Adopce ProTibet – Tibet žije v exilu

Adopce ProTibet – Tibet žije v exilu
Slepičí polévka pro duši
Jeden náš přítel se při západu slunce procházel po liduprázdné pláži v Mexiku. Najednou v dálce spatřil nějakou postavu. Když přišel blíž, zjistil, že je to nějaký domorodec, který se co chvíli shýbá, zdvihá něco ze země a hází to do vody. A tak pořád kolem dokola. Když se náš přítel přiblížil ještě víc, uviděl, že ten člověk sbírá hvězdice vyplavené na pláž a jednu po druhé je hází zpátky do vody.
 
Náš přítel na něj zmateně hleděl. Pak k němu přistoupil a zeptal se: „Dobrý večer, příteli. Copak to tu děláte?“
„Házím ty hvězdice zpátky do moře. Vidíte? Je odliv a uvízly na břehu. Když je nehodím zpátky, tak tu leknou.“
„Dobře,“ povídá přítel, „ale na téhle pláži musí být tisíce hvězdic. Všechny se vám určitě sebrat nepodaří. Je jich prostě moc. A víte, že se tohle pravděpodobně děje na stovkách pláží po celém pobřeží? Nemyslíte, že tím stejně nic nezměníte?“
 
Domorodec se usmál, sehnul se a zdvihl z písku další hvězdici. Když ji házel do moře, odpověděl: Pro tuhle jsem to změnil!“
 
Jack Canfield a Mark V. Hansen 
Úryvek z knihy
Příběh tisíců hvězdic má paralelu s množstvím promarněných dětských životů. Tisíců dětí, které jsou nuceny pracovat namísto toho, aby chodily do školy. Množstvím dětí, které nemají přístup ke vzdělání, nebo se nemohou učit ve svém rodném jazyce. Pro každé dítě představuje přístup ke vzdělání dobrý start do života.

 

Je mrazivá noc. Hvězdy nad obřími horami tvoří třpytivou noční krajku a vítr šeptá jemně, že jediné, co je skutečné, je přítomný okamžik.
Ve vesničce Mainpat v nočních hodinách přichází na tento svět drobný chlapec jménem Rabten. Jeho příchod byl jako hřejivý sluneční paprsek. Přinesl s sebou radost a vděčnost do rodiny, která se snažila najít naději pro svůj životní směr v nesnadných okolnostech.

Chlapec se narodil 10. února 2017. Jeho otec Pramoth a matka Pema Dolma žili v Nainitalu, kde se pokoušeli najít svou cestu životem. Avšak osud je všechny tvrdě postihl.

Maminka po porodu bojovala s duševním onemocněním, ale bylo to tak náročné, že ji otec opustil. Rabten zůstal bez rodičů. Ujal se ho dědeček, který se o něj staral s láskou a oddaností. Bylo to však pro něj velmi těžké období. 

Přes veškerou snahu, nemohl dědeček zajistit, aby měl chlapec přístup ke vzdělání a péči, kterou potřeboval. Dědeček se tím velmi trápil a nakonec zkontaktoval Tibetskou nadaci domovů (THF), kde se jim konečně otevřely nové dveře a příležitosti. Rabten nastoupil do školy v roce 2023, to byl významný rok.

Chlapec byl v úplném úžasu, když viděl kolik dětí a domečků, učeben a vybavení pro výuku v THF je. Všichni na něj byli nesmírně laskaví, vítali jej a starali se o jeho blaho. Pomalu si zvykal na přátelství. Nikdy neměl přítele a ze začátku se mezi tolika dětmi moc styděl. Ačkoli byl plachý a s nikým se ze začátku moc nekamarádil, začal pomalu objevovat radosti přátelství a sdílení.

Rabten miluje sportovního ducha fotbalu. Po škole si rád odpočine s ostatními u sledování oblíbeného televizního pořadu Ninja Hattori a obdivuje dobrodružství jeho hrdinů. 

Je velmi rád, že mu dědeček zařídil, aby ve škole THF mohl být. Byl velmi dojat, kolik péče se mu dostává a neubránil se občas slzám, protože nebyl zvyklý na tolik přívětivosti. Jeho předchozí život byl tak jiný. V THF je v bezpečí a může se učit svůj jazyk. Až bude velký, chtěl by se naučit něco pořádně, aby to mohl vrátit dětem, jako je on sám.

 
 
Most Pro Tibet

Vzdělání pro 40 tibetských dětí. Adopce poskytne stravu, platy učitelů, oblečení, léky, teplou peřinu a laskavý domov. Potřebujeme pro ně sehnat 320 000 Kč.

Nová forma zapojení - Půl Adopce ProTibet - 330,-/měsíčně

STAŇTE SE ZMĚNOU A PŘEPIŠTE JEJICH PŘÍBĚH!

Zapojte se do projektu Adopce nebo Půl Adopce jako třída nebo kolektiv!
Máme v adopci zapojené skupiny kamarádů a kolegů, širší rodiny, ale také školní třídy, které se měsíčně složí a zašlou částku pro podporované tibetské děti na transparentní účet Adopce. Co Vy na to, zkusíte iniciovat změnu ve škole nebo v pracovním kolektivu či vlastní rodině?
Pro každé dítě, které díky Vám dostane vzdělání, to znamená dobrý život a příležitost dělat svobodná rozhodnutí.
Most Pro Tibet

Pravidelná libovolná částka na podporu vzdělání tibetských a nomádských dětí přes Darujme.cz

Přispěji na plat učitelů

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter