Tseten Dolma

65 let, Domov pro tibetské seniory – Chauntra

„Tashi Delek,

jmenuji se Tseten Dolma a narodila jsem se v roce 1959 u tibetských hranic poté, co mí rodiče uprchli před čínskou okupací do Indie. Protože jsme byli chudí, nikdy jsem neměla možnost studovat. Své mládí jsem si dlouho neužila, protože jsem se záhy vdala a narodil se nám syn. Manžel odešel do Tibetu a nikdy se nevrátil zpět. Se synem, který je nyní nezaměstnaný, jsme zůstali opuštění v exilu. Nyní žiji v domě své známé a pomáhám jí s domácími pracemi. Každým dnem se snažím nějak probojovat a věřím, že bude lépe.“

Tseten Dolma již má dárce. Děkujeme!

Podpořit ale můžete i následující osoby níže:

Další osoby

Místo, kde pomáháme Tseten Dolma

Domov pro tibetské seniory – Chauntra

Domov pro tibetské seniory – Chauntra

Domov pro tibetské seniory v Chauntra poblíž Dharamsaly je jedním z domovů, se kterými spolupracujeme už dlouhá léta. Spadají pod oddělení pro sociální záležitosti Tibetské exilové vlády.

Další Staří Tibeťané jako Tseten Dolma

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter