak pro dospělé a seniory. Letos jsme projekt rozšířili o „ProTibet bez Covidu“. V roce 2020 jsme vybrali krásných 70 849 Kč, které jsme použili na nákup dezinfekce rukou pro potřebné ze všech tibetských komunit v Ladakhu ve výši 64 335 Kč. Dále jsme předali částku 5 192 Kč na výrobu masek a roušek proti COVID-19 v tibetských kempech v Ladakhu.

Klub ProTibet – celkem 107 266 Kč

V rámci Klubu ProTibet jsme v roce 2020 vybrali krásnou částku 107 266 Kč. Tradičně částku rozdělujeme na třetiny. Letos projekty vybíráme dle akutnosti na základě žádostí, které k nám dorazily.

Jaké projekty jsme z této částky podpořili?
  1. Klášterní škola v Diskitu v Ladakhu díky Vaší podpoře může pokrýt část nákladů na jídlo, bydlení, ošacení i vzdělání malých mnichů, kteří zde studují. Malí mniši pocházejí z velmi chudých rodin z údolí Nubry. Klášterní škola v Diskitu dětem poskytuje vše zdarma a je pro ni velmi složité dostatek peněz získat.
    Za Vaši podporu velmi děkujeme za všechny malé mnichy i mnichy-učitele z Diskitu!
  2. V roce 2020 měli studenti z exilové školy Tibetan Homes Foundation jedny z nejlepších výsledků v celém indickém státě Uttarakhand. Tito chytří, pilní a nadaní studenti chtějí samozřejmě pokračovat ve vzdělání dál, aby našli lepší pracovní uplatnění. Často si to však nemohou dovolit. Třetinu Vašich příspěvků proto použijeme na stipendijní program pro ty nejlepší tibetské studenty.
    Jsme velmi rádi, že díky vám můžeme pozitivně ovlivnit život těchto mladých lidí!
  3. Informovat veřejnost o situaci v Tibetu i exilu v rámci Festivalu ProTibet, stejně tak jako zaštiťovat a řídit všechny rozvojové projekty na podporu Tibeťanů v Indii a Tibetu, patří mezi naši hlavní činnost již od našeho vzniku v roce 2004. Bez grantů a dotací je stále těžší veškeré náklady související s touto činností pokrýt.
    Děkujeme, že jste stále s námi a podporujete naši činnost i projekty v zahraničí!
Další projekty – celkem 269 691 Kč

Mezi další důležité a dlouholeté projekty, které jste podpořili patří projekt „Kolečkové křeslo a hole“, na který jsme vybrali částku 14 240 Kč. Školy v Indii v projektech tužky a sešity a učebnice tibetštiny jste podpořili částkou 56 416 KčBuddhovy dcery směřující na podporu vzdělání buddhistických mnišek v Himálaji obdržely 13 320 KčProjekty v Tibetu, kde podporu směřujeme zejména do vzdělání polosirotků a sirotků v oblasti Bathang, jste podpořili částkou 115 515 Kč. Vedle toho jste nám poslali obecné dary ve výši 70 200 Kč, které využijeme na nejurgentnější projekty – o jejich využití právě jednáme a brzy jejich účel upřesníme.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter