Tsering Yangzom

Tsering Yangzom

8 let, Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

„Tasi delek,

jmenuji se Tsering Yangzom a narodila jsem se 7. září 2015. Můj otec slouží v armádě a maminka se stará o domácnost. Naše rodina pochází z oblasti Arunachal Pradesh.

Ve škole v Masuri jsem od jara 2023 a už jsem se tady začlenila. Studium mě moc baví. Hlavně tibetský jazy, ale i ostatní předměty. Ráda se dozvídám nové věci. Miluji hudbu a ráda skáču přes švihadlo na školním dvorku.

Po škole se scházím  se svými přáteli a hrajeme venku různé hry. Když máme nějaké prázdniny a je čas na odpočinek, ráda se dívám na hindské filmy. Každý z nich mě přenese do jiného světa. Mám na nich ráda tu hudbu a tanec. 

Moje maminka říká, že jsem přátelská a veselá dívka. Mám ráda každý další den, protože poznávám nové věci a zažívám veselé chvíle s kamarády.“

Cesta Tsering je ještě dlouhá a potřebuje někoho, aby mohla směřovat k lepší budoucnosti a příležitostem. Staňte se změnou a přepište její příběh.

Variabilní symbol 12110255

Místo, kde pomáháme Tsering Yangzom

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

Tibetan Homes Foundation SOS vesnička – Tibetské děti

THF poskytuje již přes 60 let azyl tibetským uprchlíkům, dětem a seniorům a působí jako důležitá hnízda a kořeny současné tibetské kultury v indickém exilu.

Další Tibetské děti jako Tsering Yangzom

Na co využijeme vaši podporu

Oblečení
Strava
Školní pomůcky
Zdravotní péče
Vybavení třídy
Platy učitelů
Pomůcky pro seniory

Dostanou se darované peníze přímo ke sponzorovanému?

Finance zasíláme na účet instituce (např. Tibetan Homes Foundation) souhrnně pod daným VS, na který dárci přispívají. Na základě smluvních podmínek spolupráce daná právní osoba využije dary výhradně na náklady spojené se stanoveným účelem. V případě podpory dětí na nákup učebnic, uniforem, platy učitelů, stravou, zdravotními výlohami ,ubytováním a ošacením. V případě seniorů na náklady spojené s péčí, stravou, oblečením a zázemím.

Z Vašeho daru putuje na účet zastřešující cílové organizace 80%, zbývajících 20% je využito na režijní náklady spojené s realizací projektu. Čestně prohlašujeme, že tyto režijní náklady nepřesáhnou 20% z darované částky.

Přijímající instituce musí vlastnit tzv. FCRA kód, které ji opravňuje jednat jako charitativní organizaci. Díky tomuto kódu nedochází k větším finančním odvodům při transferech a zároveň organizace podléhá důsledným kontrolám a auditům. Po každém transferu finanční podpory obdržíme potvrzení a na konci report o využitých prostředcích.

Dary určené pro podporované osoby jsou zaslané úhrnem a jsou využity pro režijní náklady pro všechny osoby pod danou institucí. Nedochází tak k nežádoucí diskriminaci. Náš účet adopce ProTibet je transparentní a dárce do něj má náhled.

Pomáhejte s námi

V Indii a Tibetu a zapojte se také v ČR!

Newsletter