Tseten Dolma

64 let, Domov pro tibetské seniory – Chauntra

Tashi Delek,

jmenuji se Tseten Dolma a narodila jsem se v roce 1959 u tibetských hranic poté, co mí rodiče uprchli před čínskou okupací do Indie. Protože jsme byli chudí, nikdy jsem neměla možnost studovat. Své mládí jsem si dlouho neužila, protože jsem se záhy vdala a narodil se nám syn. Manžel odešel do Tibetu a nikdy se nevrátil zpět. Se synem, který je nyní nezaměstnaný, jsme zůstali opuštění v exilu. Nyní žiji v domě své známé a pomáhám jí s domácími pracemi. Každým dnem se snažím nějak probojovat a věřím, že bude lépe.“

Variabilní symbol 125028

Místo, kde pomáháme Tseten Dolma

Domov pro tibetské seniory – Chauntra

Domov pro tibetské seniory – Chauntra

Domov pro tibetské seniory v Chauntra poblíž Dharamsaly je jedním z domovů, se kterými spolupracujeme už dlouhá léta. Spadají pod oddělení pro sociální záležitosti Tibetské exilové vlády.

Další Staří Tibeťané jako Tseten Dolma

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet Tibetan Homes Foundation souhrnně. Na základě smluvních podmínek spolupráce THF využije dary výhradně na náklady spojené se vzděláním (učebnice, uniformy, platy učitelů), stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, který ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro děti z THF jsou zaslané úhrnem a jsou využiti pro režijní náklady pro všechny děti ve vesnici. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci dětí. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter