Yeshi Tsering

Yeshi Tsering

53 let, Domov pro tibetské seniory – Bylakuppe

“Tashi Delek, 

jmenuji se Yeshi Tsering a narodil jsem se 10. června 1969 v Indii.

Celý život jsem pracoval jako farmář, toto živobytí nebylo jednoduché a měl jsem co dělat, abych se uživil. Postupně jsem začal mít zdravotní problémy, dokonce jsem ochrnul na levou polovinu těla, takže jsem se o sebe nemohl postarat. Protože nemám žádné blízké příbuzné, požádal jsem o přijetí do domova pro seniory a znevýhodněné osoby v Bylakuppe. Díky hodinám fyzioterapie opět můžu chodit pomocí hůlky, za což jsem velmi vděčný.“

 

Variabilní symbol 124029

Místo, kde pomáháme Yeshi Tsering

Domov pro tibetské seniory – Bylakuppe

Domov pro tibetské seniory – Bylakuppe

Domov pro tibetské seniory v jižní Indii v oblasti Bylakuppe spadá pod administraci exilové vlády. Domov má kapacitu péče o 40 seniorů.

Další Staří Tibeťané jako Yeshi Tsering

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter